Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Tallene vendt: Skovby Kloakservice ApS i Fiskbæk gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Skovby Kloakservice ApS i Fiskbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.797 til 7269 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 454.503 kroner i det foregående regnskabsår til 817.766 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fiskbæk-firmaet fra 3556 til 5048. Virksomheden ledes af direktør Patrick Christen Svitzer. Virksomhedens reelle ejere er Patrick Christen Svitzer. I Erhvervsstyrelsens register er Skovby Kloakservice ApS anbragt i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udførsel af kloakering samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Skjern får underskudDet seneste år er endt med underskud i Skjern-virksomheden Skole i Trin ApS. Det fremgår af regnskabet for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.666 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -13.523 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Dorthe Berg Nielsen. I første omgang er det Skole i Trin Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dorthe Berg Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Skole i Trin ApS anbragt i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udbyde onlineundervisning til skoleelever i folkeskolealderen og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Larsen Autoindretning ApS i RindumLarsen Autoindretning ApS, der er en virksomhed i Rindum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 641.375 til 313.374 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 641.375 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,7 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Hedegaard Larsen og Søren Hedegaard Larsen. I første omgang er det Jakob Larsen Holding ApS,Søren Hedegaard Larsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Hedegaard Larsen,Søren Hedegaard Larsen, der er de dominerende ejere. Larsen Autoindretning ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med indretning af biler, herunder handicapbiler, mekanikervirksomhed og virksomhed i relation hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Larsen Mobility ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Larsen Mobility ApS, der er en virksomhed i Rindum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 219.725 til 281.516 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 212.859 kroner til 270.133 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 872.451 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Hedegaard Larsen og Søren Hedegaard Larsen. I første omgang er det Jakob Larsen Holding ApS,Søren Hedegaard Larsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Hedegaard Larsen,Søren Hedegaard Larsen, der er de dominerende ejere. Larsen Mobility ApS hører hjemme i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med im- og eksport samt køb og salg af el-scootere og øvrige hjælpemidler, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Skjern fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TD Steel A/S, der er en virksomhed i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Dalum. I første omgang er det TD PROCUREMENT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Thomsen,Jan Dalum, der er de dominerende ejere. TD Steel A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med metaller og metalmalme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at handle med stålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Autoforum, Ringkøbing A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Autoforum, Ringkøbing A/S, der er en virksomhed i Rindum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,8 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 12, året før var det 13. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,4 millioner kroner til 7,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 12,1 millioner til 13,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Kolle Sørensen og Vagn Albrechtsen. I første omgang er det J.K.S. HOLDING ApS,V.A. HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Kolle Sørensen,Vagn Albrechtsen, der er de dominerende ejere. Autoforum, Ringkøbing A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, finansiering og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Spjald er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JDK Transport ApS i Spjald. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -93.029 til 217.775 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Spjald-firmaet fra 309.348 til 472.447. Virksomheden ledes af direktør Jens Kristensen. I første omgang er det JDK Holding, Sjald ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Kristensen,Dennis Kristensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er JDK Transport ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Videbæk-virksomheden Bech Trade ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bech Trade ApS, der er en virksomhed i Videbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 281.000 til 210.540 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 315.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 652.000 kroner i det foregående regnskab til 581.509. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Videbæk-virksomheden fra 579.000 til 742.890. Virksomheden ledes af direktør Henrik Bech Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Bech Jensen. Bech Trade ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med dyreartikler og deraf afledt virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Kristina Fishing ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Hvide Sande-virksomheden Kristina Fishing ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -251.910 til -112.271 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 407.948 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 458.366 kroner i det foregående regnskabsår til 688.481 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 683.324 til 458.053 kroner . Virksomheden ledes af direktør Alex Åkerstrøm Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Alex Åkerstrøm Jensen. Kristina Fishing ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje et dansk registreret fiskerfartøj samt drift af sammeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SkjernOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ganer Mølle ApS, Skjern, der er en virksomhed i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 959.972 til 618.335 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -53.971 kroner til -14.248 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 4,5 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen von Meyeren. Virksomhedens reelle ejere er Steen von Meyeren. Ganer Mølle ApS, Skjern hører hjemme i branchen "Ferskvandsbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministrtionKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Spjald-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sejergaard og Ellesen ApS, der er en virksomhed i Spjald. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Spjald-firmaet fra 1,8 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Simon Sandberg Ellesen og Peter Sejergaard-Sørensen. I første omgang er det ELLESEN HOLDING ApS,SEJERGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simon Sandberg Ellesen,Peter Sejergaard-Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Sejergaard og Ellesen ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i StauningStauning-virksomheden Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -21.867 til -3831 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 110.403 kroner til 124.744 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Troels Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed i Stauning By og Sogn og efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SkjernOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Steen von Meyeren ApS, der er en virksomhed i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 871.006 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 679.353 kroner efter skat, faldt formuen i Steen von Meyeren ApS fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Steen von Meyeren. I første omgang er det Steen von Meyeren,GANER MØLLE ApS. SKJERN, der står som ejere. I sidste ende er det Steen von Meyeren, der er den dominerende ejer. Steen von Meyeren ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel med varer og tjenesteydelser samt formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Gammel lejrskole får to gode nyheder: Politikere siger ja og millionerne ruller ind til ombygning

Annonce

Discountbutik lovede billige æg, men kunderne mødte op til tomme hylder: Bevidst lokke-strategi og ulovlig markedsføring, siger eksperter

Annonce
Annonce
Ringkøbing

KD vil ikke støtte ungdomshus i Ringkøbing Station - og det er der en god grund til, fastslår formand Kristian Andersen

Skjern For abonnenter

Tidligere forsyningsformand kender hjemsendt ansat som 'dygtig og kompetent': Whistleblowerordning har en bagside, mener han

Ringkøbing-Skjern

Flere familier end nogensinde har brug for hjælp i julen: Nu er der også oksefars og medister i nogen af julekurvene

Julekalender

Må bagepapir komme i madaffald ligesom køkkenrullen? Find svaret under dagens låge i skralde-julekalenderen

Ansat fik skideballe af chef efter at have købt en kjole i arbejdstiden: Overvågning skaber usikkerhed og utryghed hos ansatte

Ringkøbing-Skjern

Michael meldte sig ud af Venstre kort efter valget: Nu siger han undskyld til alle dem, han fik til at stemme på partiet

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Ringkøbing-Skjern

Ole solgte firmaet for 14 milliarder: - Det er så rørende en historie

Carsten troede, han skulle til strategisk møde - men så blev han fyret fra topjob: - Pludselig forsvandt de sidste tre års arbejde

Hvide Sande

Lalandia i Søndervig er lukket lige nu - men det er der en god forklaring på, og den har ikke noget med energikrisen at gøre

Folketingskandidat ønsker borgmesteren død i facebookkommentar: - Må dig og din familie dø af Corona

Læserbrev

Raunonia: Det handler ikke om udsigten - det handler om den sårbare natur i fjorden

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Erhvervsnavne: Ny bestyrelsesformand i rejseselskaber og tidligere direktør er ny i håndboldklubs bestyrelse

Skjern For abonnenter

Efter halvandet års ventetid er Skjerns bedste beliggenhed solgt: Her er køberens planer med bygningen

Annonce