Annonce
Ringkøbing

Sådan spiller klaveret for regionale spillesteder

Generator i Ringkøbing arbejder på at blive regionalt spillested med statslige støttekroner i ryggen. Men der er et stykke vej mod målet, som tidligst kan blive indfriet fra 2021.

Annonce
1.

Mission og vision

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fastsat en fælles mission og vision, som gælder for de 18 rytmiske spillesteder, der er udpeget til at være regionale spillesteder i perioden 2017-2020.

Missionen for de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Visionen for de regionale spillesteder er, at de fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

2.

Udpegning

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Det er en forudsætning, at spillestedet modtager et substantielt kommunalt tilskud til musikdriften.

For perioden 2017-2020 har udvalget i samarbejde med kommunerne udpeget og indgået rammeaftaler for 18 regionale spillesteder.

3.

Afrapportering

De regionale spillesteder er omfattet af bestemmelserne i lov nummer 1531 og bekendtgørelse nummer 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

For at sikre en ensartet afrapportering fra alle regionale spillesteder skal spillestederne - uanset organisationsform - følge de krav til budget og regnskab, som er fastsat for selvejende institutioner.

Der er dog mulighed for at søge om dispensation for krav, der åbenlyst ikke er hensigtsmæssige som følge af en anden organisationsform.

Spillestederne skal desuden følge Slots- og Kulturstyrelsens udfyldende krav om afrapportering.

4.

Budget

Spillestedet skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse.

Den tilsynsførende kommune orienterer inden regnskabsårets begyndelse Slots- og Kulturstyrelsen samt eventuelle øvrige offentlige ydere af driftstilskud om godkendelsen.

5.

Finansiering

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan, "Talent Forpligter", der finansieres via aktstykket om udlodningsmidler.

På finansloven er der aktuelt bevilget et årligt beløb på 25,7 millioner kroner, og i Kulturministeriets musikhandlingsplan er der afsat syv millioner kroner årligt - heraf er fem millioner kroner øremærket til talentudvikling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Justitsminister har bedt om redegørelse af kræmmermarkedsag: Rigspolitiet og Midt- og Vestjyllands Politi beklager vildledning

Annonce