Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Museum risikerer økonomisk lussing

Tilbage i 1990’erne modtog Ringkøbing-Skjern Museum penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I Ringkøbing-Skjern området blev pengene blandt andet brugt til at udvikle Bork Vikingehavn. PR foto
Det får konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Museum, hvis museet i lighed med andre museer helt uventet skal betale penge tilbage til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Musealt: Hvad gør man, når man får støtte til et projekt, og så 25 år senere får at vide, at pengene helt uventet skal betales tilbage?

Det spørgsmål stiller 30 museer sig for tiden, og Ringkøbing-Skjern Museum er ét af dem. Sagen kan betyde, at flere af landets succesfulde kulturattraktioner vil lukke, at museer kan gå konkurs, og at der må sælges ud af kulturarv. På Ringkøbing-Skjern Museum holder man vejret og håber på en fornuftig, politisk beslutning, så museet kan komme i gang med en udviklingsplan.

Tilbage i 1990’erne modtog Ringkøbing-Skjern Museum penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Ambitionen var at Feriefondens midler, der stammer fra ubrugte feriepenge, kunne sætte gang i udviklingen af turistattraktioner til glæde for alle feriegæster. I Ringkøbing-Skjern området blev pengene blandt andet brugt til at udvikle Bork Vikingehavn og Naturparken omkring Bundsbæk Mølle, herunder Dejbjerg Jernalder. Af formelle årsager blev pengene givet som tre lån på i alt 16,5 mio. kr., men der var samtidig en håndslagsaftale mellem Arbejdsmarkedets Feriefond og museet om, at lånet ville kunne opnå forlængelse, i princippet så længe stederne blev brugt til museumsdrift. Enslydende aftaler blev lavet mellem Arbejdsmarkedets Feriefond og 30 andre kultur- og naturattraktioner på landsplan, og det kom derfor bag på samtlige, da Feriefonden for 2,5 år siden sendte en opkrævning på lånet. For Ringkøbing-Skjern Museums vedkommende forfalder den første store del af lånet p.t. med udgangen af 2019. Medmindre der bliver truffet en mere fair beslutning inden da, skriver museet i en pressemeddelelse.

Sagen har været aktuel siden 2017, og en afgørelse er flere gange blevet udskudt af de siddende ministre. Sagen bliver i øjeblikket vurderet i EU med henblik på at undersøge, om det vil være konkurrenceforvridende, hvis der ikke er tale om lån, men donation. Organisationen Danske Museer har netop fået afslag på aktindsigt i sagen samtidig med, at det første museum - Middelaldercentret ved Nykøbing Falster - er blevet teknisk insolvent. Organisationen Danske Museer mener, at Arbejdsmarkedets Feriefond må have handlet i ond tro, hvis de har givet lån, som de på forhånd godt kunne vurdere, det ville være umuligt for museerne at betale tilbage.

Uklart

Den store uklarhed om sagens udfald trækker allerede nu uheldige spor ind i fremtiden for Ringkøbing-Skjern Museum. Med en ny direktør ved roret, Mette Bjerrum Jensen, der startede i november 2018, er museet klar til at påbegynde en visionsproces i efteråret med det formål at blive en museumsattraktion i international klasse. Men så længe sagen med Arbejdsmarkedets Feriefond står i stampe, vil det ikke være realistisk at gå i dialog med fonde omkring udvikling af store nye museumsprojekter, hedder det i pressemeddelelsen.

Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce