Annonce
Ringkøbing-Skjern

Spareforslag: Luk Streetparken og Makerspace

Streetparken i Skjern har mange brugere, men måske skal de ud at finde et andet sted. Arkivfoto: Jørn Deleuran
Mærkesager og stoltheder er med i det sparekatalog fra Dagtilbud og Undervisning, som børne- og familieudvalget nu skal kigge igennem.

RINGKØBING: 641 børn og unge skal måske tage deres skateboard under armen og finde et andet sted at dyrke deres hobby. I 2015 åbnede Streetparken i det gamle farveri i Skjern, men de 655.000, det årligt koster at drive parken, kan blive ofret i den kommunale sparerunde.

På området dagtilbud og undervisning skal børne- og familieudvalget nu ud og finde 10,3 mio. kroner i 2020, stigende til 35,5 millioner kroner i 2021, og når sparekataloget skal gennemses, så er det både mærkesager og stoltheder, der er kommet på listen over ting, der muligvis kan undværes.

Projekt Makerspace har i flere år åbnet elevernes verden for robotter, 3D-print og meget andet, som har gjort Ringkøbing-Skjern Kommune til frontløbere på nationalt plan. Indtil nu har det været finansieret via vækstforumsmidlerne, og planen er, at det skal overgå til børne- og familieudvalgets budgetramme fra 2020. Men Makerspace er også i sparekataloget og kan give en besparelse på 1,6 millioner kroner årligt.

Socialdemokratiet fik i forbindelse med budgetkonferencen afsat 1,5 millioner kroner årligt til at styrke 0-3 års området. Betragtningen var, at pengene kunne bruges til en forebyggende indsats, så udgifterne kunne blive færre på længere sigt. Nu er puljen i stedet i spil til at blive fjernet.

Også rengøringen på skoler og i dagtilbud er blevet til et spareforslag. Lidt over halvdelen af skolerne og dagtilbuddene benytter sig af den fælles udliciterede rengøringsaftale, mens den anden del har egne rengøringsassistenter ansat. Konsekvensen er, at der ikke er nogen sammenhæng mellem budgettildeling og faktisk forbrug. Rengøringen er desuden billigere pr. kvadratmeter på de steder, der er under rengøringsaftalen, end på de steder, hvor der rengøres af egne ansatte. Hvis alle overgår til rengøringsaftalen, og budgettildelingen harmoniseres, kan der spares 5,2 millioner kroner.

Annonce

Kigger på SFO

Flere spareforslag retter sig mod skolefritidsordningerne (SFO).

En af dem er at ændre på normeringen, så der kommer flere lukkedage i SFO'erne. Det får den konsekvens, at ansatte i turistbranchen vil få sværere ved at få passet deres børn i ferieperioderne. Det betyder også færre voksne, og det giver større sårbarhed ved sygdom i personalegruppen. Den besparelse andrager 1,2 millioner kroner.

Et andet forslag er at lukke SFO-klubberne for de 10-12-årige. Samlet set er der 260 børn, der benytter sig af tilbuddet, og der kan spares to millioner kroner. Som det hedder i spareforslaget, vil det medføre mindre kriminalitetsforebyggende voksenkontakt i barnets begyndende teenageår.

Hæver kommunen i stedet forældrebetalingsprocenten fra 51 procent til 55 procent på SFO og SFO-klubber, kan der hentes et provenu på samlet 1,1 million kroner.

En anden mulighed, der kan give 720.000 kroner ekstra pr. år, er at hæve forældrebetalingsprocenten i vuggestuerne fra 22 procent til 25 procent. Dermed kommer det op på det maksimale, som dagtilbudsloven foreskriver. Det betyder også, at tilskuddet til vuggestuebørn i private institutioner falder.

Herudover er der forslag om justeringer af budgetrammerne, og et forslag er også at afskedige en af de 12 konsulenter, der er i dagtilbud og undervisning, hvilket kan give en besparelse på 600.000 kroner årligt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Bøjer de i vinden? Vesterhav Syd og vores lokale erhverv

Læserbrev: Er Energistyrelsen og Vattenfall ligeglade med vore lokale erhverv? Og hvad agter byrådet nu at gøre? De spørgsmål stiller vi os uvilkårligt, efter at aktindsigt har vist, hvad VVM-tillægget for Vesterhav Syd-møllerne skal indeholde. Som du kan læse nedenfor, udelades nemlig to helt fundamentale undersøgelser for turismen og fiskeriet. Bevares, der kommes vidt omkring med “kollisionsrisiko for trækfugle og flagermus” samt “sejladsforhold og lystfiskeri i undersøgelsesområdet”, og meget andet mere eller mindre (u)nyttigt. Men som med mange af den slags rapporter er det værd at bemærke sig, hvad der ikke skal afdækkes i VVM-tillægget. Og her springer særligt to forhold i øjnene. Både at (s. 11) “Der skal ikke redegøres for økonomiske eller konkurrencemæssige forhold i relation til turismeerhvervet”. Det skriger jo til himlen med turismen som vort største erhverv og i betragtning af, at det nationale Center for Kystturisme er placeret i netop Hvide Sande. Og at der godt nok (s. 22) skal undersøges, hvad indvirkningerne er på fiskeriet, men IKKE hvorvidt det kan gøres muligt at fiske mellem møllerne. Eventuelt blot for mindre fartøjer under for eksempel 20, 15 eller 12 meter. Dette til trods for, at der i flere høringssvar er opfordret til at få netop dette klarlagt. Derimod skal der (s. 26) redegøres for kumulative effekter for andre planlagte projekter, i både Danmark, Holland og Tyskland. Og betydningen for de klimapolitiske mål og CO2-reduktionen skal beskrives. Alt sammen noget meget overordnet og fjernt for os, der bor her. Men noget, der kan bruges i den luftige argumentation for den grønne omstilling på Christiansborg. Det virker nu, som om projektet skal klemmes igennem! Og Energistyrelsen helt bevidst vælger at undlade krav om inddragelse af netop de to argumenter, der kan være med til at flytte Vesterhav Syd langt til havs. Nemlig at turismens indvendinger skal tages alvorligt, og fiskernes tabte fiskevand - ved at flytte møllerne længere til havs - kan kompenseres ved at åbne for fiskeri mellem møllerne. To forhold, der kan tale for at flytte møllerne, belyses nu helt bevidst ikke! Og Vattenfall erkendte jo på et møde d. 1. marts 2018 i Søndervig, at det drejer sig om småpenge, for at flytte møllerne … så hvorfor ikke? Nu hvor der også er god tid til at ændre i projektet … Hvad gør byrådet, formanden for erhvervsudvalget Søren Elbæk eller borgmesteren? Overlader de det endnu engang til brancheorganisationerne og de små erhvervsdrivende? Eller mander de sig op og går i brechen for to store erhverv i kommunen? Eller bøjer de i vinden? Jens Bollerup, cand. merc., Geflevej 221, Hvide Sande Dan Broesch Jensen, cand. merc. aud., Lyngvejen 100, Klegod Tonny Lemqvist, maskinmester, Præstegårdsmarken 35, Velling Karsten Fyhn, sommerhusudlejer, Sønder Klitvej 20, Hvide Sande Birgitte Vinding, journalist, Stauning Finn Ebbe Jakobsen, advokat, Beddingen 7, Ringkøbing Jens Møller, forretningsdrivende, Bakkevej 22, Hvide Sande

Annonce