Annonce
Ringkøbing

Større landmands-ejet biogas-anlæg på vej ved Ringkøbing - lokale landmænd sonderer, om der er opbakning

Biogasanlæg er en hjørnesten i fremtidens CO2-politik, og nu er er gruppe landmænd på Ringkøbing-egnen ved at sondere interessen for at etablere et sådant anlæg. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune
Arbejdsgruppe bestående af lokale landmænd opfordrer interesserede kolleger til at melde tilbage senest den 21. december; er interessen stor nok, og kan der skaffes kapital nok, kan anlægget stå klar i 2024-2025.
Annonce

RINGKØBING: Står det til en gruppe lokale landmænd, skal der etableres et større landmandsejet biogasanlæg i området omkring Ringkøbing.

- Vi ser husdyrgødning som en ressource, og det giver god mening, at det også er landmændene, der høster gevinsten ved at håndtere det på et biogasanlæg og på den måde have rådigheden over CO2-gevinsten på vores egn, siger Mogens Krogsgaard, der er en af fire unge landmænd, som sidder i biogasarbejdsgruppen.

Selv er han, ligesom Jeppe Haubjerg, svineproducent, mens Peter Kamp og Kim Gohr Nielsen er økologiske kvægbønder.

Og det er netop en pointe, understreger de fire i arbejdsgruppen: De ønsker at få leveret råvarer til biogasproduktion fra så mange kilder som muligt.

- Det kunne eksempelvis også være bioaffald fra dambrug - eller for den sags skyld den madaffald, som kommunen nu er begyndt at samle ind med den nye renovationsordning. Vi sigter bredt og ser biogasanlægget som en løsning i forhold til områdets biomasser, siger Mogens Krogsgaard.

Målsætningen er, at anlægget skal etableres på Ringkøbing-egnen, og at råvarerne til biogasproduktionen skal komme fra producenter i en radius af måske 25 kilometer.

Annonce

Opstartsmøde i juli

De første tanker om etablering af et landmandsejet biogasanlæg opstod i forsommeren, fortæller Mogens Krogsgaard.

- Vi drøftede i første omgang uformelt, om vi skulle samle folk til et møde om et biogasanlæg, og det endte med, at Vestjyllands Andel i juli holdt et opstartsmøde på Hotel Fjordgården. I forlængelse heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med DBC Invest, PlanEnergi og SEGES har arbejdet videre med projektet.

DBC - Danish Bio Commodities - er stiftet af Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, og investerer i biogasanlæg, mens PlanEnergi rådgiver om blandt andet biogasanlæg, og SEGES er en rådgivningsvirksomhed under Landbrug & Fødevarer.


Vi mener altså, det er essentielt at vi som landmænd selv har medejerskab og derved sikrer at medindflydelse og udbytte tilfalder os selv.

Mogens Krogsgaard, talsmand for biogas-arbejdsgruppen.


- Vi ved, at en privat investor er interesseret i at etablere et biogasanlæg i området. Men vi mener altså, det er essentielt, at vi som landmænd selv har medejerskab og derved sikrer at medindflydelse og udbytte tilfalder os selv, siger Mogens Krogsgaard.

Annonce

CO2-reduktion

De fire landmænd peger på at biogasproduktion baseret på lokale råvarer klimamæssigt har stor betydning for, at Danmark kan realisere målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030, da biogas er grundstenen i kommende løsninger til kulstofbinding.

Godt nok gives der ikke lige nu produktionsstøtte til etablering af nye biogasanlæg i Danmark, hvilket er en forudsætning for, at anlægget ved Ringkøbing kan blive noget, da produktionsstøtten udgør 70-80 procent af anlæggets omsætning.

- Vi forventer dog, at der næste år vedtages en ny produktionsstøtteordning med forventet opstart i 2024, og derfor er det vigtigt, at vi allerede nu får tilbagemeldinger, så vi ved, hvor vi står. Sådan et projekt er jo flere år undervejs, siger Mogens Krogsgaard.

Initiativtagerne forventer, at der bliver tale om et ligeværdigt ejerforhold, hvor anlægget er 50 procents landmandsejet, mens DBC Invest ejer den anden halvdel.

De fire i arbejdsgruppen peger på det som en stor styrke, at de landmænd, der er leverandører og modtagere, også er medejere af biogasanlægget, og dermed er sikret medindflydelse.

Annonce

Stor investering

Anlægget ventes et koste omkring 250 millioner kroner. Bliver der stor lokal opbakning, ventes det at kunne behandle 300.000 til 500.000 tons biomasse om året og op mod 20 millioner kubikmeter gas om året.

Jeppe Haubjerg er ikke i tvivl om, at grundlaget for at etablere et sådant biogasanlæg er til stede.

- Vi er et husdyrrigt område med de udfordringer og muligheder, det giver. Biogassen vil kunne være med til at løfte os ved at sikre, at vi får værdi ud af vores husdyrgødning. Det er vigtigt, at vi står sammen om det her. Etableres der et privatejet biogasanlæg, vil vi blive sat helt uden for indflydelse, siger han.

I arbejdsgruppen diskuteres også, om det kunne være en idé at åbne op for private med interesse for at investere i den grønne omstilling.

De fire landmænd understreger, at hensigten altså er at anlægget skal etableres i nærheden af Ringkøbing. De forventer ikke miljøproblemer i forbindelse med  etableringen, da velfungerende biogasanlæg ikke giver lugtgener.

- Hvis landmænd i cirka 25 kilometer omkreds omkring Ringkøbing er interesseret i projektet, kan de henvende sig ved at sende en mail til mig pr. mail, siger Mogens Krogsgaard.

Han har mailadressen krogsgaardmogens@gmail.com.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Dagbladet har fået aktindsigt: Læs 140 høringssvar om planlagt lukning af X-bus

Annonce