Annonce
Læserbrev

Støjen fra de kystnære vindmøller er det største problem

Danmark behøver ikke længere at agere forsøgslaboratorium for vindindustrien. Vi er verdenskendte nu, og behøver derfor ikke at belaste borgerne med dette. Al yderligere udbygning bør foregå minimum 20 – 32 kilometer fra kysten, hvor man kun skal opstille to kæmpevindmøller for at få samme effekt, som tre Kæmpevindmøller har på land. Det er jo også en del af den grønne omstilling, da man så sparer produktionen og CO2-udledningen af en kæmpevindmølle mindre produceret.

Læserbrev: Når den nye regering og støttepartierne udtaler sig om problemerne ved de nye kystnære havvindmøller, så virker det, som om det er udsigten for lokalbefolkningen, som er hovedproblemet. Det er lodret fejl. Det er støjen, og især den lavfrekvente, som er og bliver det største problem. Det er både Vindindustrien og Miljøstyrelsen vidende om. Og derfor hastegennemførte de en ny bekendtgørelse i 2018. Her oplyses om et nyt element, kaldet Multiple refleksioner, som fremkommer når høje ”Støjkilder” opstilles på vand. Ingen af de planlagte kystnære Havvindmølleparker er beregnet efter dette princip, og ingen af dem vil kunne overholde støjkravet om 35 dB(A) og 20 dB(A) lavfrekvent støj ved rekreative arealer og sommerhuse. Det er fakta. I tilfældet med Vesterhav Syd og -Nord blæser det cirka 220 dage 8 – 12 meter i sekundet om året fra vest, hvilket vil sige en konstant rumlende støjkilde over halvdelen af året.

I en video med Specialkonsulent i Miljøstyrelsen Jørgen Jakobsen, fra seminaret VidenOmVind 23 januar 2013 om fortolkningen af Vindmøllebekendtgørelsen, argumenteres der for, at støjen altid skal beregnes fra Vindmøller, fordi uvedkommende støj ved husene vil forplumre støjmålinger fra Vindmøller.

Når Arbejdstilsynet kaldes ud til en klagesag om støj, så kommer støjmåleren frem som en naturlig del af processen. Og i Arbejdstilsynets regelsæt er støjkravene nagelfaste. Tænk, om en arbejdsgiver kunne tvinge sine arbejdstagere til at arbejde, med helbredet som indsats, ved at frembringe en manipuleret hypotetisk beregning, som beviser, at der ikke er nogen støj.

Dette er tilfældet, når det gælder nuværende og kommende naboer til Kæmpevindmøller i op til 250 meters højde. Miljøstyrelsen hævder seriøst i 2019, at man ikke kan måle støjen i folks huse. Men så må man da som ansvarlig politiker kræve, at støjen måles ude på havet, ved de nyeste Kæmpevindmøller på Horns Rev 3. Her er der ingen af de forstyrrede faktorer, som Specialkonsulenten opremser i videoen. Og ved at gøre dette, fremkommer der faktuelle målinger i lighed med dem, Arbejdstilsynet baserer sine afgørelser ud fra.

Dette bør være et minimumskrav, før man udfører yderligere arbejde, opstilling og planlægning af kystnære kæmpeturbiner. Så kan man jo sige, at der foreligger et dokumenteret og gyldigt grundlag for en afgørelse.

Kære Miljøudvalg og Energiudvalg, kan man være det bekendt? Altså, en arbejdstager er beskyttet 7,5 timer om dagen af målte støjværdier for sit helbred. Når han kommer hjem til sit hus for at hvile, og er nabo til Kæmpevindmøller, så er han og de øvrige beboere fuldstændigt ubeskyttede. Udelukkende, fordi det er lykkes for Miljøstyrelsen, Vindindustrien og lobbyisterne at tryllebinde vores folkevalgte politikere og styrende institutioner, i den grønne omstillings navn, og bilde dem ind, at man ikke kan måle støj fra kæmpevindmøller i 2019.

Det er et falsk postulat, hvilket Specialkonsulent Jørgen Jakobsen er klar over. I støjmålinger kan der anvendes diverse filtre for at udelukke uønskede måleobjekter. Aalborg Universitet har udviklet støjmålere, som kan dette, på et juridisk og fagligt gyldigt grundlag.

Sidst, men ikke mindst: Danmark behøver ikke længere at agere forsøgslaboratorium for vindindustrien. Vi er verdenskendte nu, og behøver derfor ikke at belaste borgerne med dette. Al yderligere udbygning bør foregå minimum 20 – 32 kilometer fra kysten, hvor man kun skal opstille to kæmpevindmøller for at få samme effekt, som tre Kæmpevindmøller har på land. Det er jo også en del af den grønne omstilling, da man så sparer produktionen og CO2-udledningen af en kæmpevindmølle mindre produceret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen

Læserbrev: Indlægget “Lad der ikke gå sognepolitik i sagen” om Innovests husning af de kommunale arbejdspladser havde nogle gode pointer, der førte til den rigtige konklusion i et dilemma. Der savnes nogle tal på økonomien, og jeg kan betvivle, kommunalbestyrelsen har det vigtigste; det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede omsætning i detailhandelen. Butikkerne vil miste omsætning. Ikke blot til nabobyerne, men også til storcentrene i de større byer og til netbutikkerne udenfor kommunen. Det vil koste arbejdspladser, give tomme butikslejemål og tomhed i bymidten. Så på den måde et paradoks, når et erhvervscenter er omdrejningspunktet for at trække kunderne væk fra de små lokale erhvervsdrivende. Vi har jo lige fulgt kampen for købmanden i Stauning, og her er det så i større målestok. Du kan blot se til Esbjerg, hvad det har betydet i Kongensgade, at kontorer er flyttet på havnen. Og omvendt, hvad de gør i Billund for at trække folk til midtbyen. Så byrådet bør have det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede detailomsætning i kommunen med i ligningen. Det er ikke nok med en kort tilbagebetalingstid på investeringen i Excel-arket. Så jeg er enig med Jacob Agerbo i, at der ikke skal gå sognepolitik i sagen. For det handler ikke kun om finansiering og besparelser, men også om tabt detailhandel. Ikke “bare” i Skjern midtby. Men i kommunen. For der ingen garanti for, at omsætningen affødt af butiksdøden bliver i Skjern/Tarm, eller for den sags skyld i kommunen. Så derfor vedkommer det også borgerne udenfor Skjern ... Så herfra skal opfordringen lyde; lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen.

Skjern Håndbold For abonnenter

Kasper Søndergaard rundede 350 kampe – nu venter efterårets vigtigste opgør: Vi er ikke i god forfatning

Annonce