Læserbrev

Støjen fra de kystnære vindmøller er det største problem

Danmark behøver ikke længere at agere forsøgslaboratorium for vindindustrien. Vi er verdenskendte nu, og behøver derfor ikke at belaste borgerne med dette. Al yderligere udbygning bør foregå minimum 20 – 32 kilometer fra kysten, hvor man kun skal opstille to kæmpevindmøller for at få samme effekt, som tre Kæmpevindmøller har på land. Det er jo også en del af den grønne omstilling, da man så sparer produktionen og CO2-udledningen af en kæmpevindmølle mindre produceret.

Læserbrev: Når den nye regering og støttepartierne udtaler sig om problemerne ved de nye kystnære havvindmøller, så virker det, som om det er udsigten for lokalbefolkningen, som er hovedproblemet. Det er lodret fejl. Det er støjen, og især den lavfrekvente, som er og bliver det største problem. Det er både Vindindustrien og Miljøstyrelsen vidende om. Og derfor hastegennemførte de en ny bekendtgørelse i 2018. Her oplyses om et nyt element, kaldet Multiple refleksioner, som fremkommer når høje ”Støjkilder” opstilles på vand. Ingen af de planlagte kystnære Havvindmølleparker er beregnet efter dette princip, og ingen af dem vil kunne overholde støjkravet om 35 dB(A) og 20 dB(A) lavfrekvent støj ved rekreative arealer og sommerhuse. Det er fakta. I tilfældet med Vesterhav Syd og -Nord blæser det cirka 220 dage 8 – 12 meter i sekundet om året fra vest, hvilket vil sige en konstant rumlende støjkilde over halvdelen af året.

I en video med Specialkonsulent i Miljøstyrelsen Jørgen Jakobsen, fra seminaret VidenOmVind 23 januar 2013 om fortolkningen af Vindmøllebekendtgørelsen, argumenteres der for, at støjen altid skal beregnes fra Vindmøller, fordi uvedkommende støj ved husene vil forplumre støjmålinger fra Vindmøller.

Når Arbejdstilsynet kaldes ud til en klagesag om støj, så kommer støjmåleren frem som en naturlig del af processen. Og i Arbejdstilsynets regelsæt er støjkravene nagelfaste. Tænk, om en arbejdsgiver kunne tvinge sine arbejdstagere til at arbejde, med helbredet som indsats, ved at frembringe en manipuleret hypotetisk beregning, som beviser, at der ikke er nogen støj.

Dette er tilfældet, når det gælder nuværende og kommende naboer til Kæmpevindmøller i op til 250 meters højde. Miljøstyrelsen hævder seriøst i 2019, at man ikke kan måle støjen i folks huse. Men så må man da som ansvarlig politiker kræve, at støjen måles ude på havet, ved de nyeste Kæmpevindmøller på Horns Rev 3. Her er der ingen af de forstyrrede faktorer, som Specialkonsulenten opremser i videoen. Og ved at gøre dette, fremkommer der faktuelle målinger i lighed med dem, Arbejdstilsynet baserer sine afgørelser ud fra.

Dette bør være et minimumskrav, før man udfører yderligere arbejde, opstilling og planlægning af kystnære kæmpeturbiner. Så kan man jo sige, at der foreligger et dokumenteret og gyldigt grundlag for en afgørelse.

Kære Miljøudvalg og Energiudvalg, kan man være det bekendt? Altså, en arbejdstager er beskyttet 7,5 timer om dagen af målte støjværdier for sit helbred. Når han kommer hjem til sit hus for at hvile, og er nabo til Kæmpevindmøller, så er han og de øvrige beboere fuldstændigt ubeskyttede. Udelukkende, fordi det er lykkes for Miljøstyrelsen, Vindindustrien og lobbyisterne at tryllebinde vores folkevalgte politikere og styrende institutioner, i den grønne omstillings navn, og bilde dem ind, at man ikke kan måle støj fra kæmpevindmøller i 2019.

Det er et falsk postulat, hvilket Specialkonsulent Jørgen Jakobsen er klar over. I støjmålinger kan der anvendes diverse filtre for at udelukke uønskede måleobjekter. Aalborg Universitet har udviklet støjmålere, som kan dette, på et juridisk og fagligt gyldigt grundlag.

Sidst, men ikke mindst: Danmark behøver ikke længere at agere forsøgslaboratorium for vindindustrien. Vi er verdenskendte nu, og behøver derfor ikke at belaste borgerne med dette. Al yderligere udbygning bør foregå minimum 20 – 32 kilometer fra kysten, hvor man kun skal opstille to kæmpevindmøller for at få samme effekt, som tre Kæmpevindmøller har på land. Det er jo også en del af den grønne omstilling, da man så sparer produktionen og CO2-udledningen af en kæmpevindmølle mindre produceret.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Portræt

Flemming Schantz: Først da jeg gik konkurs og mistede alt, lærte jeg at drive forretning

Kultur

Ny udstilling og nye bøger: Kunsten sætter tanker i værk

112

Hærværk: Bil fik skåret dæk op og blev sprayet med hvid maling

Udland For abonnenter

Britisk ambassadør: Stor­britannien forlader EU 31. oktober - aftale eller ej

Læserbrev

Teatret OM: Kulturkraft med hjerne og hjerte

Læserbrev: Det er på alle måder en gave til ”Naturens Rige”, at Teatret OM er kommunens egnsteater. Det kan vi være særdeles stolte af og taknemmelige for. Teatrets virke er lokal, national og international kulturkraft med både hjerne og hjerte. I min optik er det præcis de mentale vitaminer, som både kultur og natur i Ringkøbing-Skjern Kommune kan bruge som grobund for kunstens utallige muligheder. Kort og godt mentalhygiejne til folket af højeste karat. Teatret OM har nu i en uge vist sit værd i forbindelse med markeringen af teatrets 30 års jubilæum. Temaet for ugen har været ”UR-NAT 2019”. Ganske genialt er der byttet lidt rundt på bogstaverne i NATUR! Med et overflødighedshorn af højdepunkter rundt i kommunen, har der blandt andet været parader, gadeteater, gøgl, musik, koncerter og stylte artisteri i verdensklasse. Da der fredag eftermiddag var ”kulturflod” fra torvet i Ringkøbing til havnen, var der tæt på 1000, der fik et vitamintilskud af oplevelser, som man kan leve længe på. Kulturchef Per Høgh gav teatret og flodbølgen en række rosende ord med på vejen. Herlig uhøjtidelig var han i sin tale på torvet. Dette gjaldt også formanden for kultur- og fritidsudvalget, Erik Viborg, da han i tirsdags i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk, stod bag den officielle åbning af ”UR-NAT 2019”. Med ham ved roret for dette udvalg er der bestemt masser af håb for kulturens trivsel i kommunen. I sin tale var Viborg ikke en søvndyssende politiker, men et ærligt og autentisk menneske, der brænder for den livsglæde, Teatret OM står for. Et egnsteater som ledes af et team af stærke og stolte kvinder, som faktisk ikke findes lige i ”Naturens Rige”!

Tarm For abonnenter

Jonas har fans verden over - men skal stadig gå tur med hunden Pepsi hjemme i Tarm

Ringkøbing-Skjern

K-formand har haft samtaler med nye kandidater

Annonce