Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Vending: Fjordens Fadølsforsyning ApS i Rindum er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Fjordens Fadølsforsyning ApS i Rindum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -38.368 til 90.093 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -38.253 kroner året før til 90.306 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-firmaet fra 19.911 til 106.946. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Trankjær og Johan Vinding. I første omgang er det Thomas Trankjær,Rental Maskinudlejning Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Trankjær,Johan Vinding, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Fjordens Fadølsforsyning ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af materiel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Rindum-virksomheden Bolighuset Ringkøbing A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bolighuset Ringkøbing A/S, der er en virksomhed i Rindum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 819.160 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian German. I første omgang er det P.G.A. HOLDING RINGKØBING ApS,GERMAN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Green Andersen,Christian German, der er de dominerende ejere. Bolighuset Ringkøbing A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af møbler og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Skjern fik større overskud end året førPD-Boligservice ApS, der er en virksomhed i Skjern, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.649 til 156.734 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 159.250 kroner til 230.168 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 136.027 til 260.179. Firmaet ledes af direktør Per Damgaard. I første omgang er det Per Damgaard,Jacob Schmidt Damgaard, der står som ejere. I sidste ende er det Per Damgaard, der er den dominerende ejer. PD-Boligservice ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og murervirksomhed, udlejning af personale og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vorgod-virksomheden M. Obel Invest ApSM. Obel Invest ApS, der er en virksomhed i Vorgod, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 17.946 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 17.946 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i M. Obel Invest ApS fra 9,5 millioner til 9,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads Obel Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Obel Kristensen. M. Obel Invest ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Flows ApS i Vorgod ØFlows ApS, der er en virksomhed i Vorgod Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 300.766 til 31.518 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 569.093 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 306.243 i det foregående regnskabsår til 39.508 - et fald på -87 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 24.584 kroner efter skat, faldt formuen i Flows ApS fra 384.597 til 174.584 kroner . Virksomheden ledes af direktør Chris Buch. I første omgang er det Chris Buch Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Chris Buch, der er den dominerende ejer. Flows ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er computerprogrammeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Villys Sand & Grusgrav ApS fik millionoverskudVillys Sand & Grusgrav ApS, der er en virksomhed i Vorgod, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 115.245 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 946.879 kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vorgod-virksomheden fra 140.555 til 1 millioner. Firmaet ledes af direktør Kasper Obel Kristensen. Virksomheden ejes af B.K. A/S. Villys Sand & Grusgrav ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, handel og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tarm-virksomheden H Andersen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i H Andersen ApS, der er en virksomhed i Tarm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 292.393 til 252.655 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 409.390 kroner til 438.182 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarm-virksomheden fra 2 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Holger Andreas Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Holger Andreas Andersen. H Andersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er håndværk, handel, industri og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Malerfirmaet Arne Husted ApS fik større overskud end året førMalerfirmaet Arne Husted ApS, der er en virksomhed i Røjkum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 77.476 til 107.319 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 78.525 kroner efter skat, faldt formuen i Malerfirmaet Arne Husted ApS fra 1,7 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Arne Husted. I første omgang er det ARNE HUSTED HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Husted, der er den dominerende ejer. Malerfirmaet Arne Husted ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Videbæk-bager lægger to kroner på hver bon for at overleve: Andre lokale bagermestre tvivler på, det er vejen ud af krisen

Annonce

Afvist i døren: For Sadek og vennerne er det 'ikke lige i aften', mens de hvide drenge stryger ind på natklubben

Annonce
Annonce
Skjern For abonnenter

Naturfredningsforening vil beskytte æstetisk værdi på Maja og Mortens grund: Naboerne er ligeglade og vil hellere se på nybygget hus

Skjern For abonnenter

Lægehus overdænget af vrede opkald og sure Facebook-kommentarer: Flere uheldige faktorer gav lange ventetider

Mindeord

Din humor, din fantasi, al den underfundighed, der spruttede ud af dig: Tak, min kære ven. Du vil altid findes i mit hjerte

Skjern

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund dropper efternavnene og fejrer ny medejer, nyt navn og nyt kontor i Skjern

Mad i overskud bliver revet væk på madspildsapp: - Det handler om at spare, fordi vi er en større familie. Alt er jo blevet dyrt

Ringkøbing Håndbold

Thomsens karakterbog og videoanalyse: Det var Ringkøbing, der gjorde Ajax dårlige

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Ringkøbing-Skjern

For abonnenter

På toppen af livet og næsten færdig som læge: 27-årige Lasse Ottevanger døde tæt på målstregen under HCA Marathon

For abonnenter

Morten startede fra nul og drømte om at blive en stor matador: Ejer nu ejendomme for 170 millioner - og er en lækkerbisken for kapitalfonde

Ringkøbing

Talkum, sved og 220 kilo dødløft: Muskuløse vikinge-mænd og stærke skjoldmøer i tvekamp om stærkmands-titel

Se video: Et skrig om hjælp på torvet, da Marjan skar sit hår af i protest mod præstestyret

Ringkøbing

Ole Olsen bookede selv kurophold, inden han søgte direktørjob på Fjordgaarden: Nu har han en plan

Ringkøbing For abonnenter

Hærværk får grundejer til at droppe planer om shelters og bålplads: - Folks børn har ødelagt mulighederne for et fedt sted

Ringkøbing

Flere lokale skal støtte op om hjælp til udsatte børn og unge: Fjordhusene søger frivillige, der vil følge 10-årige Ida til spejder

Annonce