Annonce
Videbæk

Spjald Seniorklubs formand Karl Aage Christensen blev genvalgt på årsmødet

Et af arrangementerne i 2019 var en rundvisning den nye politistation i Holstebro, hvor 54 deltog. Arkivfoto: Morten Stricker

Spjald: Formand for Spjald Seniorklub, Karl Aage Christensen, kunne i sin beretning ved foreningens generalforsamling for nylig på plejehjemmet berette om et travlt foreningsår med bl.a. otte foredrag, to bankospil, to sang- og musikeftermiddage - alle rigtig godt besøgte. Bl.a. var der 54 deltagere til et besøg på Politigården i Holstebro, og det samme antal deltagere i en heldagstur til Samsø. Foreningen har også stået for et gymnastikhold med 30 deltagere.

Spjald Seniorklub havde den 1. januar 2019 224 medlemmer, og noterede sig en lille nedgang på seks medlemmer den 1. januar 2020.

Ringkøbing/Skjern kommunes ændringer i kriterierne for at søge tilskud fra paragraf 18 midlerne betyder, at Spjald Seniorklub ikke længere kan få del deri. Til gengæld er 25 års reglen for modtagelse af lokaletilskud afskaffet, så måske er der her mulighed for et tilskud til leje af skolens gymnastiksal, fortalte Karl Aage Christensen.

Både formand Karl Aage Christensen og næstformand Maja Nielsen blev genvalgt. Og så tog tre lokale spillemænd m/k over med god musik og et par muntre historier.

Der var 70 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Næste arrangement i Spjald Seniorklub er torsdag den 6. februar er musikalsk underholdning med Spor4 i Fritidscentret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Skilt fik skader Knallert overraskede kvinde

Læserbrev

Urimeligt gebyr på affald fra genbrugsbutikker

Læserbrev: Så blev der endelig offentligt røre omkring gebyr til genbrugspladsen for frivillige organisationer. Da vi i Kirkens Korshær Genbrug blev præsenteret for gebyret, var vi af den opfattelse, at det måtte bero på en misforståelse. Så vi sendte en ansøgning om fritagelse med henvisning til vores organisations formål, nemlig at indsamle midler til gavn for udsatte mennesker i Danmark blandt andet ved drift af varmestuer og væresteder. Desværre blev vores ansøgning om fritagelse ikke bevilget. Vi er cirka 40 frivillige, som hver uge gør et stort arbejde i den gode sags tjeneste med sortering og salg af donerede effekter fra borgere, som kunne have afleveret direkte til genbrugspladsen, som de har betalt gebyr for. Vi er meget taknemlige for det, som vi modtager til videresalg. Men vi er også nødt til at bruge genbrugspladsen i forbindelse med sortering, og altså nu betale gebyr for at kunne aflevere. Hvilket vi synes er urimeligt i vores situation. Vi i Kirkens Korshær Genbrug tilslutter os fuldt ud argumenterne fremført i læserbreve fra Blå Kors Genbrug og Plejehjemmets Venner vedrørende emnet og ønsker også, at dette gebyr for genbrugsbutikker med videre genbehandles i udvalg og byråd.

Annonce