Annonce
Skjern

Så er afgørelsen faldet: Politikerne udpeger den næste cykelsti i kommunen

Her ses den kommende cykelsti på Arnborgvej - afmærket med rødt. Den løber til Kildevej, og herfra kan stien føres videre som en privat sti til Bølling. Om det vil ske, afhænger af Bøllingborgerne. Der kan senere blive tale om at forlænge stien ad den grønne streg ud til Kjelstrupkrydset. Kort: Rksk
Teknik- og miljøudvalget har afgjort, hvilket cykelstiprojekt der skal bruges penge på i 2021.
Annonce

Skjern: Det bliver cyklisterne på Arnborgvej øst for Skjern, der får glæde af millionerne i kommunens cykelstipulje næste år.

Stipuljen i 2021 er på syv millioner kroner, hvoraf de 2,4 millioner er øremærket til stien mellem No og Ringkøbing, som er i færd med at blive anlagt.

På teknik- og miljøudvalgsmødet tirsdag valgte politikerne at bruge de resterende 4,6 millioner på at anlægge en cykelsti, der skal gå fra rundkørslen ved ringvejen i Skjern langs Arnborgvej til Kildevej - en strækning på ca. 2,9 km. Der har i 2020 været brugt penge på en forundersøgelse af stien, så derfor giver det giver god mening at arbejde videre med anlæg af denne sti i 2021, forklarer forvaltningen.

”Cykelstien giver mulighed for en bedre sammenkobling af Bøllingområdet og Skjern og giver Bøllingborgerne bedre adgang til uddannelsesinstitutioner og fritidsinteresser i Skjern. Den vil desuden gøre det langt mere attraktivt at cykle til og fra de mange arbejdspladser i Skjern. Bøllingområdet har den fordel, at det er i en umiddelbar nærhed af Skjern og dermed ligger i en acceptabel cykelafstand til Skjern”, hedder det.

Annonce

Privat sti?

Når kommunen har anlagt stien ud til Kildevej, har Bøllingborgerne mulighed for føre stien videre til Bølling langs Kildevej som en privat sti.

”Om det bliver hele vejen til Bølling, må være borgernes egen beslutning. Fra Kildevejs udmunding i Arnborgvej er der ca. 2 km til Bølling. Denne strækning kan koste alt mellem 1,5 og 3 millioner alt efter ambitionsniveau, og om ejerne omkostningsfrit lægger arealer til stien”, hedder det i oplægget til politikerne fra forvaltningen.


Nu går vi med stien Skjern-Kildevej, og den æder det meste af ’21-budgettet.

John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget


Der eksisterer også den mulighed, at Arnborgvej-stien senere kan forlænges knap 2,4 km videre og via Kjelstrup-krydset drejes mod nord ad Videbækvej til Granlyvej, hvor den kobles på den eksisterende sti syd for Faster.

Annonce

Alternativet

Politikerne blev også præsenteret for et alternativ til Skjern-Kildevej.

4,5 millioner kunne også bruges på at anlægge en sti, der fortsætter, hvor den private cykelsti slutter ved Lundgårdsvej nord for Astrup, og lade den fortsætte via Fiskbæk til Sønderupvej. Her er anlægsarbejdet i gang, så der kommer cykelsti mellem Arla-anlæggene på Sønderupvej og Videbæk.

Stien Astrup-Sønderupvej ville være oplagt at etablere, forklarer forvaltningen, da den vil koble Fiskbæk, Astrup og Faster på det større cykelstinet, hvilket borgere i byerne ønsker sig.

- Nu går vi med stien Skjern-Kildevej, og den æder det meste af ’21-budgettet. Vi kigger samtidig på, om Astrup-stien skal være et projekt fremedrettet, for vi ser gerne, at der kommer en sikker sti langs den trafikerede Videbækvej, så man kan cykle hele vejen fra Videbæk til Skjern, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Det store cykelsti-overblik

Teknik- og miljøudvalget har oprettet en sti-ønskepulje, hvor alle ønsker fra borgere, foreninger og forvaltningens ønsker er kommet i. Ønskepuljen rummer ikke færre end 45 forslag til cykelstier i kommunen. Det anslås, at det vil koste omkring 130 millioner kroner at realisere samtlige projekter. Det skal holdes op mod, at cykelstipuljen i 2021 er på syv millioner kroner.

Netop nu er status på nyligt gennemførte og kommende projekter:

58,6 km stier omkring Ringkøbing Fjord, fordelt på: 

Bork Havn – Skjern Å 12,6 km

Stauning – Velling 9 km

Bagges dæmning 2,6 km

Hvide Sande til Vinterlejevej 7,3 km

Vesterlundvej – Bork Havn 3,7 km. Varde kommune har desuden etableret 3,3 km sti.

Nymindegab – langs Sønder Klitvej til Hegnet 2,3 km Varde kommune har desuden etableret 0,6 km sti.

Hemmet – Vostrup 5,6 km

Sdr. Bork til kommunegrænsen 2 km. Varde kommune har desuden etableret 2,2 km sti.

Hegnet til Vinterlejevej 10 km Forventes anlagt i 2022.

Stauning Havn - Skjern Å 3,5 km Forventes anlagt 2021.

Stauning Havn til Skjern Å: Stien er en del af Fjorden Rundt projektet. Stien har været undervejs i en del år, men på grund af klager over godkendelserne til anlægsprojektet, er stien endnu ikke anlagt. Det forventes at stien kan anlægges i 2021.

Vostrup til Hemmet: Stien inklusive broer blev anlagt i årene 2018-19, og var første del af Vardeprojekterne.

Sdr. Bork og Nørre Nebel: Stien er udført i 2019-20. Der var aflevering i juni 2020. Stien er en del af samarbejdsprojektet med Varde kommune.

Nymindegab og området Hegnet: Stien er anlagt i 2020 som en del af samarbejdsprojektet med Varde kommune.

Værnvej til Nymindegab: Stien er en del af Fjorden Rundt projektet. Stien er anlagt i 2020.

No og Ringkøbing: Stien på ca. 3.6 km og med en bredde på 2 meter er ved at blive anlagt i marken og forventes helt færdig til foråret. Stien kommer på det meste af strækningen til at følge det gamle jernbanetracé fra Ølstrup til Ringkøbing via No.

Videbæk til Sønderupvej: Cirka 4 km cykelsti fra krydset Søndergade-Fasanvej i Videbæk mod syd af Søndergade, derefter videre af Skolevej og Skjernvej til Kirkevænget ved Sønderupvej ved at blive anlagt. Forventes færdig i 2020 - dog først slidlag og striber i 2021.

Houvig til Vedersø Klit: Kommunen har afsat penge til at forlænge cykelstien/naturstien, der går fra Søndervig til det nordlige Houvig. Der skal anlægges en natursti med stenmel, der skal gå videre fra Houvig til Vedersø Klit. Projektet styres af grundejerforeningerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Dagbladet har fået aktindsigt: Læs 140 høringssvar om planlagt lukning af X-bus

Annonce