Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Begrænset nedgang: Virksomhed i Skjern fik lidt lavere overskudLaugesen-Maskiner ApS, der er en virksomhed i Skjern, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 120.453 til 117.892 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 148.681 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 443.146 kroner i det foregående regnskab til 423.296. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Laugesen-Maskiner ApS var ligesom året før på 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads Krogh Laugesen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Krogh Laugesen. Laugesen-Maskiner ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med entreprenørmaskiner og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: 24/7 Invest Letland ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Skjern-virksomheden 24/7 Invest Letland ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -405.165 til -3,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var ligesom året før på -25.365 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,8 millioner til 908.691 kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Sejrup Bonde. Virksomheden ejes af Jens Jacob Østergaard Kristensen, Jørgen Mortensen, Frank Madsen, Brian Nielsen, Mogens Eis, KK VIBORG HOLDING ApS, CLAUS BERTELSEN HOLDING A/S, LETLAND 24/10 HOLDING ApS, HELLEDIE HOLDING ApS og IE 16 ApS. I Erhvervsstyrelsens register er 24/7 Invest Letland ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Søndergaard Landbrug ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Søndergaard Landbrug ApS, der er en virksomhed i Ølstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 417.557 til 541.438 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ølstrup-virksomheden fra 11,4 millioner til 12 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Peter Jensen. I første omgang er det BLÅBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Peter Jensen, der er den dominerende ejer. Søndergaard Landbrug ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af vindmøller samt at erhverve og drive landbrugsejendomme i Danmark i henhold til landbrugslovens § 20 og alt i forbindelse med driften stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos landbrugsvirksomhed i EgerisOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HJ & Co ApS, der er en virksomhed i Egeris. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,9 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit syv i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 13,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egeris-virksomheden fra 31,5 millioner til 36,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Andreas Jørgensen. I første omgang er det HA. J HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Andreas Jørgensen, der er den dominerende ejer. HJ & Co ApS hører hjemme i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive jordbrug og landbrugsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Finderup fik igen tabFinderup-virksomheden Komplementarselskabet Rishøj ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5248 til -5784 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -4317 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3792 kroner til -3864 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14.015 til 8230 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Guldager Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarke Midtiby Hansen og Peter Guldager Madsen. Komplementarselskabet Rishøj ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Rishøj MinkKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggefirma i TarmAADUM EL ApS, der er en virksomhed i Tarm, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 866.943 til 333.462 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 866.943 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 258.484 kroner efter skat, faldt formuen i AADUM EL ApS fra 1,1 millioner til 743.978 kroner . Firmaet ledes af direktør Erik Tønder. I første omgang er det CFC TØNDER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Tønder, der er den dominerende ejer. AADUM EL ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er salg og montering af vandbehandlingsanlæg samt elektriske installationer og hermed beslægtet virksomhed
Overskud hos Bjerregaard Stauning ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Stauning-virksomheden Bjerregaard Stauning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 116.555 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 686.889 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Grethe Ostersen. Virksomhedens reelle ejere er Grethe Ostersen. Bjerregaard Stauning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af landbrugsjord og driftsbygninger og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Finansvirksomhed i Nr Bork har skåret underskuddet nedNr Bork-virksomheden CUJ Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -72.056 til -64.399 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -21.421 kroner til -11.777 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,8 millioner til -1,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Clausager Jensen. I første omgang er det Thomas Clausager Jensen og CLAUSAGER INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Clausager Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CUJ Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande, herunder anparter og aktier, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Café Badevej ApS i Ringkøbing får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ringkøbing-virksomheden Café Badevej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -257.520 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -242.185 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Vinther Petersen. I første omgang er det VINTHER AF 1963 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Vinther Petersen, der er den dominerende ejer. Café Badevej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af Cafè -og restaurationsvirksomhed samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Murermester Preben J. Høg ApS i SkjernOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Murermester Preben J. Høg ApS, der er et firma i Skjern. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 106.198 til 23.724 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 106.198 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,7 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 379.800 til 397.890. Virksomheden ledes af direktør Preben Høg. Virksomhedens reelle ejere er Preben Høg. Murermester Preben J. Høg ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Tarm fik lidt lavere overskudBJS Invest ApS, der er en virksomhed i Tarm, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 67.916 til 65.563 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 184.448 kroner i det foregående regnskab til 181.826. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarm-virksomheden fra 993.654 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Elin Vibeke Bollerup Franz. I første omgang er det BJS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Elin Vibeke Bollerup Franz, der er den dominerende ejer. BJS Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Hvide Sande ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i RI 468 Juli-Ane ApS, der er et firma i Hvide Sande, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,1 millioner til -1,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 7,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,9 millioner til 9,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Verner Møller Jensen. I første omgang er det Juli-Ane Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Verner Møller Jensen og Johan Løvendahl Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er RI 468 Juli-Ane ApS anbragt i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Hvide Sande ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hvide Sande-virksomheden RI 568 Jette Mona ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,2 millioner til -780.588 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 417.907 kroner året før til -237.676 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13,1 millioner til 12,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Verner Møller Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Verner Møller Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er RI 568 Jette Mona ApS anbragt i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Borris får underskudDet seneste år er endt med underskud i Borris-virksomheden Krop & Udtryk ApS i frivillig likvidation. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -54.930 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -26.489 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. I første omgang er det SOULTRAVEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Abildgaard Mortensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Krop & Udtryk ApS i frivillig likvidation anbragt i branchen "Andre personlige serviceydelser". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med tatovering og akupunktur, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i SkjernSkjern-virksomheden VP Udlejning A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -177.138 til -377.444 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 12,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14,5 millioner til 14,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bertel Villy Poulsen. I første omgang er det VILLY POULSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bertel Villy Poulsen, der er den dominerende ejer. VP Udlejning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Projektselskabet Soldug ApS i Videbæk går fra overskud til underskudOverskuddet i Videbæk-virksomheden Projektselskabet Soldug ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6525 til -58.465 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 297.656 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 30.869 kroner året før til -35.992 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 171.626 til 126.161 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Bech Pedersen og Anders Elkjær. I første omgang er det AE AF 2015 HOLDING ApS og RIHA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Bech Pedersen og Anders Elkjær, der er de dominerende ejere. Projektselskabet Soldug ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe, eje og sælge fast ejendom, herunder byggegrundeKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Skjern er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VP Villy Poulsen A/S i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -2,3 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 27 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 33 ansatte - en fremgang på 22,22 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 22,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-firmaet fra 2 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Poulsen. I første omgang er det VP HOLDING, SKJERN ApS og BP HOLDING 2015 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Brian Poulsen og Bertel Villy Poulsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VP Villy Poulsen A/S anbragt i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre entreprenørarbejder, primært indenfor kloakrenovering, samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Skjern får underskudDet seneste år er endt med underskud i Skjern-virksomheden CleanShape ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4291 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -4090 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Nicklas Stengaard Sørensen og Oliver Høg. Virksomhedens reelle ejere er Nicklas Stengaard Sørensen og Oliver Høg. I Erhvervsstyrelsens register er CleanShape ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Skjern fik millionoverskudRingkøbing-Skjern Liftudlejning A/S, der er en virksomhed i Skjern, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 142.603 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 776.912 til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Nicolai Gammelgaard Jacobsen. I første omgang er det NGJ Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nicolai Gammelgaard Jacobsen, der er den dominerende ejer. Ringkøbing-Skjern Liftudlejning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive liftudlejning i Danmark, øvrig handel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Rindum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i VEN-TO GROUP ApS, der er en virksomhed i Rindum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,2 millioner til 14,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 592.699 kroner til 652.783 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 25,7 millioner til 34,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Brink. I første omgang er det HBHA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Brink, der er den dominerende ejer. VEN-TO GROUP ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at eje kapitalandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Hvide Sande ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Edgar Madsen Fiskeeksport & Filetfabrik A/S, der er et firma i Hvide Sande, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 39.000 til -124.074 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 140.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,0 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,3 millioner til -4,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Helga Høj Madsen. I første omgang er det ESTER MADSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helga Høj Madsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Edgar Madsen Fiskeeksport & Filetfabrik A/S anbragt i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg og forarbejding af fisk, og hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Murerfirmaet Kjærgaard ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Murerfirmaet Kjærgaard ApS, der er en virksomhed i Sædding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 941.953 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sædding-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Kjærgaard. I første omgang er det KJÆRGAARD HOLDING og RK. MØLLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Kjærgaard, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet Kjærgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murermesterforretning med reparationer og nybyggeri samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Finansvirksomhed i SæddingSædding-virksomheden Kjærgaard Invest, Rk. Mølle ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -29.725 til -11.849 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 15.820 kroner til 20.513 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 681.125 til 665.096 kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Kjærgaard. I første omgang er det AANA HOLDING ApS, KJÆRGAARD HOLDING og RK. MØLLE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Kjærgaard og Christian Aagaard Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kjærgaard Invest, Rk. Mølle ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er anskaffelse og udlejning af fast ejendom samt investering i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hoven Erhvervsinvest ApS fik større overskud end året førHoven Erhvervsinvest ApS, der er en virksomhed i Hoven, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 74.110 til 82.322 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 128.205 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 102.700 kroner til 118.985 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hoven-virksomheden fra 608.407 til 666.793. Firmaet ledes af direktør Per Dalager Sørensen. Virksomheden ejes af Verner Peschardt Nørtoft. Hoven Erhvervsinvest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fremme erhvervsudviklingen, fortrinsvis i Hoven, ved at støtte såvel nye som eksisterende virksomheder i Hoven, enten ved direkte investeringer, udlån af midler eller ved formidling af kapital til sådanne virksomheder, der har behov herfor til gennemførelse af bæredygtige projekter, at investere i jord og fast ejendom med henblik på udlejning og salg, at formidle kontakt til personer i erhvervslivet, som på ledelsesmæssigt plan kan bidrage til en positiv udvikling af selskaber/ virksomheder som nævnt i ovennævnteKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Rindum-virksomheden Wiese A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabWiese A/S, der er en virksomhed i Rindum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,0 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 20 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 9,7 millioner kroner til 11,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Wiese A/S var ligesom året før på 6,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Brændgaard og Morten Brændgaard. I første omgang er det Brændgaard Group ApS, BK Holding Ulfborg ApS, Fjordside Invest ApS og Nohns Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Brændgaard, Benjamin Fjord Korsgaard og Nickolaj Baunbæk Fjordside, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Wiese A/S anbragt i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af el-installation, rådgivning på el-området og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Insula Hvide Sande A/S i Hvide Sande er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Insula Hvide Sande A/S i Hvide Sande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3,0 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 39 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 45 ansatte - en fremgang på 15,38 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 18,1 millioner kroner til 23,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvide Sande-firmaet fra -7,1 millioner til -5,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Veilgaard Sander og Jesper Kold Sørensen. I første omgang er det AMANDA SEAFOODS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Gustav Witzøe og Gustav Magnar Witzøe, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Insula Hvide Sande A/S anbragt i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fiskeeksportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ancare ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårAncare ApS, der er en virksomhed i Hee, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.570 til 186.703 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 22.374 kroner i det foregående regnskabsår til 129.807 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hee-virksomheden fra 277.138 til 422.745. Firmaet ledes af direktør Carsten Meller. I første omgang er det Carsten Meller, Karen Schjøtz Vejrup, Sven Warncke Petersen, Martin Finseth og Lise Elkjær, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Meller, der er den dominerende ejer. Ancare ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kurser med instruktion i førstehjælp og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Meldgård Finderup ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Finderup-virksomheden Meldgård Finderup ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 665.255 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 506.094 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bent Meinhardt Dyrvig. I første omgang er det Meldgård Finderup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Meinhardt Dyrvig, der er den dominerende ejer. Meldgård Finderup ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er landbrugsdrift, planteavl, investere, samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Borris fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vognmand Hans Skov Christensen A/S, der er en virksomhed i Borris. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 768.512 til 1,6 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Borris-virksomheden fra 1,1 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Skov Christensen. I første omgang er det Hans Skov Christensen Holding ApS, Jens Skov Christensen Holding ApS og Martin Skov Christensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Skov Christensen, Jens Skov Christensen og Martin Skov Christensen, der er de dominerende ejere. Vognmand Hans Skov Christensen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af vognmandforretningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Skjern tjente flere penge i seneste regnskabsårThorlunds Ingeniørforretning ApS, der er en virksomhed i Skjern, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.777 til 201.589 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 326.483 kroner til 404.737 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 259.106 til 403.824. Firmaet ledes af direktør Johannes Thorlund. Virksomhedens reelle ejere er Johannes Thorlund. Thorlunds Ingeniørforretning ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Rådgivende virksomhed inden for byggebranchen
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ringkøbing-virksomheden Fa. Jens Byskov A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fa. Jens Byskov A/S, der er en virksomhed i Ringkøbing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,9 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 22 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 28 ansatte - en fremgang på 27,27 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 13,0 millioner kroner til 15,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Fa. Jens Byskov A/S fra 7,5 millioner til 6,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Byskov Sandsberg. I første omgang er det PB HOLDING, RINGKØBING ApS, P Agger Holding ApS og Buster Holding Ringkøbing ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Byskov Sandsberg, der er den dominerende ejer. Fa. Jens Byskov A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Byskov Køkkener A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Ringkøbing-virksomheden Byskov Køkkener A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -930.317 til -385.489 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -144.393 kroner året før til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -304.157 til -628.242 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Byskov Sandsberg. I første omgang er det Byskov Hvidevarer A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Byskov Sandsberg og Jesper Märcher Larsen, der er de dominerende ejere. Byskov Køkkener A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detailhandel med salg af køkkener, handel og service, og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Skjern er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet K/S Albæk Vind i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -481.717 til 311.064 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-firmaet fra 10,5 millioner til 10,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Birch Troelsen. Virksomhedens reelle ejere er Else Marie Troelsen og Jens Birch Troelsen. I Erhvervsstyrelsens register er K/S Albæk Vind anbragt i branchen "Produktion af elektricitet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at erhverve og drive en vindmølle placeret på matrikelnummer del nr. 4 af matr.nr. SE, Lundenæs HgD, Skjern jorde som nr. et af tre i en samlet vindmølleparkKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lemtaxi ApS i Lem St får underskudDet seneste år er endt med underskud i Lem St-virksomheden Lemtaxi ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -135.248 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 60.498 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kirsten Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Jørgensen. Lemtaxi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Taxikørsel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i GrønbjergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Kiddal, Klink og Nørhede Plantage ApS, der er et firma i Grønbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 97.594 til 38.115 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 90.835 kroner i det foregående regnskab til 51.877 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Kiddal, Klink og Nørhede Plantage ApS var ligesom året før på 9,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Kamp, Ejgil Østergård Skytte og Helle Engestoft. Virksomheden ejes af Per Kamp. Kiddal, Klink og Nørhede Plantage ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at videreføre, udnytte og bevare Kiddal, Klink og Nørhede plantagerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HerborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Herborg Tømrer og Snedker A/S, der er en virksomhed i Herborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,9 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 910.075 kroner efter skat, faldt formuen i Herborg Tømrer og Snedker A/S fra 3,6 millioner til 3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kurt Kjærgaard. I første omgang er det K. KJÆRGAARD HOLDING ApS og B. KJÆRGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kurt Kjærgaard og Bjarne Kjærgaard, der er de dominerende ejere. Herborg Tømrer og Snedker A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drive handel, håndværk og industri, specielt indenfor byggebranchenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos it-virksomhed i HeeTeade ApS, der er en virksomhed i Hee, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 283.998 til 38.256 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 995.696. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Hee-virksomheden fra 261.519 til 291.359. Virksomheden ledes af direktør Harald Franz Arno Merkel. Virksomhedens reelle ejere er Susanne Barbara Merkel og Harald Franz Arno Merkel. teade ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre rådgivning indenfor IT-virksomhed, herunder rådgivning om systemdesign
Overskuddet stiger flere gange: Troldhede 2016 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTroldhede 2016 ApS, der er en virksomhed i Troldhede, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 121.542 til 718.839 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 171.174 kroner i det foregående regnskabsår til 747.543 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Troldhede-virksomheden fra -178.058 til 432.893. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mikael Christensen og Jens Bertel Hjortborg Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Mikael Christensen, Ejgild Halling Johansen og Jens Bertel Hjortborg Jensen. Troldhede 2016 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje Troldhede Ældrecenter
Går tilbage: Virksomhed i Ringkøbing går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ringkøbing-virksomheden Kristian Birk-Jensen Rådgivende Ingeniør ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5229 til -3771 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 25.994 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 388.345 i det foregående regnskabsår til 191.141 - et fald på -51 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 64.301 til 61.294 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Steen Birk-Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Steen Birk-Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Kristian Birk-Jensen Rådgivende Ingeniør ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drive virksomhed med rådgivning inden for ingeniørmæssige discipliner. Virksomheden arbejder især inden for bygge- og anlægskonstruktionerKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Pauls Byggeforretning ApSHaurvig-virksomheden Pauls Byggeforretning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9354 til -10.399 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9051 kroner året før til 14.549 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28.146 til 17.746 kroner . Virksomheden ledes af direktør Siegmar Andree Paul. Virksomhedens reelle ejere er Siegmar Andree Paul. Pauls Byggeforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af udlejningsvirksomhed og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i Sdr BorkOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i RVST ApS, der er en virksomhed i Sdr Bork. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 122.632 til 109.007 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 122.632 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 159.497 kroner i det foregående regnskab til 145.955. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Bork-virksomheden fra 695.956 til 772.931. Virksomheden ledes af direktør Jacob Høj Kjeldsen. I første omgang er det RADIO VEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Høj Kjeldsen, der er den dominerende ejer. RVST ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at virke som investringsselskab samt lignende virksomhed efter ledelsens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Ringkøbing For abonnenter

Efter minkkommissionens rapport: - Jeg får det stadig fysisk dårligt, når jeg ser statsministeren på tv

Se videoen af lokal minkavlers første reaktion på sønderlemmende rapport: - Det vil være uforståeligt, hvis ikke det får konsekvenser

Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing

Færre mister jobbet: Gurit har sat tal på antal afskedigelser i Ringkøbing

Ringkøbing For abonnenter

36-årig ringkøbingenser siger farvel som direktør og ansvaret for 1500 ansatte - og goddag til nyt top-job i vind-sektoren

Videbæk

Politiet vil fortsat gerne i kontakt med mand i rød autotransporter: - Han kan være kommet langvejs fra

Leder

Minkskandalen: Selvfølgelig var det ikke med vilje, men det fritager ikke for ansvar

Forvaltningsekspert om embedsværkets rolle i minksagen: - Det bliver et historisk blodbad

Debat

Minkskandalen: Jeg er dybt krænket på min retsfølelse, og jeg er nok ikke alene

Ringkøbing For abonnenter

Sara og Peder fra Hornvarefabrikken vil skabe en håndværkerklynge - første skridt er butik nummer to i Ringkøbing

Verdensstjerne havde dårlige ben, indtil han mødte den danske julemand: - Jeg kan hurtigt lave 500 selfies på en dag

Efter vilde måneder venter hverdagen nu for investeringsramt Løvens Hule-deltager: Nu skal den egentlige prøve stå

Skjern For abonnenter

Landmænd omkring Borris Skydeterræn klager til Forsvaret: Nye regler giver krondyr frit lejde til at plyndre marker for afgrøder

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Skjern

Brød port op og stjal gps-udstyr for 100.000 kroner: - Vi håber, at det ikke er starten på en ny bølge

Erhverv For abonnenter

Erhvervsnavne: Nye bestyrelsesmedlemmer i Frydendahl-selskaber

Ringkøbing

Der er solgt koncertbilletter for en kvart million kroner: - På papiret står vi nok med det stærkeste program nogensinde

Annonce