Annonce
Skjern

Spild af tid med møder om frivillige løsninger

Afslaget om at få tilladelse til at udvide produktionen kraftigt har foreløbig fået den konsekvens for Peder Larsen, at han har aflivet 2500 årstæver og måske bliver nødt til at aflive yderligere 2000 tæver inden længe. Arkivfoto.

Minkfarm. Minkfarmer Peder Larser undrer sig over, at skolen nu udvider for tredje gang i retning af hans minkfarm, hvis lugtgenerne er så alvorlige som antydet.

Annonce

Der blev både i december og igen i januar holdt møder mellem minkfarmer Peder Larsen og efterskolens bestyrelse (repræsenteret ved bestyrelsesformand Erling Gaasdal) i forbindelse med Peder Larsens ønske om at få udvidet sin produktion kraftigt.

Minkavler Peter Larsen på Uglbjergvej i Dejbjerg.

Møderne var frugtesløse.

»Det var spild af tid med forsøg på at finde løsninger og frivillige ordninger. Erling Gaasdal ville intet til trods for, at vi mødte frem med fire forslag. I forslag 1 indgår tilmed en reduktion af antallet af tæver med 33,3 procent. Vi har også foreslået plantning af et læbælte ind mod skolens sportsplads, som det har været ønsket fra skolebestyrelsens side. Ydermere har vi tilbudt etablering af en ny boldbane med en anden placering end den nuværende. Dermed vil boldbanen komme længere væk fra farmen. Vi har på alle mulige måder forsøgt at imødekomme naboskabet, der nu på glimrende vis har eksisteret gennem 27 år, men i denne situation har der ikke været bare været lidt velvilje i løsninger fra efterskolen,« siger Peder Larsen.

Annonce

Det gælder overlevelse

Han kommer herefter ind på, at efterskolen nu rent faktisk for tredje gang er ved at rejse en tilbygning, der kommer tættere på minkfarmen på trods af bestyrelsens bekymringer for lugtgener.

Det sker, skønt der ligger ubenyttet jord i modsat retning.

»Ligesom efterskolen udvider for at overleve, gør vi det samme med minkfarmen, som er vort levebrød og en usikker branche, hvor priserne går op og ned hele tiden,« siger han.

Annonce

Ingen klager fra byen

Da efterskolen i sin tid ytrede ønske om at lave en boldbane, fik den lov til at købe jorden dertil af den tidligere ejer for 10.000 kroner for så senere at få 8000 kroner retur som støtte til det gode formål, da ingen i sin vildeste fantasi havde forudset, at dette efterfølgende ville give problemer for minkfarmen.

»Vi har selv haft børn på efterskolen i seks år, og de tilbringer stadig meget af deres fritid med aktiviteter, der har tilknytning til skolen. De har aldrig hørt om klager over lugtgener fra minkfarmen. Der har gennem tiden været cirka 3000 forældrepar igennem systemet på Dejbjerglund Efterskole, og den eneste klage, der er modtaget, er kommet fra et ægtepar, der fungerer som konsulent for bestyrelsen. Der har dags dato heller ikke været klager af nogen art fra Dejbjerg by, der ligger tættere på farmen end efterskolen. Når efterskolen har haft brug for hjælp eller maskiner, har den aldrig fået nej, hvis vi har haft mulighed for at hjælpe. Vi gør alt for at have en pæn og ren farm, og vi gør alt for at bekæmpe fluer, da det heller ikke er i vores interesse, hvis der er mange fluer, eller lugtgener. Vi mangler dokumentation for lugtgenerne på efterskolen og finder, at det er på et udokumenteret grundlag at Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har givet afslag på vores ansøgning om miljøgodkendelse. Desuden må vi gå ud fra, at både elever og forældre ved, at de vælger en efterskole på landet - og der lugter det af vitaminer i ny og næ,« siger Peder Larsen og tilføjer at der i sommeren 2013 var særlige metrologiske omstændigheder, der burde tages med i vurderingen af sagen.

Annonce

Vil have ledelsen på banen

Han er derfor meget uforstående over forløbet af sagen om udvidelsen af familiens minkfarm.

Han har af hensyn til det fortsatte naboskab haft behov for at belyse sagen fra hans side for alle på efterskolen, da al kommunikation er foregået gennem èn repræsentant fra bestyrelsen trods hans store ønske og forventning om, at også den daglige ledelse ville komme på banen og tage del i debatten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce