Annonce
Erhverv

Skyen trækker større omsætning til Microsoft

Martin Bureau/Ritzau Scanpix
Den amerikanske softwarevirksomhed Microsoft havde i første kvartal vækst. Sky-segmentet bidrog til opturen.

Flere virksomheder får hjælp fra Microsoft til at lagre data i den såkaldte sky, og det bidrager til at løfte de økonomiske resultater hos softwareselskabet.

Det fremgår af Microsofts regnskab for perioden juli til september, også kendt som selskabets første kvartal, der er blevet offentliggjort onsdag aften.

I perioden havde Microsoft samlede indtægter for 33,1 milliarder dollar, hvilket svarer til 222,1 milliarder kroner. Det var en stigning på 14 procent i forhold til den samme periode et år tidligere.

I regnskabet forklarer Satya Nadella, administrerende direktør hos Microsoft, at det blandt andet er selskabets sky-løsninger, der er med til at drive væksten.

I perioden juli til september havde det forretningsområde, der har at gøre med selskabets sky-løsninger, Intelligent Cloud, en omsætning på 10,8 milliarder dollar, svarende til 72,5 milliarder kroner. Det var 27 procent højere end et år tidligere.

- Vi bliver ved med at finde på nye ting på tværs af hele teknologispektret for at levere nyheder til vores kunder, og vi investerer i store og voksende markeder med muligheder for ekspansion, siger Satya Nadella i regnskabet.

Med Microsofts sky-løsninger bliver det eksempelvis muligt for kunder at få adgang til og opdatere digitale filer, uanset hvor de er henne i verden og fra en hvilken som helst enhed - så længe der bare er internetadgang.

Det gør det nemmere for virksomheder at arbejde på tværs af kloden, som det kun er blevet mere normalt over en efterhånden længere årrække.

Samtidig med at omsætningen er steget for Microsoft i første kvartal, så er også indtjeningen steget.

I perioden tjente selskabet 10,7 milliarder dollar efter skat - eller stort set hvad sky-forretningen alene hentede ind af indtægter - og det svarer til 71,8 milliarder kroner.

Overskuddet var en stigning på 21 procent i forhold til et år tidligere.

/ritzau/

Annonce
Link til pressemeddelelse fra Microsoft
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce