Annonce
Vestjylland

Regionsrådsmedlem: Demokratisk problem at give Midttrafik flere beføjelser

Skal Midttrafiks beføjelser, når det gælder ændringer i køreplanerne , udvides? Det skal først Udvalget for Regional Udvikling og siden hele Regionsrådet tage stilling til. Arkivfoto: Jens Thaysen
Rasmus Foged fra Alternativet er bekymret over, at et flertal af regionspolitikerne er godt på vej til at give Midttrafik kompetence til at ændre i køreplaner uden at spørger Regionsrådet.

Regionen: Skal Midttrafiks bestyrelse fremover kunne foretage ændringer i de regionale busruters køreplaner uden først at spørge om lov i Regionsrådet for Region Midtjylland? Blandt andet det spørgsmål skal medlemmerne af Udvalget for Regional Udvikling tage stilling til, når de samles på onsdag 9. oktober.

Et forslag til en ny styringsmodel for Midttrafik, som politikerne skal forholde sig til, giver trafikselskabet "initiativpligt" mod tidligere "initiativret", eller med andre ord pålægges Midttrafik at handle, hvis der er tegn på, at budgetterne ikke kan holdes.

- Og det er helt fint, mener Alternativets medlem af udvalget, Rasmus Foged.

Han er imidlertid mere loren ved, at Midttrafiks bestyrelse også i højere grad end hidtil får kompetence til at ændre i køreplaner, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

- Det, synes jeg, er et demokratisk problem. Den kollektive trafik er et område, som optager rigtig mange borgere, og som rigtig mange mennesker er afhængige af fungerer. Det bekymrer mig, hvis Midttrafik fremover kan sløjfe afgange eller på anden måde kan ændre i køreplanerne, uden at vi folkevalgte bliver hørt, siger Rasmus Foged.

Forslaget indebærer, hvis det vedtages, dog også, at nedlæggelser og oprettelser af busruter samt ændringer i trafikplanens hovednet ikke kan foretages uden først at have været via regionen til godkendelse. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at berolige Rasmus Foged.

- For mig er det noget uklart, præcist hvor grænsen går for, hvad Midttrafik selv skal kunne bestemme. Så umiddelbart kan jeg i hvert fald ikke stemme for forslaget, siger han.

Annonce

Formand ikke bekymret

Jørgen Nørby (V), der er formand for udvalget for regional udvikling, er imidlertid ikke så bekymret for forslaget.

- Det er jo lavet af bitter erfaring, altså for at sikre, at vi ikke igen havner i en situation som sidste år, hvor vi pludselig skulle ud at skære voldsomt i de forskellige ruter. Med initiativpligten skal Midttrafik nu handle, hvis der opstår situationer, som kan vælte budgettet, eksempelvis hvis prisen på diesel pludselig stiger voldsomt, siger Jørgen Nørby og fortsætter:

- Og der står jo også i forslaget, at ændringer i trafikplanens hovednet altid skal godkendes af regionen.

Med trafikplanens hovednet menes ifølge formanden alle de ruter, som regionen betaler. Jørgen Nørby afviser dog ikke, at man med den nye styremodel vil deponere lidt af sin indflydelse hos Midttrafik.

- Men her handler det om at have tillid til samarbejdsparterne på trafikområdet, og om man kan have det, tør jeg godt lade komme an på en prøve, siger han.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Annonce