Annonce
Ringkøbing

Skarpe protester fra Nørresande-beboere mod etagebyggeri ved Tyskerhavnen

Her ses en visaulisering af byggeriet, set fra Tyskerhavnen. Foto: Rksk.

"Hele havneområdet og beboernes terrasser vil blive overbegloet fra højhusene. Det private forsvinder", hedder det i protest mod etagebyggeri.

Annonce

Hvide Sande: Når politikerne i teknik- og miljøudvalget i eftermiddag skal behandle planen om et 12 meter højt boligbyggeri ved Tyskerhavnen i Hvide Sande, bliver det med skarpe protester fra næsten samtlige beboere på Nørresande.

Nørresande tæller omkring et dusin nybyggede parcelhuse i den dyre klasse, anlagt på nordsiden af den farverige Tyskerhavn, og med fjordsigt.

Nørresande-beboerne protesterer både mod byggeriet, som de mener vil skæmme Tyskerhavnen, og mod tilkørselsforholdene.

Den kommunale forvaltning afviser af hensyn til trafiksikkerheden, at beboerne i det kommende byggeri kan få indkørsel ad en kort stikvej fra Nørregade.

I stedet mener forvaltningen, at beboerne må køre ind ad Tyskerhavn-vejen, dernæst køre langs havnen og helt op til Nørresande for så at dreje til venstre. Denne trafik vil genere både Tyskerhavnen og beboerne på Nørresande, hedder det i protesterne.

Her ses en visaulisering af byggeriet, set fra Nørregade. Foto: Rksk.
Annonce

"Voldtager fjordhavn"

Nørresande Grundejerforening har sendt denne protest:

"Vi er reelt chokerede over, at man for at tjene penge i den grad voldtager og ødelægger Danmarks måske sidste arbejdende fjordhavn. Der står ordret i lokalplansforslaget, at skolebygningen på vestsiden af Nørregade dominerer. Det er svært at se, hvordan et byggeri i samme voluminøse 12 meterskala umiddelbart op og ned ad Tyskerhavnen så kan forskønne området ...! Samtidig virker det stødende, at en spekulant kan ansætte sine egne såkaldte eksperter, og kommunen på dét grundlag, og uden de involverede borgeres viden, sætter hele sit system i gang. En ny lokalplan bør udspringe af grundige overvejelser og en bred og åben dialog med alle involverede parter lokalt. Set i bakspejlet, virker det helt til grin, at vi den 2. juli sad til møde på Hvide Sande Havn om tilkørselsforholdene til de nye højhuse, uden at nogen på det tidspunkt havde fundet det værd at oplyse os om, at der allerede forelå et konkret lokalplansforslag. Det gør ikke sagen bedre, at den nu tilsendte partshøring er så fejlbehæftet, og i øvrigt uden lokal medvirken fra beboerne omkring Tyskerhavnen, Tyskerhavnens Venner (og foreningens 150 medlemmer), fjordfiskerne med flere. Det lugter alt sammen af, at beslutningen om det nye byggeri er taget på forhånd, og hele processen minder lidt for meget om den måde, man i sin tid gennemtrumfede Vesterhav Syds kystnære havvindmøller, - uden at sikre sig hverken åben dialog eller for den sags skyld en bred folkelig opbakning".

Brevet er underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne Mette Frost Jensen, Hanne Nielsen, Karen Bay Thimmer, Gunnar Nielsen og Helge Larsen.

Her ses en visaulisering af byggeriet, set fra Tyskerhavnen. Foto: Rksk.
Annonce

Protest fra London

Der er også kommet en protest fra et par, som er bosat i London. Brevet er anonymiseret af kommunen, men det hedder:

"Efter at have arbejdet 32 år i udlandet har vi planer om i løbet af et par år at flytte til Hvide Sande. Vi har allerede købt Nørresande 2 og p.t. har et parcelhus under opførsel. Vi har udelukkende startet denne proces under forudsætning af den gældende lokalplan og på grund af muligheden for en ugeneret og rolig beliggenhed i det unikke Tyskerhavn miljø. Det er vor egen klare opfattelse - som deles af såkaldte eksperter vi nu har vendt det med - at miljøet og det ugenerte vil lide ubodelig skade ved at tillade store 12 meter høje huse med tilsvarende trafik og støj tværs igennem et bevaringsværdigt miljø. Denne kulturarv vil forsvinde for altid! Vi må derfor personligt tilstå, at havde vi forstillet os, at kommunen overhovedet kunne tænke i den retning, havde vi ikke startet en tilflytningsproces! Vi håber rigtig meget, at kommunens medarbejdere og dens politikere vil stoppe denne såkaldte "udvikling"!!".

Der er ligeledes protestbreve fra Foreningen Tyskerhavnen og fra beboerne på Nørresande 1, 4, 6, 7, 10 og 16.

Der er dog en undtagelse. Nørresande ApS og ejeren af Nørresande 8a meddeler, at de ikke ønsker at være part i den aktuelle klagesag. Nørresande ApS er ejet af Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri.

Det er Merrild Jørgensen, indehaver af Ejvinds Bageri, og sønnen Mads, som står bag boligprojektet på Nørregade. Her skal ejendommene 24, 26 og 28 rives ned for at gøre plads til byggeriet, der skal rumme 18 lejligheder, som er tiltænkt udsigt over Tyskerhavnen og fjorden.

Læs samtlige indsigelser her

Her ses en visaulisering af byggeriet, set fra fjorden ud for Tyskerhavnen. Foto: Rksk.
Her ses en visaulisering af byggeriet, set fra Tyskerhavnen. Foto: Rksk.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce