Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Overskud hos Lauridsen Smede & Montage ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Foersum-virksomheden Lauridsen Smede & Montage ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 50.925 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 101.981 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lasse Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Lauridsen. Lauridsen Smede & Montage ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er arbejde inden for smede og montageKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: A/S Borris Plantage tjente flere penge i seneste regnskabsårA/S Borris Plantage, der er en virksomhed i Borris, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4868 til 132.006 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 23.345 kroner i det foregående regnskabsår til 144.905 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Borris-virksomheden fra 6,9 millioner til 7 millioner. Firmaet ledes af direktør Karl Valdemar Jensen. A/S Borris Plantage hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at vedligeholde og udnytte Borris PlantageKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: El-virksomhed i Skjern er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet T-TEQ ApS i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17.019 til 384.928 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 330.007 kroner i det foregående regnskabsår til 722.646 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-firmaet fra 25.894 til 323.125. Virksomheden ledes af direktør Torben Bonde Lind. I første omgang er det TBLI Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Bonde Lind, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er T-TEQ ApS anbragt i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel og håndværk indenfor elinstallationsbranchen samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Skjern Håndbold A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårSkjern Håndbold A/S, der er en virksomhed i Skjern, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.867 til 115.451 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 15,0 millioner kroner til 15,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 4,9 millioner til 5 millioner. Firmaet ledes af direktør Carsten Thygesen. Virksomheden ejes af Boy Boysen,SKJERN BANK A/S,VESTJYSK BANK A/S. Skjern Håndbold A/S hører hjemme i branchen "Sportsklubber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve professionel håndbold, herunder handel investering og formueanbringelser samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Spjald fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Eriksens Maskinstation i Spjald A/S, der er en virksomhed i Spjald. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 978.157 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 7,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Spjald-virksomheden fra 6,7 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Eriksen. I første omgang er det EJ Spjald Holding ApS,LE Spjald Holding ApS,JKE Spjald Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Eriksen,Ejnar Eriksen,Jakob Kviesgaard Eriksen, der er de dominerende ejere. Eriksens Maskinstation i Spjald A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er maskinstationsdrift, handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Muncks Tømrerfirma ApS i HoverMuncks Tømrerfirma ApS, der er en virksomhed i Hover, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 425.243 til 94.219 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 425.243 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 72.542 kroner efter skat, faldt formuen i Muncks Tømrerfirma ApS fra 517.388 til 239.929 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ove Munck Jensen. I første omgang er det Muncks Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ove Munck Jensen, der er den dominerende ejer. Muncks Tømrerfirma ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: at drive tømrer virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hvide Sande Byferie ApSHvide Sande-virksomheden Hvide Sande Byferie ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4375 til -6500 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4375 kroner til -6500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13.861 til -18.932 kroner og dermed stadig negativ . I første omgang er det Klaus Olesen,Karsten Olesen,Michael Ørts Vejlgaard,A/S SCAN HVIDE SANDE, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Olesen,Karsten Olesen,Michael Ørts Vejlgaard, der er de dominerende ejere. Hvide Sande Byferie ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, være bygherre på og sælge et ferieboligprojekt beliggende i Mamrelund i Hvide SandeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tækkemand Bo Henriksen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tækkemand Bo Henriksen ApS, der er en virksomhed i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 607.227 til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 1,1 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Korsholm Hersbøll. I første omgang er det POUL HERSBØLL HOLDING ApS,PETER BRONTON HENRIKSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Korsholm Hersbøll,Peter Bronton Slebsager Henriksen, der er de dominerende ejere. Tækkemand Bo Henriksen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er håndværk, industri og handel samt anden dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Finansvirksomhed i Skjern er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet OSBH Invest ApS i Skjern. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7086 til 11.699 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -6265 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-firmaet fra 92.920 til 104.619. Firmaet ledes af en direktion, der består af Bjarke Skeltved Hansen og Ole Strandbygaard. I første omgang er det BJARKE HANSEN HOLDING ApS,MOGIS A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarke Skeltved Hansen,Ole Strandbygaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er OSBH Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og finansiering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Skjern fik lidt lavere overskudJLKA Skjern ApS, der er en virksomhed i Skjern, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 118.459 til 116.069 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6250 kroner til -6563 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 332.006 til 444.247. Firmaet ledes af direktør Jan Dalum. I første omgang er det Anne Dalum,Katrine Dalum,JD HOLDING, SKJERN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Dalum,Anne Dalum,Katrine Dalum, der er de dominerende ejere. JLKA Skjern ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhedSelskabets formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tage H Jensen Bork Havn ApS i Nr Bork ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Nr Bork-virksomheden Tage H Jensen Bork Havn ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 274.946 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 505.344 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -50.214 kroner til -32.592 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,7 millioner til 6,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Tage Højvang Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Tage Højvang Jensen. Tage H Jensen Bork Havn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formuepleje, handel og investering i værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vestpartner A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vestpartner A/S, der er en virksomhed i Hvide Sande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 360.052 til 561.531 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 596.179 kroner til 780.342 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvide Sande-virksomheden fra 7,8 millioner til 8,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Frydendahl. Virksomheden ejes af TH. FRYDENDAHL PEDERSEN A/S,EBCJ A/S. Vestpartner A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje, udvikle, sælge og udleje ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Hvide Sande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i EBCJ A/S, der er en virksomhed i Hvide Sande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,2 millioner til 16,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34.576 kroner til 45.050 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 16,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i EBCJ A/S fra 8,3 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Bjerg. I første omgang er det E. BJERG A/S,KANAL A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Bjerg,Carsten Jespersen, der er de dominerende ejere. EBCJ A/S hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive dagligvareforretninger og dermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: E. Bjerg A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i E. Bjerg A/S, der er en virksomhed i Hvide Sande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,1 millioner til 8,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5000 kroner til -5100 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvide Sande-virksomheden fra 5,1 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Bjerg. Virksomhedens reelle ejere er Erik Bjerg. E. Bjerg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, investering samt formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kanal A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kanal A/S, der er en virksomhed i Hvide Sande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,1 millioner til 7,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5000 kroner til -14.062 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvide Sande-virksomheden fra 5,1 millioner til 10,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Jespersen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Jespersen. Kanal A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, investering samt formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Jabi Consulting ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Velling-virksomheden Jabi Consulting ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -461.660 til -633.283 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -289.360 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -34.651 kroner til -231.161 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -609.754 til -1,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jakob Birk. I første omgang er det JABI Holding 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Birk, der er den dominerende ejer. Jabi Consulting ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Ringkøbing fik igen tabAA Ingredients A/S, der er et firma i Ringkøbing, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -670.182 til -670.822 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -481.689 kroner til -478.794 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 948.942 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anton Aarup. I første omgang er det AARUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anton Aarup, der er den dominerende ejer. AA Ingredients A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og fabrikation og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Lønborg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lønborg-virksomheden TS International ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 137.312 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 293.871 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Silviu Tomescu. Virksomhedens reelle ejere er Silviu Tomescu. I Erhvervsstyrelsens register er TS International ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive vognmandsvirksomhed med godskørsel for fremmed regning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Skjern ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Skjern-virksomheden Vest-Food ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 8,3 millioner til -5,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 8,3 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -71.064 kroner til -66.353 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 48,3 millioner til 43,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Frank Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Frank Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Vest-Food ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fabrikation af hendel med levnedsmidler, køb og salg af fast ejendom samt finansieringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Vorgod går fra overskud til underskudOverskuddet i H.S. Teknik ApS, der er et firma i Vorgod, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 140.982 til -145.400 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 724.832 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 573.706 i det foregående regnskabsår til 226.958 - et fald på -60 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 234.974 til 11.282 kroner . Virksomheden ledes af direktør Agner Lund Andersen. I første omgang er det H. S. HØJGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Agner Lund Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er H.S. Teknik ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive salgs- og rådgivende virksomhed indenfor energisektorenKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mobildækningen er i top - nu vil din mobiltelefon også blive rasende hurtig

Annonce

Elkunder skifter produkt som aldrig før: Her er den mest populære aftale netop nu

Annonce
Annonce
Ringkøbing

Så er det afgjort: Tre guldmedaljer blev uddelt ved VM i Skills - men Gry måtte nøjes med mindre

Vestjylland For abonnenter

Marianne og Jan er tvunget til at flytte fra naturen, som de elsker: Vi er dødkede af det, men vi kan ikke gøre noget ved det

Ringkøbing Håndbold

Thomsens karakterbog: Nye tider - sejr selv om kun få ramte et acceptabelt højt niveau

Skjern Håndbold For abonnenter

Lerches karakterbog: Av for en sønderjysk mavepuster - bagspillernes tekniske fejl og brændte langskud førte til nederlag

Dagbog fra Doha: På en hemmelig etage tilbyder kvinder deres kroppe og danser til Himmelhunden

Ringkøbing For abonnenter

For to måneder siden vurderede Kystdirektoratet, at Raunonia 'ikke vil kunne opnå tilladelse': Kort efter strømmede investorerne til

Gamle dage For abonnenter

Værs'go: Her får du Bager Hvidbergs opskrifter på klejner og pebernødder - og en mængde andre glimt fra Gamle Dage

For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

26-årige Caroline har fået opkald fra Løvens Hule: - Det er fedt, at vores produkt gør en forskel

Vestjylland

Tre vrag har stået på bunden i mindst 300 år - men de er så velbevarede, som blev de forladt i går

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Skjern

Jonas laver lovlig kunst med spraydåser: Se alle billederne fra den nye udsmykning af Ungdomsskolens Streetpark

Vestjylland For abonnenter

Energirådgiver med nødopråb: Politikerne forstår slet ikke, hvor meget landsbyerne lider

Læserbrev

Høringssvar vedrørende udvidelse af Tarm Renseanlæg: Sæt penge af til erstatninger for værdiforringelser

Annonce