Ringkøbing

Så er der nyt liv i fjordene: 9000 ål netop sat ud

Medlem af bestyrelsen i Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening, Søren Johannesen fra Tarm, er her ved at udsætte små ål i store mængder. Privatfoto
Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening har netop udsat 9000 små ål, der skal være med til at genoprette bestanden.

Ringkøbing: Forringelse af levesteder, overfiskeri, dødelighed i vandkraftturbiner, forurening og parasitter. Dette nævnes som mulige årsager til, at bestanden af europæiske ål gennem flere år har været kraftigt faldende.

I Danmark er der vedtaget en forvaltningsplan med det klare mål at øge antallet af blankål i naturen, og her har Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening netop givet en hånd.

- Et af vores formål er at drive fiskepleje, og vi vil gerne være med til at booste bestanden lidt, siger foreningens formand, Arne Mogensen fra Skjern.

Torsdag eftermiddag var fire medlemmer fordelt på to både derfor ude på Ringkøbing Fjord og på Stadil Fjord, hvor der blev udsat henholdsvis 4000 og 5000 ål.

Blankål er det stadie, som ålene når efter fem til 15 år, inden de starter vandringen mod Sargassohavet 6000 kilometer vest for Europa, hvor ålene gyder:

- Det vil være ønskværdigt, hvis det lykkes at få dem til at yngle selv, tilføjer Arne Mogensen om de små ål, der netop er sat ud i de to, vestjyske fjorde.

I alt 1,8 millioner ål

I år bliver der i alt udsat godt 1,8 millioner små ål - med en længde på 10-15 centimeter - på mange forskellige lokaliteter i Danmark. Udsætningerne foretages af DTU Aqua med hjælp fra blandt andre fritids- og sportsfiskere.

Det omfattende projekt finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af midler, der kommer ind via salg af fisketegn.

De ål, der bliver sat ud, stammer fra såkaldt glasålsfiskeri i Sydeuropa.

Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce