Annonce
Vestjylland

Sociolancens dage er talte: Tilbuddet fortsætter året ud

Anders Kühnau har taget kontakt til kommunerne i Regionen med henblik på sammen med dem at finde en alternativ indsats til gavn for de socialt udsatte borgere i hele regionen. Foto: Axel Schütt
Det lykkedes ikke for tre medlemmer af Regionsrådet at komme igennem med et ændringsforslag og dermed redde den akutte hjælp til socialt sårbare borgere. Et stort flertal af rådets medlemmer stemte for, at sociolancen ikke videreføres efter 31. december.
Annonce

Viborg: Nu ligger det helt fast. Sociolancen stopper og bliver kørt endegyldigt i garage, når år 2019 rinder ud. Det to-årige forsøgsprojekt med den officielle titel "Akut hjælp til sårbare borgere" har ifølge en midtvejsevaluering ikke haft den ventede og håbede effekt, hvorfor samtlige medlemmer af det midtjyske regionsråd på nær tre stemte for ikke at videreføre projektet efter nytår, når forsøgsperioden udløber.

Forventningen til sociolancen var, at man med den kunne nedbringe det store antal opkald til 112 om sociale problemer. Det har nu vist sig, at effekten af sociolancen i den henseende har været stort set lig nul.

Flertallet bag at droppe sociolancen er dog enige om ikke bare at vende tilbage til situationen, som den var før sociolance-projektet blev sat i værk. Sammen med beslutningen om ikke at videreføre projektet er nemlig også vedtaget, at der skal arbejdes videre med at finde en alternativ indsats for de socialt sårbare borgere, og at en løsning skal findes i et "ligeværdigt samarbejde med kommunerne".

Annonce

Redningsforsøg glippede

Op til afstemningen onsdag i Regionsrådet havde tre medlemmer, Marianne Karlsmose (Kristendemokraterne), Mikkel Rasmussen (Psykiatri-Listen) og Rasmus Foged (Alternativet) indsendt et ændringsforslag, som gik ud på at beholde sociolancen, men i forbedret form.

De tre henviste til, at man i hovedstadsområdet har gode erfaringer med sin sociolance, og mente samtidig, at præmisserne for det midtjyske projekt var forkerte fra starten ved kun at udgå fra præhospitalet og med det ene formål at nedbringe antallet af 112-opkald.

Sociolancen i Region Hovedstaden adskiller sig fra den midtjyske ved netop at blive drevet i et samarbejdet mellem regionen og Københavns Kommune. Mikkel Rasmussen har tidligere her i avisen givet udtryk for, at når sociolancen ikke har fungeret efter hensigten, er det fordi, kommunerne ikke har haft relevante tilbud at henvise til for sociolancens medarbejdere.

- Ved en ret lille investering fra regionens side kunne man videreføre projektet, og dette kunne man gøre ved at lære af Københavnermodellen og vælge én-to kommuner ud til et forbedret sociolanceprojekt og dele ejerskabet mellem Region Midtjylland og de udvalgte kommuner, mente de tre medlemmer bag ændringsforslaget, som altså faldt.

Annonce

Syltekrukke?

Mikkel Rasmussen har især udtrykt utilfredshed med, at man vil lukke sociolancen uden at have noget konkret at sætte i stedet. At man med en formulering om, at man vil se på andre måder at hjælpe de socialt udsatte på, i virkeligheden bare lægger problemet i syltekrukke.

Det afviser imidlertid Regionrådets formand, Anders Kühnau (S).

- Der er et meget stort flertal bag beslutningen, og jeg synes jo ikke, de tre medlemmers ændringsforslag er mere konkret. Jeg er meget opsat på at finde en alternativ løsning til, hvordan vi hjælper vores socialt sårbare og udsatte borgere, hvorfor jeg også allerede har taget kontakt til kommunerne med henblik på at få sat arbejdet i gang.

Anders Kühnau tilføjer, at han er enig i, at det er meget vigtigt, at en løsning findes i samarbejde med kommunerne, og at region og kommuner er fælles om fremtidige tiltag på området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce