Annonce
Ringkøbing

Slut med sygedagpenge: Jobcentret siger stadig nej til kræftramte Hilde

Hilde-Kristin Reed Mogensen er endnu ikke i stand til at genoptage sit arbejde som dyrlæge efter en hård kræftsygdom. Nu står hun til at miste sine sygedagpenge.
Kræftramt kvinde kan ikke få sygedagpengeperioden forlænget; Jobcentret har ifølge Hilde-Kirstin Reed Mogensen hentet oplysninger hos de forkerte læger.

RINGKØBING: Den kræftsyge Hilde-Kristin Reed Mogensen fra Tim kan stadig ikke få forlænget det tidsrum, hvori hun kan modtage sygedagpenge.

- Jeg har fået en ny partshøring fra jobcenteret om deres afgørelse omkring forlængelse af sygedagpenge. De vil stadigvæk ikke - ifølge lederen af Jobcentret - forlænge sygedagpengeperioden efter modtagelsen af “supplerende oplysninger fra onkologerne”. Desværre har de bedt om oplysninger fra kirurgerne i Viborg, som ikke kan udtale sig om min almene tilstand, i stedet for at henvende sig til onkologerne (kræftlægerne, red.) igen, siger Hilde-Kristin Reed Mogensen.

- Jeg har nu afsendt kommentarer til partshøringen og vedhæftet et notat fra min ansvarlige læge i onkologien i Herning - der skulle udfylde den første statusattest - som hun skrev i torsdags.

Hilde-Kristin Reed Mogensen, der arbejder som dyrlæge i Ringkøbing, blev sygemeldt den 6. november sidste år med kræft. Sidst i maj i år gennemgik hun efter et halvt års kemobehandling en stor operation for brystkræft.

Annonce

Ikke berettiget

Samtidig med, hun blev opereret, udløb den periode på 22 uger, hvori hun kunne få sygedagpenge. Perioden kunne godt forlænges, men rådgiveren fra Jobcentret ved Ringkøbing-Skjern Kommune vurderede, at det var der intet grundlag for i Hilde-Kristin Reed Mortensens tilfælde.

I stedet skulle hun flyttes til et jobafklaringsforløb, hvilket ville betyde, at hun månedligt ville opleve en nedgang i sin indtægt fra 18.000 kroner i måneden til omkring 15.000 kroner.

Hilde-Kristin Reed Mortensen protesterede mod den afgørelse.

- Det handler ikke om pengene, men om det urimelige i, at jeg som ikke-færdigbehandlet kræftpatient skal flyttes fra sygedagpenge til jobafklaring. Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at der enten er noget galt med lovgivningen eller med den måde, hvorpå Jobcentret fortolker loven; efter min mening er der tale om en fejlvurdering af min sag.

Jobcentrets afgørelse mødte stor kritik i vide kredse - både fra borgere og fra politisk hold, og det endte med, at Hilde-Kristin Reed Mogensen - som loven giver mulighed for - fik sygedagpengeperioden forlænget halvanden måned.

Slut tirsdag

- Men tirsdag er det slut, så går jeg over på ressourceforløbsydelse, siger hun.

Hilde-Kristin Reed Mogensen mener dog, at Jobcentret har truffet sin afgørelse på et forkert grundlag.

- Kirurgerne har blot vedhæftet min journal, hvori der står noget om, hvordan såret heler, og det er formentlig baggrunden for Jobcentrets beslutning. Men lige nu er jeg i antistofbehandling og skal snart i strålebehandling, fordi jeg har en aggressiv form for kræft

Hilde-Kristin Reed Mogensen har som nævnt oven for indgivet svar som led i partshøringen, men har ikke på forhånd de store forventninger til, at det ændrer noget på Jobcentrets beslutning.

- Jeg kan altid gå videre til Ankestyrelsen, men der kan gå lang tid, får de træffer en afgørelse, siger hun.

- Det var i øvrigt svært nok at aflevere partshøringen. Jeg fik et autosvar tilbage om, at medarbejderen holder ferie de næste tre uger. Heldigvis havde jeg beskæftigelseschef Kim Ulv Christensens mailadresse, som jeg sendte den til. Jeg har dog ikke hørt fra ham, så nu må vi se, om min mail ændrer noget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce