Ringkøbing

Sommerhuse skal også sortere organisk affald

Disse små renovationsbiler tømmer i øjeblikket skraldespande i vore sommerhusområder. Det kan blive nødvendigt at skifte dem ud med større biler, når sommerhusene også skal til at sortere madaffald fra. Arkivbillede.

Teknik- og miljøudvalget vil høre interessenterne, før man beslutte sig for, hvilken model for at frasortere madaffald, man vælger.

RINGKØBING-SKJERN: Også sommerhuse skal med i den nye ordning med udsortering af madaffald i en todelt beholder, som kommunen tidligere har besluttet sig for.

Ordningen skal indføres for helårshuse i 2020, og sommerhusene var i første omgang ikke taget med i ordningen, da der var tvivl om, hvilken ordning, der vil give de bedste resultater i henhold til nationale mål samt miljø og klima opvejet mod de forventede omkostninger.

I mellemtiden er der kommet ny viden om sommerhusenes "produktion" af madaffald, der viser sig at være større end forventet, fortæller teknik- og miljøudvalgets formand, John G. Christensen (S).

- Cirka 38 procent af restaffaldet fra helårshuse i kommunen er madaffald. Nye undersøgelser viser, at op til halvdelen af restaffaldet fra sommerhusene er madaffald.

- Men det giver selvfølgelig også god mening; hvis gæster i sommerhusene skal rydde op efter sig, når de skal hjem efter en ferie, tager de jo typisk ikke mad, de har stående i køleskabet med sig; det ryger i skraldespanden, siger han.

Parter høres

Indsamler man madaffaldet i sommerhusområderne, vil det ifølge de nye beregninger kunne øge kommunens samlede genanvendelsesandel med lidt over to procent.

Hvis sommerhusene kommer med i den nye ordning, vil det samtidig bidrage til at man får et ensartet affaldssystem i hele kommunen, hvilket vil gøre det lettere at forstå for borgerne og nemmere at administrere.

Man har dog et problem: I øjeblikket bruger man små renovationsbiler på højst 8,5 tons, så grusvejene ikke bliver kørt i stykker. Skal de opdeles i to eller flere fraktioner, vil de kunne rumme mindre affald, og det vil give øgede prisstigninger på affaldshåndteringen.

Administrationens løsning er at tillade små biler på op til 10 tons, der har en større kapacitet i højden.

Teknik- og miljøudvalget mener, at sommerhusområderne skal tages med i den nye ordning, siger John G. Christensen.

- Vi besluttede dog, at vi vil inddrage relevante interessenter i det videre arbejde, inden den endelige beslutning bliver truffet - for eksempel sommerhusudlejere og grundejerforeninger.

0/0
Ringkøbing

The Rocking Ghosts på Fjordgården

Ringkøbing

Konfirmation i Torsted kirke søndag 28. april klokken 10:00

Ringkøbing

Konfirmation i Ringkøbing Kirke, den 28. april klokken 10.00

Ringkøbing

Masja udgiver dogme-plade