Annonce
Ringkøbing IF

Selvforskyldt nederlag - RIF må kigge indad

Jeppe Solgaard spillede glimrende, inden han kort før pausen måtte udgå med en ankelskade. Foto: John Thomsen
Ringkøbing IFs træner Nicolai Wael havde bange anelser, og han fik ret. RIF styrede kampen mod Vejgaard, men en omstilling og grove fejl kostede de scoringer, der endte med at tage livet af RIF.

Ringkøbing: - Vi må kigge indad.

Ringkøbing IFs træner Nicolai Wael var godt klar over, at nederlaget mod Vejgaard var selvforskyldt.

- Ja men vi har jo kun os selv at bebrejde, at vi ikke scorer i kampens start. Vi havde åbne chancer på afslutninger skabt af gennembrud eller gode opløb. Masser af chancer men afslutninger uden kvalitet - for det meste i hvert fald. De havde jo en god målmand, fortalte Nicolai Wael.

Han stod med en rigtig træls fornemmelse, selv da det gik godt.

- Du ved det der med, at nu kører det egentlig meget godt, og så scorer modstanderne på en omstilling, sagde træneren.

Og ganske rigtigt. Kort før pausen 1-0 Jeppe Solgaard var blevet ankelskadet kort forinden, men han var blevet på banen. Han var ikke klar, så Jeppe Solgaard blev overløbet på kanten.

- Men fred med det. Vi nåede hjem. Alligevel bliver to-tre mand snydt på baglinjen stort set. Det må jo slet ikke ske. Angriberen må da aldrig kunne drible op i banen. Forfærdeligt, lød det fra Nicolai Wael.

Han fik meget mere at ærgre sig over ved målet til 2-0.

- Vanvittigt. Selvfølgelig vil vi gerne spille bolden op. Men ikke når vi bliver presset helt oppe ved eget felt. Det har vi altså ikke trænet i. Der skal spilles sikkert. Især når vi er bagud 1-0. Så må vi ikke spille med risiko for at komme yderligere bagud. Begge mål understreger, vi er for dårlige til at forsvare os, når vi ikke står tilbage i det etablerede forsvarsspil. Igen - vi står med en kamp, vi føler, vi kontrollerer, og så bliver vi straffet på omstilling og på en grov fejl. Derfor må vi kigge indad, sagde Nicolai Wael.

Stemningen i truppen var da også noget langt nede efter kampen. Spillerne var udmærket klar over, at de havde skuffet fælt, og at de selv stod med ansvaret for endnu et nederlag.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce