Annonce
Læserbrev

Replik til læserbrev: Flere fejl og misforståelser

Læserbrev: På vegne af ’naboer til højhus-projektet’ stiller Bjarne Nielsen i et læserbrev i Dagbladet lørdag spørgsmålstegn ved, om kommunen overhovedet bør gå ind og støtte byggeriet af 38 udlejningslejligheder på Bredgade centralt i Videbæk.

Jeg kan godt forstå, at Bjarne Nielsen undrer sig på det foreliggende grundlag. For de oplysninger, han viderebringer om det planlagte byggeri, er desværre behæftet med indtil flere fejl eller misforståelser.

I læserbrevet med titlen ”Højhuse i Videbæk: Skal skattekroner gå til overpris for byggegrunde?” undrer Bjarne Nielsen sig over, at kommunen støtter BoMidtvest, der er bygherre på projektet, med et tilskud på 8,1 millioner kroner. Bjarne Nielsen peger på, at der pt også opføres private udlejningsejendomme i Videbæk som ikke får et tilsvarende tilskud fra kommunen og hævder, at BoMidtVest dermed ”får et økonomisk forspring i forhold til private udbydere, som trods alt både betaler skat i kommunen og hyrer lokale håndværkere til deres nyopførelse”.

De 8,1 millioner kroner fra kommunen til byggeriet er ikke en foræring, men derimod et lån efter reglerne om opførelse af almennyttige boliger, hvor kommuner kan yde 10 procent af investeringen i grundkapitalindskud. Endvidere opfatter jeg da også igangsættelsen af højhus-projektet som værende til gavn for håndværkere og senere handelsbyen ved, at der kommer flere borgere til området. Alt det giver skattekroner.

I sit læserbrev undrer Bjarne Nielsen sig over, at kommunen støtter et ”utidssvarende byggeri, hvori bæredygtighed og klimahensyn … overhovedet ikke er tænkt ind i projektet” som han skriver. BoMidtVest oplyser til kommunen, at de naturligvis altid opfører nye boliger efter de gældende krav om energi og klima – det gælder også for højhus-projektet i Videbæk.

Endelig stiller Bjarne Nielsen spørgsmålstegn ved prisen på byggegrunden, som han kalder ”svimlende”. Når der i udbudsmaterialet fra BoMidtVest står anført et beløb på cirka 1.450 kroner pr. kvadratmeter, er det ikke enslydende med købsprisen, men udtryk for den samlede udgift per kvadratmeter for køb, nedrivning af eksisterende bebyggelse samt byggemodning.

Bjarne Nielsen kalder de 38 planlagte boliger ”dyre luksuslejligheder til velbjærgede pensionister” og peger på, at det er noget af et kvantespring fra ”grundtanken bag almene boligselskaber om at bygge gode, sunde og billige boliger for den mindre bemidlede del af befolkningen”.

Boligudgiften i det planlagte byggeri ligger på et gennemsnit på 842 kroner pr kvadratmeter om året eksklusive forbrug – eller en gennemsnitlig leje på 7.370 kroner pr måned for en moderne lejlighed på cirka 100 kvadratmeter. Det er inden for rammerne af almene byggerier – og prisen ser da heller ikke ud til at skræmme: Når BoMidtVest har et ønske om at opføre hele projektet på én gang, hænger det sammen med en stor efterspørgsel og adskillige borgere på venteliste til en lejebolig. Hvilket forhåbentlig bidrager til at besvare Bjarne Nielsens spørgsmål: ”Hvor mange udlejningsejendomme er der egentlig behov for?” Vi ved det ikke, men ud fra blandt andet ventelisten til lejeboligerne har vi en klar formodning om, at de 38 udlejningsejendomme på Bredgade 78-86 nok skal blive lejet ud, når de står færdige.

At byggeriet samlet set bliver billigere, fordi det bygges i én etape – og kommunens grundkapitalindskud derved er 2 millioner kroner lavere end de oprindeligt afsatte 10,1 millioner kroner, vidner for mig at se om en sund og ansvarlig forvaltning af pengene.

”Tirsdag skal byrådet tage stilling til et milliontilskud til almennyttigt boligbyggeri i Videbæk”, skriver Bjarne Nielsen i sin indledning. Jeg vil bruge samme oplysning i min afslutning. For ja, Byrådet skal tage stilling til et grundkapitalindskud på 8,1 millioner kroner samt en garantistillelse på cirka 48,8 millioner kroner. Penge som udgør henholdsvis et lån, der skal tilbagebetales, og en garantistillelse i en branche, der er holdt oppe økonomisk af Landsbyggefonden. Af samme grund håber jeg, at byrådet vil se fordelene ved projektet og stemme for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce