Annonce
Ringkøbing

Rift om billetter: tv-2's Steffen Brandt gi'r ekstranummer i præstegård

Steffen Brandt tager 24. oktober turen fra Aarhus til Vedersø, hvor han den dag giver to koncerter i Kaj Munks Præstegård. Arkivfoto: Axel Schütt
Torsdag 24. oktober optræder Steffen Brandt i Kaj Munks Præstegård i Vedersø, hvor der netop er arrangeret en ekstrakoncert - på samme dato om eftermiddagen.

Vedersø: En fredag i slutningen af september tog det mindre end fem minutter at sælge de 80 billetter, der sikrer adgang til en koncert med Steffen Brandt 24. oktober om aftenen i Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

De, der gik forgæves, får nu en ny chance, da der er arrangeret en ekstrakoncert med frontfiguren fra rockbandet tv-2. Det bliver på samme dato - med start klokken 16.

- Han er jo tilstede i forvejen, så det gav os en mulighed for at starte lidt tidligere, siger Mette Bjerrum Jensen, direktør for Ringkøbing-Skjern Museum, der står bag arrangementet.

Hun tilføjer, at det krævede lidt overvejelser, da ét er at sælge billetter til en aftenkoncert, mens det er lidt noget andet at trække folk af huse midt på eftermiddagen på en torsdag:

- Det er to forskellige målgrupper, man rammer. Folk er som regel på arbejde på det tidspunkt og har ikke fået fri endnu.

Om forventningerne til salget af de 80 billetter, der netop er udbudt, siger Mette Bjerrum Jensen:

- Det er svært at vide, men jeg tænker, at de ryger hurtigt.

Annonce

Kunstnerens eget ønske

Det er i øvrigt på Steffen Brandts eget initiativ, at den historiske seværdighed i Vedersø nu kommer til at danne rammen om et par koncerter med den 66-årige sanger og sangskriver fra Aarhus.

Da han i sommer var på besøg på Kaj Munks Præstegård, forhørte han sig således selv om muligheden for at få lov til at optræde dér.

Mette Bjerrum Jensen var ikke sen til at gribe chancen, og senere sagde hun blandt andet dette til Dagbladet:

- Det er ikke, fordi Kaj Munks Præstegård skal til at fungere som spillested, men generelt er vi åbne over for at bruge alle Ringkøbing-Skjern Museums bygninger og omgivelser på nye måder.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce