Annonce
Læserbrev

Spillet om Nyhavn: Noget har taget en forkert drejning

Annonce

Læserbrev: Den seneste debat har vist med al tydelighed, at Nyhavn skal indgå som en del af udviklingsplanerne for Søndervig. Ifølge Søren Elbæks forklaring til mig blev Nyhavn taget ud i tolvte time på foranledning af de ansatte byplanarkitekter fra Møller & Grønborg. Det ligner ikke en grundig overvejelse fra en kompetent styregruppe, som købmand Hansen har beskrevet.

Ud fra intentionerne med udviklingsplanen for Søndervig, så er beslutningen om at udtage Nyhavn af planerne forkert. Nyhavn kunne være med til at give mere luft og rum i forbindelse med den fremtidige udvikling og dermed være et ambitiøst tiltag.

Det fremgår af udviklingsplanerne, at trafikken skal reduceres i bymidten af Søndervig, dels som følge af det nuværende alt for store pres i perioder, og dels som følge af et forventet antal gående turister fra Lalandia. Det ville således være stik imod intentionerne om reduktion af trafikken at placere yderligere en dagligvarebutik i bymidten på parkeringsområdet ved Beach Bowl. Som jeg tidligere har redegjort for, er dette heller ikke muligt.

Udviklingsplanerne lægger op til alternative dagligvarebutikker i Søndervig, og både de to borgmestre og formanden for Søndervig Centerforening har budt dette velkommen. Når yderligere en dagligvarebutik i midtbyen kan udelukkes, må der ses på alternativer.

Her forekommer Nyhavn oplagt, da en placering her kan dække turister, der ankommer til Lalandia, turister, som skal dreje ad ringvejen mod det sydlige Søndervig, Klegod og Hvide Sande samt turister, der skal til det nordlige Søndervig og Houvig. I overensstemmelse med de trafikale intentioner undgår Søndervig den belastende trafik, hvor destinationen ikke er i Søndervig bymidte. Samtidig med en dagligvarebutik kunne her placeres andre servicefaciliteter for turisterne samt måske en hvalpark mv.

Rygtevis forlyder det tillige, at købmanden vil etablere et nyt domicil for en af feriehusudlejerne i Nyhavn og overtage deres placering midt i Søndervig. Det kan kun være rygter. Men det fører til det forslag, at mest mulig nøgleudlevering burde ske i Nyhavn. Det giver jo ingen mening, at familier, der har lejet et hus på Lodberg Hede eller i Klegod skal belaste bymidten trafikalt både ved afhentning og aflevering lørdag og søndag.

Jeg kunne desuden se for mig, at trafikken nordfra mod Hvide Sande ledes ad ringvejen omkring Nyhavn, så Holmsland Klitvej syd for lyskrydset kunne blive en mere intern vej. Herved kunne også trafikken over det nuværende lyskryds begrænses.

Det har undret mig og mange andre at mærke den lokale adminsitrations åbenbare modvilje. En administration må arbejde med muligheder ud fra befolkningens ønsker. Jeg har hørt Søren Elbæk citere sin administraton for, at det skulle tage 5-7 år for at få det planmæssige grundlag på plads til en Netto på Nyhavn. Det kan gøres hurtigere, og samtidig er det tillige med andre servicefaciliteter en langtidssikret løsning for området. Som bekendt deler jeg ikke administrationens vurdering af, at der kan placeres yderligere en dagligvarebutik i bymidten. Denne åbenbare fejlvurdering vil komme frem i lyset.

Efter at deltagerne på borgermødet i Kloster sidst i januar har stillet spørgsmål og kommet med gode råd, og efter at Nyhavn nu pludselig er taget ud af udviklingsplanerne, så er der al mulig god og rimelig grund supplerende at høre borgernes kommentarer til de endelige planer og den verserende debat, inden sagen overgår til politisk behandling.

Jeg er således meget enig med Per Mikkelsen, der i sit indlæg taler for en egentlig offentlig høring og påpeger, at de nu fremlagte planer ikke tilgodeser alle de råd, kommentarer og anbefalinger, der er lagt frem under processen.

Jeg håber ikke, at Grethe Ebsens påstande om særinteresser, magtmisbrug og begær holder stik. Men noget har taget en forkert drejning. Ebsen efterlyser også borgermøder om Nyhavn, men indlægget var nok indleveret, før købmand Hansen fik redegjorde nærmere for et grundigt forløb med demokrati og åbenhed i processen.

Foto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce