Annonce
Kultur

Regnvejr oversvømmer nyt grønt samlingspunkt: Vi har ikke kunnet bruge det

Mandag eftermiddag, hvor billedet er taget, var det nemmere at se vand end græs på den brakmark, som er en del af det nye rekrative område mellem Engdraget og Bybækken i Tarm. Foto: Jonas Kollerup
Nyt rekreativt område med vandløb som nabo har været dækket af vand. Kommunen er nu blevet kontaktet i sagen.

TARM: Et samlingssted, der fletter forskellige mennesker sammen. Sådan lød håbet, da Tarm fredag for knapt to uger siden kunne sige officielt goddag til et nyt grønt område. Siden da har området i større eller mindre grad været plaget af vand.

For med Bybækken som nærmeste nabo og en septemberhimmel, der har vist sig at være både grå og åben for regn, har stier, bådebro og området op til bålhytten været mere blåt af vand end græsgrønt.

Siden bålområdet og bådebroen til i alt omtrent 200.000 kroner blev indviet, har naboerne på bofællesskabet Engdraget ikke for alvor haft gavn af området. Beboerne, der alle er voksne med udviklingshæmning, har været nede ved hytten en enkelt gang for at konstatere, det lige var smattet nok. I begyndelsen af ugen har det grønne område været så dækket af vand, at man har kunnet lave lidt sjov med det i bofællesskabet. Det fortæller daglig leder Pia Rothmann tirsdag.

- Vi kan ikke bruge hytten, når der er så meget vand. Med lidt humor har vi sagt, at det var godt, vi fik kanoer til indvielsen. Så kan det være, vi kan bruge dem til at komme hen til hytten, siger Pia Rothmann.

Annonce

Vi var godt klar over, at pladsen lå i et område, hvor det var fugtigt, men at det er blevet så ekstremt, har vi ikke set før.

Erik Nielsen, tovholder og nabo

Vand besværliggør mødested

Den daglige leder understreger, at hun og beboerne er rigtig glade for at have fået et nyt og opgraderet bålområde lige på den anden side af vejen. Hun håber derfor, at vandet ikke bliver et generelt problem. For det er netop her i efteråret og senere hen i det tidlige forår, det kan være rart at gå ind i en bålhytte for at holde varmen.

Hvis vandet bliver et generelt problem for det grønne område, hæmmer det områdets mulighed for at blive et mødested for alle.

- Der er jo ikke nogen, der går ned over sådan en stor vandpyt eller dam. Så går vi bare forbi, og så kan man kan ikke bruge stedet som tilfældigt mødested, siger Pia Rothmann.

Nabo: Det er blevet ekstremt

Især for et par dage siden voldte vandet problemer. Tirsdag eftermiddag var det omvendt muligt igen at gå hen til hytten uden at få våde fødder i træskoene. Det fortæller Erik Nielsen. Han er nabo til den grønne plet og har været tovholder på projektet for støtteforeningen Å-Center Syds Venner.

Erik Nielsen har boet på vejen i fire år. Han mærker tydeligt, hvordan Bybækken har problemer med at føre vand hurtigt nok væk, så snart regnen siler ned.

- Vi er nogle lodsejere, der har have ned til bækken, og når det er værst, står vandet op til 30 meter op i haven, siger Erik Nielsen.

Han har flere gange kunnet se at det, der nu er blevet et rekreativt område, er blevet pøset til med vand. Faktisk var det endnu mere oversvømmet i perioden op til indvielsen.

- Vi var godt klar over, at pladsen lå i et område, hvor det var fugtigt, men at det er blevet så ekstremt, har vi ikke set før, siger Erik Nielsen.

Nabo Erik Nielsen kalder oversvømmelserne i den senere tid for "ekstreme". Faktisk var de værre, et par uger inden dette billede blevet taget. Foto: Jonas Kollerup

God dialog med kommunen

Naboen har derfor nu været i kontakt med kommunens afdeling for land, by og kultur, som har været ude at se området. Erik Nielsen tror på, at man i fællesskab finder frem til, hvad der skal ske på den kommunale grund, så bækken igen kan lede nok vand væk, og så man i fremtiden lettere kan bruge det grønne samlingspunkt uden at hoppe i gummistøvlerne.

- Nu tror jeg, at kommunen er gået i gang for at se, om der kan gøres noget. Vi har en fornuftig dialog med kommunen, og jeg tror, der bliver handlet på det, siger Erik Nielsen.

Lederen af bofællesskabet Engdraget, Pia Rothmann, var blandt talerne, da det nye rekreative område blev indviet for lidt under to uger siden. Siden da har beboerne, der er voksne med udviklinghæmning, dog ikke kunnet bruge stedet for alvor, fordi der har ligget for meget vand, eller markerne har været for smattede. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce