x
Annonce
Læserbrev

Skal Skjern midtby ødelægges, fordi kommunen fattes penge til Innovest 2?

Læserbrev: Den 21. maj 2019 vedtog byrådet Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022. Det fremgår af strategien, at byrådet ønsker at synliggøre den fysiske planlægning mere og skabe mere opmærksomhed omkring den. Blandt andet ved at formidle, hvordan fysisk planlægning har betydning for det gode liv, eksemplificeret i planstrategien ved Ida Lykkes livsforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune fra børnehave til ældrebolig.

På side 15 i strategien skriver kommunen, at "Fysisk planlægning er en forudsætning for det gode liv og vækst. De konkrete rammer for den overordnede fysiske udvikling af kommunens byer og det åbne land er beskrevet i kommuneplanen. (..) Rammerne er således grundlag for at kunne prioritere og individualisere, hvilken udvikling der kan ske i forskellige geografiske områder. Det giver os muligheden for tydeligt at vise, hvad vi vil, og hvad der kan forventes og ikke kan forventes i vores områder." (Min fremhævning.)

Lad os antage, at Ida Lykke er bosat i andelsboligforeningen opført i 2006 på Engtoften 3 i Skjern. Hun er generelt interesseret i den fysiske planlægning i Skjern, og hun er særligt interesseret i kommunens planer for de to tidligere rådhuse i Skjern, dels Finderupsvej 7 opført i år 1900 og ombygget i 1993, dels Finderupsvej 9 opført i 1970, 1993 og 1996. De to "rådhuse" er beliggende på hver sin side af den offentlige vej Engtoften hhv. vest og sydvest for hendes bolig. I en pressemeddelelse 15. maj 2019 oplyste viceborgmester Søren Elbæk, at rådhusgrunden forventes udlagt til boliger. Ida Lykke deltager derfor med særlig interesse i borgermødet om udviklingen i Skjern midtby 16. september, blandt andet fordi hun gerne vil vide, hvordan udsigten fra hendes sydvestvendte altan over mod det yngste "rådhus" måske bliver ændret.

Som forberedelse til borgermødet har Ida Lykke undersøgt områdets byggemuligheder i henhold til kommuneplanrammerne, helt i overensstemmelse med kommunens ønske om at skabe mere opmærksomhed om - og tillid til - disse rammer for den fysiske planlægning.

• Finderupsvej 7 ligger i rammeområde 39ce040, som er planlagt til "Bycenter til butikker mv. Den maksimale bebyggelsesprocent er 90% af den enkelte ejendom. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 3.5 m. Randbebyggelse i gadelinje dog med etageantal: 1, 1,5 og 2,5.

• Finderupsvej 9 ligger i rammeområde 39of043, som er planlagt til offentlige formål. Den maksimale bebyggelsesprocent er 60% af den enkelte ejendom og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.

• I området øst for rådhusene, hvor Ida Lykke selv bor, gælder rammeområde 39be030. Her tillades blandet bolig og erhverv. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m.

• Syd for Kjærs Allé gælder rammeområde 39ce045. Her tillades bycenter til butikker mv. Den maksimale bebyggelsesprocent er 70% af den enkelte ejendom. Bebyggelsen fastlægges som randbebyggelse i gadelinje med etageantal: 1,5, 1 og 2 for matr. 95. Baghusbebyggelse: max. 1 etage, max. højde på 3,5 m.

• Vest for Finderupsvej har vi rammeområde 39ce042 som er planlagt til bycenter til butikker mv. Den maksimale bebyggelsesprocent er 110% af den enkelte ejendom. Bebyggelsen fastlægges som randbebyggelse i gadelinje med etageantal: 1,5, 2,5 og 3,5. Baghusbebyggelse: max. 1 etage, max. højde på 3,5 m. Ved ændring af eksisterende bebyggelse skal der tages hensyn til bebyggelsens oprindelige arkitektur. Ved nybyggeri og ombygning skal bebyggelsen gives en sådan udformning og ydre fremtræden, at den både i sig selv og i sammenhæng med omgivende bebyggelse fremstår som en harmonisk helhed.

Således velforberedt deltog Ida Lykke i borgermødet den 16. september, hvor hun fik et gedigent "højhuschok". Det gode liv, som kommunen ønsker at fremme ifølge Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022, så ud til at kunne blive vekslet til et liv i en andelsbolig med forringet lysindfald og med en stormomsust terrasse uden eftermiddagssol.

Ida Lykkes tillid til Ringkøbing-Skjern Kommune som planmyndighed lider et knæk, hvis kommunen planlægger salg af egen, centralt beliggende byggegrund med tilhørende vidtgående byggerettigheder blot for at kunne finansiere en del af en tilbygning til Innovest.

I andre sammenhænge har Ida Lykke dog stadig tillid til, at kommunen arbejder for at realisere den gældende kommuneplan med henblik på at fremme det gode liv, vækst og udvikling. Underfundigt tilføjer hun: ”Og mon dog ikke, at byrådet besinder sig og nøjes med at planlægge boligbyggeri på Finderupsvej 9 med en bygningshøjde svarende til omgivelserne og med Borgerservice og Politi stueetagen. Ellers er det vanskeligt at bevare tilliden til – og interessen for – den fysiske planlægning.”

Skjern Rådhus
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Alt udsolgt midt i corona-hjemsøgelsen

Dagens gode lokale erhvervsnyhed i går var, at Lalandia nu har solgt samtlige 440 feriehuse i den kommende feriepark i Søndervig. Nogle af os husker sikkert, hvordan de første ferieparkplaner i Søndervig blev stoppet af finanskrisen i 2008, og det tog årevis og et gigantisk benarbejde fra projektmager Keld Hansens side at få pustet nyt liv i projektet igen. Sådan ser det heldigvis ikke ud til at ende denne gang. Ingen af os ved, hvor landet lander økonomisk, når corona-krisen engang er slut; sjovt bliver det ikke, så meget er sikkert. Men folk har altså ikke mistet modet til at investere i feriehusprojektet i Søndervig, og det er positivt af flere grunde. For det første er det med til at sikre, at projektet bliver gennemført, og det er endnu vigtigere, end det var før coronakrisen; det vil tilføre turismen i vort område et kvalitetsløft, vi får brug for i efter-corona-verdenen. Lalandia vil være endnu en grund til at vælge at tage på ferie i vort område frem for andre steder. For det andet bidrager Lalandia-byggeriet og de investeringer i infrastrukturen i området, som det medfører, til at skabe aktivitet i lokalsamfundet, både i byggefasen og i den efterfølgende driftsfase. Det er vigtigt, for vi må regne med, at arbejdsløsheden stiger voldsomt, i alt fald i en periode, og derfor har vi brug for alle de arbejdspladser, vi kan skaffe. For det tredje - og det er ikke det mindst vigtige - vil synet af, at der sker noget, at der er gang i byggeaktiviteterne, være med til at løfte optimismen og troen på, at samfundet ikke er kastet ned i en afgrundsdyb depression. Noget af det mest nedslående ved finanskrisen i 2008 var netop, at alt i en periode gik i stå. Der er ingen grund til at besmykke virkeligheden. Lige nu står vi midt i den værste krise, økonomisk og sundhedsmæssigt, nogen af os kan huske. Hvordan verden ser ud på den anden side af tunnellen, ved vi selvsagt ikke. Derfor er det også så vigtigt at glæde sig over det, der trods alt peger hen imod fremtidig vækst og udvikling i vort område. Hvem ved - måske god plads og masser af frisk luft fremover vil være et af de bedste turistmæssige salgsargumenter. Det kan vi alt fald byde på her i Naturens Rige.

Annonce