Annonce
Ringkøbing

Retssag om værditab kan ende i Højesteret

Karsten Sandal fra Nørhede-Hjortmose Vindudvikling og advokat Jens Erik Pedersen kigger på kortet med afstandsberegninger til naboerne til den store vindmøllepark. I går vandt de i Vestre Landsret over otte naboer, der havde krævet højere erstatning end taksationsmyndigheden mente de var berettiget til. Foto: Kaj Pihl Poulsgaard

Naboer til Nørhede-Hjortmose-møllerne tabte alle sager om yderligere værditabserstatning i Vestre Landsret. Deres advokat mener, at sagen skal prøves i Højesteret.

Annonce

Nørhede-Hjortmose: Onsdag den 29. marts 2017 var ikke en god dag for de otte naboer til Nørhede-Hjortmose-møllerne, der i Byretten i Herning den 5. januar 2016 var blevet tilkendt yderligere 755.000 kroner i erstatning for de gener, møllerne giver.

De otte sager blev af vindmølleopstillerne anket til Vestre Landsret. Og landsretten frifandt i går Nørhede-Hjortmose Vindudvikling i alle otte sager. Dermed ligger de oprindelige erstatninger, udregnet af taksationsmyndigheden, fast.

Oprindeligt fik 33 naboer erstatninger på samlet 4.310.000 kroner. De, der fik mindst, fik 25.000 kroner, og de, der fik mest, fik 400.000 kroner.

De 13 naboer, der oprindeligt valgte at indbringe erstatningen for byretten, stillede krav om yderligere 2.000.000 kroner, og blev altså tilkendt 755.000 kroner, der nu er faldet bort.

- Vi er naturligvis glad for landsrettens dom, siger at en af vindmølleopstillerne, Karsten Sandal. Han lægger vægt på det gode naboskab med de oprindeligt 40 naboer til møllerne.

- Dommen viser, at systemet virker. Hvis dommen havde gået os imod, ville nogle enkelte af vores naboer have fået yderligere erstatning, og dermed ville de andre naboer måske tænke, at de også skulle have anlagt sag, siger Karsten Sandal.

Advokaten for Nørhede-Hjortmose Vindudvikling, Jens Erik Pedersen fra Advokat Thorninger, er naturligvis også glad for dommen:

- Dommen viser, at den VVM-redegørelse, der ligger til grund for Nørhede-Hjortmose-møllerne, har været grundig og fejlfri, og vi har set, at visualiseringsmateriale samt de beregninger af støj og skyggevirkning, der fremgik af rapporten, også har holdt i virkeligheden. Taksationskommissionen har ramt det gældende niveau for værditabet ved de enkelte ejendomme og har udført et grundigt og dygtigt arbejde, siger Jens Erik Pedersen.

- Ud over taksationsmyndighedens udregning valgte vi at give de 40 nærmeste naboer mellem 30 og 50 gratis vindmølleanparter til en værdi på opstillingstidspunktet på mellem 4.000 og 4.500 pr. stk. Vi er et lokalt projekt, der også genererer 20.000 kroner pr. mølle pr. år til No og Ølstrup Sogne. Det er vigtig for os med lokal opbakning. Derfor er vi glad for dommen, men vi er naturligvis samtidig ked af, at der er nogle naboer, der ikke er tilfreds med erstatningen, siger Karsten Sandal.

- Systemet med taksationsmyndigheden er lavet for, at både naboerne og mølleopstillerne kan få en hurtig afklaring af deres økonomiske forhold. Derfor er det også vigtigt, at man kan regne med, at taksationsmyndighedens skønnede værditab står ved magt - forudsat at grundlaget er i orden, og der ikke er begået fejl, siger Jens Erik Pedersen.

Systemet med taksationsmyndigheden er lavet for, at både naboerne og mølleopstillerne kan få en hurtig afklaring af deres økonomiske forhold. Derfor er det også vigtigt, at man kan regne med, at taksationsmyndighedens skønnede værditab står ved magt - forudsat at grundlaget er i orden, og der ikke er begået fejl.

Jens Erik Pedersen, Advokat Thorninger

VE-Loven

Uddrag af VE-Loven, der trådte i kraft 1. januar 2009:"Den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, skal betale herfor. Har ejeren af den faste ejendom medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde."

Dette forstås i praksis således, at naboerne har krav på det fulde tab, som vindmøllerne påfører ejendommen hovedsageligt i form af: 1.Visuelle gener, 2.Støjgener og 3.Gener fra skyggepåvirkning, i det omfang møllevingerne kører rundt og samtidig kaster en roterende skygge på ejendommens beboelse og/eller terrasse m.v.

Der er siden lovens ikrafttræden sket en vis regulering af erstatningerne hos Taksationsmyndigheden i opadgående retning, således at disse indenfor de senest 3 - 5 år har fundet sit niveau.

Taksationsmyndigheden består af en sagkyndig specialuddannet juridisk dommer og en sagkyndig specialuddannet ejendomsmægler.

Taksationsmyndighedens erstatninger udmåles før møllerne opstilles ud fra visualiseringsmateriale, beregninger over støjpåvirkninger og skyggepåvirkninger. Taksationsmyndigheden besigtiger herefter de ejendomme, der har anmodet om erstatning, hører på beboernes argumenter og træffer herefter afgørelse i sagerne.

Der var 34 naboer til Nørhede-Hjortmose Vindmøllepark, der søgte og fik erstatning efter VE-Loven.

Marianne og Rolan Andersen (tv) fra Hjortmosevej 5 fik tilkendt 150.000 ekstra i værditabserstatning Byretten i Herning. De tabte i går i Vestre Landsret ankesagen. Gitte og Roy Pedersen, Trehedevej 14, fik tilkendt 70.000 ekstra i byretten. De tabte også ankesagen i går. Arkivfoto: Tommy Kofoed
Annonce

Tre mand overtrumfet

En af de naboer, der har været i Vestre Landsret med sin sag, er Rolan Andersen, der bor Hjortmosevej 5. Han blev oprindeligt tilbudt 150.000 kroner af taksationskommissionen og fik tilkendt 150.000 ekstra i byretten.

Den ekstra værditabserstatning fra byretten er væk nu efter landsrettens dom.

- Det er jeg naturligvis langt fra tilfreds med. Der er noget, der ikke rigtig stemmer, når vi får fordoblet erstatningen i byretten, og landsretten så fjerner den igen. Vi har haft en vurderingsmand herude, der var godkendt af modparten. Han sagde, at vores erstatning skulle være større. Det samme sagde en ejendomsmægler og dommeren i byretten. De tre, der har været her og set virkeligheden, er altså ikke nok til at gøre op med det, som taksationsmyndigheden er kommet frem til - på baggrund af beregninger og visualiseringer, konstaterer Rolan Andersen.

- VE-loven (Loven om Vedvarende Energi) siger, at vi skal have fuld erstatning for værditabet. Det får vi ikke nu. Loven siger også, at man som nabo skal kunne tåle ti timer årligt med skyggekast. Nu har Nørhede-Hjortmose Vindudvikling været fire år om at stoppe skyggekast hos os, men vi har stadig flere timer, siger Rolan Andersen.

Han vil nu drøfte sagen med de øvrige utilfredse naboer og deres advokat og finde ud af, om de skal forsøge at få sagen for Højesteret.

Rolan Andersen har i øvrigt en retshjælpsforsikring. Det er han glad for.

Annonce

Advokat: Skal i Højesteret

Advokaten for de otte naboer, der havde deres sag i Vestre Landsret, Per Overbeck, er ikke i tvivl:

- Jeg mener, at det er forkert, det der er sket her, så Højesteret skal behandle sagen, siger han.

- Som udgangspunkt kan det ikke lade sig gøre at få procesbevillingsnævnet til at give tilladelse til, at en sag om bevis-vurdering kan tages til Højesteret. Men, og der er et stort men, og det er, at når der er noget principielt, så kan man få lov. Og jeg vurderer, at der er flere principielle ting i denne sag. Når man læser de otte domme, ser man tydeligt, at de er behandlet fuldstændigt ens. Sætningen "Skønserklæringen er ikke særligt underbygget" går for eksempel igen i dem alle. Vestre Landsret tilsidesætter syn og skøn i disse sager, selv om retten for få år siden, i sager som for eksempel i Lem Kjær, netop gav vindmøllenaboer højere erstatning på grund af syn- og skønserklæringer. Der står i VE-loven, at alle sager skal bedømmes individuelt. Alle sager skal bedømmes og behandles hver for sig, siger han, og fortsætter:

- Det er i strid med princippet om lighed for loven, at vindmøllenaboer bliver behandlet fuldstændigt ens i disse sager. Landsretten har vendt 180 grader i forhold til tidligere praksis. Det er ikke lighed for loven. Min indstilling til naboerne er derfor helt klart, at vi bør søge tredje instans bevilling, så vi kan få prøvet sagen ved Højesteret. Det er også besynderligt, at Landsretten ikke hæfter sig ved, at dommeren i Herning var ude at besigtige ejendommene, og dannede sig et indtryk af, hvordan vindmøllerne rent faktisk virker hos naboerne, siger Per Overbeck.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Vi skal sikre det frie ord meget bedre

CORONAVIRUS

Live: Smittetilfælde kan spores til minkfarme - over en million mink skal aflives

Annonce