Annonce
Ringkøbing

Søndervig Vandværk går solo og investerer for 18 millioner

Vandværket på Søndervig Landevej skal erstattes af et nyt, lyder planen fra bestyrelsen. Foto: Lars Kryger
Bestyrelsen for Søndervig Vandværk præsenterede torsdag aften en plan om byggeri af et nyt vandværk. Samtidig vil vandværket ansætte egne medarbejdere til driften, der hidtil har ligget hos Ringkøbing-Skjern Forsyning. Efter uenighed med forsyningen vil Søndervig Vandværk nemlig køre solo.
Annonce

Søndervig: Det var intet mindre en bombe, som bestyrelsen for Søndervig Vandværk torsdag aften lod sprænge på generalforsamlingen. Formand Jens Hebroe orienterede om en storstilet plan, der skal realiseres inden for de kommende år. Vandværket bryder med Ringkøbing-Skjern Forsyning og vil fremover selv stå for alle dele af driften.

Søndervig Vandværk leverer vand til 2.342 forbrugere i Sønderby syd for Søndervig Landevej, til Søndervig og videre nordpå langs kysten op til Vedersø. Vandværket, der blev stiftet i 1968, har eget ledningsnet, der leverer vand fra egne boringer i tilknytning til værket, der er placeret på Søndervig Landevej.

Hidtil har vandværket haft en aftale, der indebærer, at det kommunale forsyningsselskab står for pasningen af ledningsnettet og driften af værket. Også opkrævning af takster og aflæsning af målere har vandværket ladet Ringkøbing-Skjern Forsyning klare.

Annonce

Dialoger og møder

Disse samarbejdsaftaler har Ringkøbing-Skjern Forsyning opsagt i december sidste år. Aftalerne udløber ved udgangen af 2020.

- Forud for modtagelse af opsigelsen havde der været en del dialoger og afholdt diverse møder med Ringkøbing-Skjern Forsyning om blandt andet prisstigning pr. kubikmeter vand pr. 1. januar 2021 og priser på større anlægsopgaver i forhold til tilbud fra tredjemand, siger Jens Hebroe.

Søndervig Vandværk bad i forbindelse med udskiftningen af en tre kilometer vandledning, renoveringen af Regnspovedalen og ved anlægsarbejde ved en ny rundkørsel en ekstern entreprenør komme med en pris for arbejdet. Her konstaterede vandværket, at arbejdet kunne udføre arbejdet væsentligt billigere, end hvis Ringkøbing-Skjern Forsyning skulle udføre det.

- På tre anlægsopgaver har vi sparet forbrugerne for et anseeligt beløb ved at lave tredjemand lave det, siger Hebroe.

Søndervig Vandværk har desuden en aftale om at kunne koble sig på forsyningens vandledning, hvis værkets egne boringer skulle blive ramt af forurening. Denne aftale er uopsigelig, men her var det en varslet prisstigning på forsyningens vand, der gjorde uenighederne mellem parterne dybere.

Annonce

Ikke den nemmeste beslutning

Efter at have modtaget opsigelsen i december ’19 svarede vandværksbestyrelsen tilbage i februar i år:

"Søndervig Vandværks bestyrelse tager opsigelsen af aftaler til efterretning, og vil med øjeblikkelig virkning starte arbejdet med at sikre, at værket efter den 31. december 2020 vil være i stand til at leve op til sin forsyningspligt til værkets forbrugere".


Når man er blevet betroet jobbet og konstaterer, at man ikke er enig på nogle fundamentale ting i et samarbejde, er det bedre at gå hver til sit.

Jens Hebroe


- Det var ikke den nemmeste beslutning, men nogle gange må man som ansvarlig bestyrelse også tage nogle valg uanset hvad. Når man er blevet betroet jobbet og konstaterer, at man ikke er enig på nogle fundamentale ting i et samarbejde, er det bedre at gå hver til sit, siger Jens Hebroe.

Han slår fast, at, bestyrelsens beslutning på ingen måde har haft noget med det daglige samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning at gøre.

Annonce

500 nye forbrugere

Siden februar har bestyrelsen arbejdet på planen, der nu skal føres ud i livet.

Vandværket, der er placeret på sydsiden af Søndervig Landvej skal erstattes af et nyt, hvilket betyder en investering på omring ti millioner kroner. Dernæst skal der ansættes en ny driftsleder til det nye vandværk og findes en samarbejdspartner til opkrævning af takster.

Søndervig Vandværk skal forsyne de kommende knap 500 sommerhuse i Søndervig Feriepark, der sammen med Lalandia-vandlandet er under opførelse. Aftalen er på plads, og vandværket deltager i byggeriet på linje med andre aktører.

Annonce

Finansiering på plads

Investeringen i ledningsnettet til ferieparken samt installation af fjernaflæste målere til alle forbrugere vil løbe op i anslået otte millioner kroner.

Finansieringen af investeringen på de i alt 18 millioner kroner er på plads, siger Jens Hebroe, og skal ske ved tilgang af nye forbrugere, den primære drift, likvide midler i banken og ved at hæve den faste afgift med 200 kroner pr. forbruger pr. 1 januar 2021.

Bestyrelsen har samtidig sikret, at Søndervig Vandværk har kapacitet til at kunne forsyne de mange nye forbrugere. Værket har i juli fået forhåndsgodkendelse på indvending af 250.000 kubikmeter vand pr år, hvilket er cirka 100.000 kubikmeter mere end værket samlet leverede i 2019.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce