Tarm

Sådan var Lina, Lene og Tina

Tina Lynderup og Lene Jensen fortalte om og spillede sange af Lina Sandell. Foto: Bodil Kronborg

Ådum: Invitationen til en aften med Lina Sandell og hendes kendte sange blev godt modtaget. Cirka 150 mennesker kom og fyldte bænkene i Ådum Kirke, da Charlotte Gjørup Pedersen kunne byde velkommen til Tina Lynderup, som ville fortælle om Lina Sandell, og til Lene Jensen ved klaveret.

Tina Lynderup fortalte først lidt om Lina Sandells sange, som ikke bare er svenske, men også en del af den folkelige og kristelige sang i hele Norden. I alt har Lina Sandell skrevet 1800 sange, men kun én er med i Den Danske Salmebog, "Ingen er så tryg i fare".

Solo- og fællessang

Til aftenens program var der valgt 13 sange, hvoraf to tredjedele var fællessang og resten solo. Tina fortalte, at Lina Sandell, som blev født i 1832 i præstegården i Fröderyd, var et svageligt barn og meget af tiden sad hos sin far i hans studereværelse.

Måske blev hende sange så trøstende på baggrund af de tragedier, hun oplevede i sit liv. Hun så sin far drukne på Vättern søen, hendes eneste barn døde ved fødslen. Selv kæmpede hun med en lungesygdom livet igennem. Hendes mand Carl Oluf Berg gik konkurs på grund af sin godhed.

Alligevel skrev hun som en af sine sidste sange: "Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed jeg fik."

Sangtekster blev vist på lærredet, blandt andet: "Kun en dag, et øjeblik ad gangen", "Alle dage han mig leder" og "At begynde med dig”. Lina Sandell døde i 1903 i en alder af 71 år. Over tusind deltog i begravelsen. Hendes sange synges stadig og blev på bedste vis formidlet i Ådum kirke af Tina Lynderup og pianist Lene Jensen.

/Bodil

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Annonce