Annonce
Ringkøbing-Skjern

Spøgelsesborgere og færre fødsler: Indbyggertallet i kommunen falder fortsat

Flere ældre og færre børn betyder, at antallet af borgere fortsat falder drastisk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Bjarke Ørsted/SCANPIX
Danmarks største kommune er hjem for færre end sidste år og forrige år og året inden det. Det er faktisk længe siden, der har boet så få i kommunen, som der gør nu. Det er en generel tendens i Vestjylland.

Ringkøbing-Skjern: Naturens Rige har plads til endnu flere tilflyttere end sidste år.

Sagt på en anden måde er antallet af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune endnu en gang faldende. Og med ret mange endda. Det viser spritnye tal fra Danmarks Statistik.

- Der er rigtig mange, der flytter hertil, men vi må konstatere, at der er flere, der flytter herfra, så der er et underskud. Og det ærgrer jeg mig da selvfølgelig over, at der er. Jeg har haft en ambition om, at vi ikke ligefrem skulle falde i befolkningstal. Det må man så konkludere, at det ikke er lykkedes, siger borgmester Hans Østergaard (V) og tilføjer:

- Det er beklageligt, og jeg ville selvfølgelig hellere, at det havde gået den anden vej.

Det drastiske fald på hele 336 personer har dog flere årsager. En af dem er, at kommunen er blevet opmærksom på, at mange udlændinge glemmer at afmelde deres folkeregisteradresse, når de flytter fra Danmark. Kommunen har i løbet af det seneste år opdaget 191 af disse spøgelsesborgere og fjernet dem som indbyggere i kommunen.

Annonce

10'erne i indbyggertal

 • 2010: 58.439
 • 2011: 58.068
 • 2012: 57.892
 • 2013: 57.529
 • 2014: 57.093
 • 2015: 57.042
 • 2016: 57.139
 • 2017: 57.022
 • 2018: 57.005
 • 2019: 56.930
 • 2020: 56.594
 • Kilde: Danmarks Statistisk

Faldende fødselstal

En anden og ikke helt uvæsentlig årsag er, at der dør flere, end der bliver født i kommunen.

- Når vi kigger i statistikker og ser befolkningssammensætningen, har vi de samme udfordringer her, som man har så mange andre steder, og det er, at vi har en aldrende befolkning. Antallet af ældre stiger betragteligt over de kommende år, og det er jo et landsfænomen. Samtidig med finanskrisen faldt fødselstallet, og det er faktisk aldrig kommet op på det gamle niveau igen, forklarer Hans Østergaard, der dog ikke har en løsning for det faldende fødselstal lige ved hånden:

- Der er grænser for, hvor meget vi kan hjælpe der.

Han påpeger, at kommunen gør meget for at holde på folk og bevare fraflytternes tilknytning til kommunen.

Her nævner han særligt Klub Eksilvestjyder, som tidligere borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive medlem af og derigennem modtage jobopslag og invitationer til forskellige arrangementer i kommunen.

Den negative tendens er dog ikke en, Ringkøbing-Skjern Kommune er alene med. Også Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommuner oplever at blive færre.

De seneste ti år er der blevet 1845 færre borgere i Naturens Rige.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce