Annonce
Ringkøbing-Skjern

Pensioneret leder for Skole og Fritid: Giv skolerne frihed til at udvikle sig

Skolestruktur Ringkøbing-Skjern. Foto: Christian Baadsgaard
Annonce

Læserbrev: Nu er skolestrukturdebatten – igen, igen – i gang i kommunen. Igen for at finde en løsning på et faldende elevtal i skolerne. I vid udstrækning er det også de samme forslag, der drøftes. Primært forskellige udgaver af skolelukninger.

Dog nu tilføjet forsøg med fælles ledelse af flere skoler. En løsning, som kun kan give fordele i et regneark i forvaltningen. Der er afgjort ingen pædagogiske og i virkelighedens verden næppe heller økonomiske fordele her.

Kan en skole have for få elever? Ja. Kan en skole blive for stor med for mange elever? Ja. Er det vigtigt for et lokalsamfund at have en skole? Ja, absolut.

Hvor skal grænsen for elevtallet på en skole være? Skal der overhovedet være en fast grænse? Det bruger byrådets politikere og mange flere nu kræfter på at finde svar på. Jeg vil anbefale at bruge kræfterne et andet sted.

Byrådets opgave er politisk. Det er en politisk opgave at fastlægge lokale mål og rammer for skolerne på baggrund af Folkeskoleloven, centrale bestemmelser og faglige mål. Byrådet skal altså, kort sagt, beslutte, hvad en elev på en given skole må ”koste”, og hvilke mål skolen skal opfylde indenfor det tildelte budget.


Giv skolerne selvbestemmelse for opgaveløsning og økonomisk evne og ansvar. Det vil give udvikling, kreativitet og arbejdsglæde og styrke trivsel.


Giv skolerne et driftsbudget baseret på en differentieret elevtildeling til elevrelaterede udgifter, løn med mere. Og en differentieret tildeling pr. m2 til vedligeholdelse, ude og inde, og til grønne områder. Tildelingsmodellen må tage højde for, at det er dyrere at drive en skole med få elever, og at skolerne har forskellige vedligeholdelsesbehov.

De politiske lokale mål og rammer er grundlaget for at lave decentrale aftaler med den enkelte skole. Skolerne får friheden til at løse opgaverne indenfor den økonomiske ramme og med efterfølgende kontrol gennem årsrapporter.

Løser skolen, uanset elevtallet, opgaven tilfredsstillende, så må den være levedygtig.

Giv skolerne selvbestemmelse for opgaveløsning og økonomisk evne og ansvar. Det vil give udvikling, kreativitet og arbejdsglæde og styrke trivsel og læring for skolebørnene.

Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern

Corona-mistanke: Faster/Hanning har fået en spiller testet for corona, og da svaret ikke var kommet, blev deres kamp i serie 3 udsat

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Ny aftale om genåbningen på plads: Forsamlingsforbud opretholdes, og baråbningstider udvides i fase 4  

Annonce