Annonce
Ringkøbing-Skjern

Socialudvalg har udpeget sparemål: Klippekort og normeringer til demente slipper

Der kan spares over fire millioner kroner årligt ved at sløjfe klippekortordningen til ældre, men det vil udvalget ikke være med til. Arkivfoto: Scanpix
Socialudvalget har prioriteret 49 spareforslag, der nu sendes videre til budgetkonferencen.

Ringkøbing-Skjern: Der skal ikke røres ved klippekortordningen til plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere. Der skal heller ikke spares på aflastningen til demente i eget hjem eller på normeringen på daghjemspladserne på Aktivitetscenter Skjern. Heller ikke daghjemmet og det åbne tilbud i Hvide Sande skal lukkes.

Det er blot nogle af signalerne fra politikerne i social- og sundhedsudvalget, der har prioriteret de 49 spareforslag, som forvaltningen har lagt frem på ældre- og handicapområdet. Forslagene kan give besparelser på godt 11 millioner i 2020, 32,5 millioner i 2021, 38,1 millioner i 2022 og det samme i 2023.

Det er dobbelt så meget, som ældre- og handicapområdet står til at skulle spare, men det endelige beløb bliver afgjort på byrådets budgetkonferencen til august, hvor udvalgenes spareforslag skal diskuteres.

Annonce

'Aldrig i livet'

Socialudvalget har rangordnet de 49 spareforslag i fem puljer. Nogle forslag bakkes op af udvalget, andre kan der arbejdes videre med. Nogle skal afvente en boliganalyse, andre bakkes op af et flertal i udvalget, og endelig er der forslag, som udvalget ikke ønsker at fremme.

- Der er forslag, jeg aldrig kommer til at stemme for. Det er nedgang i normeringerne, afskaffelse af klippekortordningen og specialdaghjemspladser til demente. Det er udvalget enigt om. Det er forslag, hvor vi siger ’aldrig i livet’, siger udvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger).

Udvalget vil heller ikke være med til at rulle sengetøjsbesparelsen tilbage til linnedskift hver fjerde uge, efter at det blev ændret til tre uger.

Derimod kan der blive tale om at skære ned på aftørring af støv hos de ældre. Her kan der spares 114.000 kroner. Forslaget bakkes op af et flertal i udvalget, men det er prioriteret lavt.

I et høringssvar skriver ældrerådet om støv-forslaget:

”Vi mener ikke, der kan skæres mere i rengøringen hos vores borgere, hvis man bare så nogenlunde skal påstå, at kommunen har et rengøringstilbud”.

I samme kategori placerer udvalget forslag om at spare på døgnbehandling af narkomaner og alkoholikere, brugen af økologiske råvarer i kommunale køkkener, og en specialkonsulent til udadreagerende borgere.

Analyse

Udvalget vil afvente en boliganalyse, inden det kommer på tale at lukke et mindre ældrecenter og lukke Holmehusene 28 og omplacere de udadreagerende beboere til skærmede pladser på øvrige plejehjem.

- Vi tror, der er ting, vi kan gøre anderledes, men vi må følge processen for, hvordan strukturen skal være i fremtiden. Der er alt for tidligt at sætte navn på, hvilket ældrecenter der i givet fald skal lukkes. Det kan også være, der skal ske en ændret fordeling af skærmede og ikke skærmede pladser, siger Lennart Qvist.

Brugerbetaling?

Rygere må sandsynligvis indstille sig på, at der spares på det gratis tilbud om rygestop, og overvægtige risikerer besparelser på undervisningen i, hvordan de får styr på deres vægt.

Borgere med neurologiske skader må belave sig på, at træningen i Lem Svømmehal er udset som sandsynligt sparemål.

Også gigtpatienters gratis træning af knæ og hofter er i farezonen. For alle fire grupper gælder, at hel eller delvis brugerbetaling kan komme på tale.

- Nogle borgere siger, at det er vigtigt, at tilbuddet er tilgængeligt, også selv om de så skal betale for det. Det er bedre end, hvis det ikke er der. Derfor skal vi se på, hvordan vi kan bevare tilbuddene men i en anden konstruktion, siger Qvist.

Endelig er der 16 spareforslag, som udvalget bakker op om. Der er blandt andet øget medlemsbetaling på de åbne tilbud på ældrecentrene, at skære 300.000 kroner på støtten til frivilligt socialt arbejde og afskedigelsen af en af tre områdeterapeuter.

Nedsat serviceniveau

På handicap- og psykiatriområdet siger udvalget ja til at spare knap to millioner kroner årligt på et nedsat serviceniveau på fem centre med interne botilbud og døgntilbud.

Om konsekvenserne siger forvaltningen:

”Det kan forventes, at arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed vil blive påvirket. Borgere vil opleve, at der er færre medarbejdere på arbejde ad gangen og dermed færre aktiviteter. Borgere vil i mindre grad blive stimuleret og aktiveret i botilbuddet og vil selv skulle underholde sig i deres hjem, eller hvor de opholder sig”, hedder det.

Priorgården og Drosselvej

Også aktivitetstilbuddene Priorgården i Ringkøbing og Drosselvej i Skjern er udset som sparemål af et flertal i udvalget, men det er prioriteret lavt.

Handicaprådet advarer i et høringssvar mod at lukke Priorgården.

”Dette vil få betydning for flere borgere, der har haft stor glæde af en arbejdsplads med beskyttede rammer i Ringkøbing bymidte, hvor de har betjent byens kunder og følt, at deres arbejde i butikken har været af stor betydning for at drive butikken. Hvis forslaget gennemføres, vil det få stor betydning, for disse borgere ved, at de vil have et fortsat ønske om at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, men at de grundet deres psykiske udfordringer kan have det svært med at skulle skifte de trygge rammer ud med nye, hvilket kan påvirke deres psykiske tilstand i negativ retning”.

Om Drosselvej siger Handicaprådet:

”Denne lukning vil få store konsekvenser for flere borgere ved, at de skal skifte deres aktivitetstilbud ud med frivillige tilbud og andre aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Dette kan skabe utryghed for de borgere … der bliver ramt af denne eventuelle lukning, hvilket kan medføre isolation ved, at de ikke længere har mulighed for at mødes med ligesindede og tab af allerede opøvede færdigheder, som er skabt gennem deres daglige gang i tilbuddet”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dagbladet mener: Giv lufthavnen en blød landing

For en god måneds tid siden lykkedes det atter Stauning Lufthavn at holde propellen i luften - i hvert fald for en tid. Den lille lufthavn med den dårlige økonomi fik bevilget et krisetilskud på 2,5 millioner kroner fra byrådet. Vel at mærke oveni de knap to millioner kroner, som kommune i forvejen årligt poster i den. De seneste godt 25 år har kommunen hældt omkring 50 millioner kroner i Stauning Lufthavn, og efterhånden må man spørge sig selv, hvornår kassen skal klappe i. Er det virkelig en kommunal kerneopgave at drive en lufthavn, hvor underskuddet vokser i takt med, at antallet af fly falder? Nu foreslår pilot og tidligere direktør for flyselskabet Cimber, Jørgen Nielsen fra Sønderborg, at lufthavnen omdannes til en flyveplads og eventpark. Han foreslår, at arealerne kan bruges til weekend-arrangementer med bilræs, koncerter, småflysreparationer og flyturisme. Han foreslår også at etablere dronecenter og skoleflyvning, aktiviteter lufthavnen allerede er i fuld gang med. Vel at mærke alle initiativer, som ikke kommer til at koste skatteborgerne knap to millioner i årlig støtte - foruden diverse dyre redningskranse. Prisen er, at lufthavnen ikke vil have samme grad af bemanding som nu blandt andet i kontroltårnet, men igen må man spørge sig selv, hvorfor Ringkøbing-Skjern partout skal have en lufthavn med fuld bemanding? Specielt ikke når alternativet er en prisbilligere løsning, der samtidig kan være rammen om kulturelle arrangementer. Det med kultur er nemlig noget, vi kan her i kommunen. Hvad havne angår, er man nok bedre til fiskeri- og lystbådehavne her i området - end til lufthavne. Kommunen er desuden allerede medejer af Midtjyllands Lufthavn i Karup. Det vil måske være en bitter pille at sluge for nogle, at man ikke kan opretholde en lufthavn, trods de mange millioner man har smidt efter den. Men på et tidspunkt må man trække en streg og erkende, at man ikke skal i den retning og se sig om efter en ny vej. Det kunne passende være den vej som en tidligere flychef - på eget initiativ i øvrigt - foreslår.

Annonce