Annonce
Videbæk

Sælgere af giftejendom skal betale købere 400.000 kroner

Retten i Herning har netop afsagt dom i Guldregnallé-sagen fra Videbæk, hvor ejerne af ejendommen Guldregnallé 9 har stævnet sælgerne og Ringkøbing-Skjern Kommune. Arkivfoto
Henriette og Eigil Kølbæk Olesen er netop ved retten i Herning blevet dømt til at skulle betale 400.000 kroner til Vicki Gørtler Olesen og Rene Eistrup som et afslag i købsprisen på den forurenede ejendom Guldregnallé 9 i Videbæk.

Videbæk/Herning: Retten i Herning har netop afsagt dom i Guldregnallé-sagen fra Videbæk, hvor ejerne af ejendommen Guldregnallé 9 har stævnet sælgerne og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ejerne Vicki Gørtler Olesen og René Eistrup købte Guldregnallé 9 i 2010, men i 2015 viste undersøgelser, at grunden var forurenet med klorerede opløsningsmidler. Parret anlagde derfor sag mod sælgerne Henriette og Eigil Kølbæk Olesen med krav om afslag i købsprisen, som var på 967.500 kroner. Kravet lød på et afslag på 470.000 kroner.

Dommen giver ejerne af Guldregnallé 9 medhold og dømmer sælgerne Henriette og Eigil Kølbæk Olesen til at betale 400.000 kroner som et afslag. Desuden skal de betale sagsomkostningerne på 91.326 kroner.

I dommen fastslås det, at ejendommen på salgstidspunktet var forurenet, og at hverken køber eller sælger var klar over det. Forureningen har medført restriktioner for ejendommens anvendelse - ejerne kan for eksempel ikke låne penge til en udvidelse. Derfor finder retten det bevist, at ejendommen var behæftet med en værdiforringende mangel. Derfor har Vicki Gørtler Olesen og Rene Eistrup krav på et afslag, som retten sætter til 400.000 kroner, vurderet efter den daværende salgspris holdt op mod, hvad ejendommen kunne sælges for i dag.

De 491.000 kroner, som sælgerne Kølbæk Olesen i alt skal betale, skal falde inden 14 dage.

Ejerne af Guldregnalle 9 anlagde samtidig krav om erstatning mod Ringkøbing-Skjern Kommune, idet det var den daværende Videbæk Kommune, som i 1974 udstykkede grundene på Guldregnallé, hvilket skete på en tidligere losseplads, der rummede forurenede materialer. Men fordi grunden blev solgt helt tilbage i 1977, argumenterede kommunen over for retten med, at sagen var forældet, og at kommunen derfor skulle frifindes.

Dommen, afsagt af dommer Hanne Rokkjær Fløe, tager påstanden til følge, så Ringkøbing-Skjern Kommune frifindes, idet kravet er forældet. Ejerne er af Guldregnalle 9 skal derfor betale kommunens sagsomkostninger på 65.000 kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Det lyder godt, men: De passer ikke på Danmark

Det er så let at stille sig op og sige, at ”jeg passer på Danmark”. Det lyder godt. Man virker handlekraftig. Men når man som Mette Frederiksen er statsminister, har man andre forpligtelser end at gå med de nemme og populære løsninger, som hun gjorde, da hun præsenterede regeringens bud på, hvordan vi forhindrer terrordømte i at planlægge og udføre mere terror, når de er sluppet ud af fængslet. En regeringschef har pligt til at vælge løsninger, der holder sig inden for rammerne af, hvilken type land vi gerne vil være. Og her svigtede Mette Frederiksen. Hun foreslår nemlig, at personer, der har afsonet en dom for terror, kan forbydes at færdes i bestemte områder og have kontakt til bestemte personer i op til ti år. For at undersøge, om de overholder forbuddet, skal politiet have ret til uden dommerkendelse at trænge ind i deres hjem og undersøge deres computere. Det er her, statsministeren glemmer sin forpligtelse over for retsstatens principper. Grundloven siger helt uden dikkedarer i paragraf 72, at både husundersøgelser og undersøgelser af borgernes kommunikation kun kan ske efter en retskendelse. Der står dog også, at man kan lave love, der giver undtagelse fra paragraffen, og det er så dét, regeringen vil gøre. Men det er grundlæggende helt forkert. Regeringens forslag om at øge straffene for terror og terrorrelaterede forbrydelser betragteligt er helt i orden. Det er også rimeligt at udstede forbud om ophold og kommunikation for denne ekstraordinært usympatiske gruppe af forbrydere. Og spark dem endelig ud af landet, når der er lovhjemmel til det. Det må bare aldrig blive andre end en domstol, der gør domstolenes arbejde. Magtens tredeling er et princip, der ikke må fraviges. Hverken politikere eller myndigheder skal afsige domme eller udstede retskendelser. Det skal kun dommere. Det har regeringens normale støtter forstået, men de borgerlige partier sikrer flertallet til endnu et skridt væk fra retsstaten. De skulle skamme sig. De passer ikke på Danmark.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];