Annonce
Kultur

Ringkøbings største kunstværk renoveres: Henrik Haves udsmykning af Amtsgaarden får nyt liv

Så god som ny! Restaureret Haveværk i Damstrædet. Foto Poul Osmundsen.
Henrik Haves udsmykning af Amtsgaarden var gået i forfald; nu er 90 procent af den ved at blive pudset op. Dog mangler "Den sprængte dame" …

RINGKØBING: Måske har du bemærket det, måske ikke …

Men lige nu er Ringkøbings største kunstværk ved at blive renoveret.

Det drejer sig om Henrik Haves udsmykning af Amtsgaarden, der i dag er overtaget af SKAT og af Statsforvaltningen Midtjylland - et værk, der blev til over 10 år, og hvis formål var at sammenbinde de forskellige bygninger i "amtskvarteret" ned mod Nørredige.

Allerede for to år siden skrev vi her på Dagbladet, at værket - der omfatter en lang række forskellige elementer, både indendørs og udendørs - var ved at forfalde.

Ringkøbing Bevaringsforening tog sagen op, og henvendte sig til Bygningsstyrelsen, der forvalter statens bygninger, for at få den til at gøre noget for at redde værket.

For hvis nogen kendte til Henrik Have-værkets betydning, var det Bevaringsforeningens formand, Lars Hansson, der var den sidste direktør for Ringkøbing Amt, og som til daglig havde siddet omgivet af Henrik Haves kunst.

- Man kan selvfølgelig spørge, om det var en opgave for Bevaringsforeningen at tage en kunstsag op; men værket er jo også en del af bygningskulturen i kvarteret og i Ringkøbing, og vi gik sammen med Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn om henvendelsen, siger Lars Hansson.

Annonce
Næste i rækken er Have-værkerne i Østergade, blandt andet springvandet.

Sammenknytningen

I henvendelsen til Bygningsstyrelsen i januar 2019, skrev Lars Hansson og Bent Kongshøj, formand for kunstforeningen, at Ringkøbing Amt i modsætning til alle øvrige amter ikke byggede en ny amtsgård efter kommunalreformen i 1970.

I stedet besluttede amtsrådet i 1993, at de forskellige bygningskomplekser skulle knyttes sammen ved hjælp af kunstnerisk udsmykning, og Henrik Have blev udpeget til opgaven. Udsmykningen blev afsluttet i september 2003.

Men nu var kunstværket i en dårlig forfatning, og derfor bad de Bygningsstyrelsen, der forvalter statens ejendomme, om at gøre noget ved sagen.

I marts tog Bygningsstyrelsen så med en skulpturkonservator til Ringkøbing for at besigtige Henrik Have-værket.

"Som I har gjort os opmærksom på, er værket i stærdeles dårlig stand", lød svaret tilbage.

I august kunne Bygningsstyrelsen så fortælle, at istandsættelsen af værket nu ville gå i gang, foretaget af konservator Sigrid Ninel Kledal fra Kunstkonserveringen.

På nuværende tidspunkt er værkets dele i Damstrædet blevet istandsat; også delene i Østergade og på St. Blichers Vej skal renoveres. Arbejdet ventes afsluttet i foråret 2020.

Vindens labyrint

- Det er dejligt, at værket nu bliver renoveret, fastslår Lars Hansson.

En del mangler dog - "Vindens labyrint", bedre kendt som "Den sprængte dame" på St. Blichers Vej.

- Staten ejer ikke "Vindens labyrint", den fulgte med, da bygningen blev solgt i 2016, siger Lars Hansson.

Dengang var det Bjarke Holm, Boy Boysen og Jan Jessen, der købte bygningen, som i dag huser Vestjysk Marketing.

- Vi blev noget overraskede, da vi fandt ud af, at skulpturen fulgte med, siger Boy Boysen.

Oprindeligt fik køberne at vide, at "Vindens labyrint" ikke var en del af købet, men det viste sig altså at være tilfældet.

Umiddelbart har køberne ikke sat penge af på budgettet til en skulpturrenovering.

- Men det er jo et værk af værdi for byen og en del af helheden, så vi skal have set på, hvad vi kan gøre.

Boy Boysen peger på, at rækværket omkring skulpturen har været udsat for hærværk.

- Vi skal først have undersøgt, om rækværket er en del af kunstværket, men det kan Bevaringsforeningen eller Kunstforeningen måske svare på, siger han.

Vindens Labyrint - bedre kendt som "Den sprængte dame" - er eneste del af værket i privat eje. Rækværket omkring et har været udsat for hærværk, og ejerne vil nu kigge på, hvad der kan gøres ved det.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Jeg kommer snart på besøg: Vi er nødt til at hjælpe hinanden

Læserbrev: Jeg er beæret over, at de lokale håndværksvirksomheder har sagt ja til, at jeg skal stå i spidsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Der venter mange opgaver forude. Vi skal fortsætte med at prioritere erhvervsvenligheden i vores lokale kommuner, og vi skal fortsætte det lange seje træk med allerede i folkeskolen at vise eleverne de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Ringkøbing, Struer, Skive og Holstebro gør en stor indsats i det partnerskab, kommunerne har med Dansk Byggeri. Jeg håber, at også Lemvig, Viborg, Herning og Ikast-Brande vil støtte op om den dagsorden og indgå en partnerskabsaftale med os. Hvis vores lokale virksomheder også i fremtiden skal kunne finde deres medarbejdere i nærområdet, er vi nødt til at hjælpe hinanden. Både nu og i fremtiden vil den grønne dagsorden også komme til at påvirke alt fra vores hjem til vores arbejdspladser, og her spiller vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder en stor rolle. Der skal bygges mere bæredygtigt, der skal energirenoveres, så vi bruger så lidt energi som muligt, og både maskiner og byggematerialer skal have mindst mulig CO2-udledning. Jeg håber, at kommunerne vil tage de første skridt og være med til at sætte skub i den grønne udvikling i Midt- og Vestjylland. Og politikerne på Christiansborg skal sørge for de rigtige rammer, der gør det muligt og attraktivt for både kommuner og private at følge den grønne sti. Jeg glæder mig til at komme rundt i Midt- og Vestjylland og møde både borgmestre, kommunaldirektører, embedsmænd lærere, elever og virksomheder. Jeg ser frem til, at vi både lytter til hinanden og hjælper hinanden med at sikre, at vores lokalområde også i fremtiden vil være attraktivt for både virksomheder og borgere.

Annonce