Annonce
Ringkøbing

Rock i Ringkøbing fuld af energi: Johnny Madsen og Lis Sørensen hyret til efteråret

Lis Sørensen har sit band med, når hun lørdag 2. november rykker ind i Vesterhavs Hallen i Ringkøbing. Arkivfoto: Frederikke Brandt-Hansen
Folkene bag Rock i Ringkøbing fortsætter de gode takter: Lis Sørensen og Johnny Madsen er hyret til koncerter i Vesterhavs Hallen.

Ringkøbing: Johnny Madsen kommer til at tage landevejen og ikke motorvejen, når han lørdag 19. oktober giver koncert i Ringkøbing.

Det sker i Vesterhavs Hallen, hvor den 68-årige kunstner fra Fanø får følgeskab af sine tro væbnere, når der står efterår i kalenderen: Knud Møller på guitar og trommeslager Henrik From.

Bag koncerten står samme kulturforening, der arrangerer éndagsfestivalen Rock i Ringkøbing:

- Johnny Madsen er altid en træffer. Han har jo sit publikum her ude, så det er et sikkert kort, siger foreningens formand, Jens Hebroe.

Den netop afholdte 2019-udgave af Rock i Ringkøbing tegner til at give et mindre overskud, men det er en branche med gynger og karruseller, og dermed arbejdes der bevidst med at minimere den økonomiske risiko henover året. Set i det lys glæder Jens Hebroe sig også over, at der er indgået en aftale med Lis Sørensen. Sammen med sit band rykker hun ind i Vesterhavs Hallen lørdag 2. november.

Annonce

Johnny Madsen er altid en træffer. Han har jo sit publikum her ude, så det er et sikkert kort

Jens Hebroe, formand, Rock i Ringkøbing

Frivillige byder sig til

I første omgang er der sat 400 billetter til salg til hver af de to koncerter, men der er mulighed for at udvide, hvis klaveret viser sig at spille godt.

Som udgangspunkt er Jens Hebroe optimist. Det har givet organisationen et godt rygstød, at årets Rock i Ringkøbing - trods ustabilt vejr - kom tørskoet i land; i modsætning til musikfesten i 2018, hvor et underskud var tæt på at tage livet af den traditionsrige éndagsfestival:

- Det giver os noget mere energi. Sidste år hang vi med mulen. Efter i lørdags har folk henvendt sig uopfordret fordi, de gerne vil være frivillige hjælpere, og det er vi meget glade for, siger Jens Hebroe.

Han tilføjer, at kulturforeningen også arbejder på et større arrangement, der er plottet ind i kalenderen lørdag 18. april næste år. Hvad, det helt konkret er, bliver forventeligt offentliggjort i august.

Mens Johnny Madsen senest var i Ringkøbing i lørdags, er det et stykke tid siden, Lis Sørensen senest var på disse kanter: 2. juni 2018 optrådte hun på Lønborggaard, hvor også Michael Falch var på scenen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

112

Beruset bilist taget af vejen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce