Annonce
Vestjylland

Regionens autismeområde ser ud til at overleve

Døgntilbuddet Højskolebakken i Skals og 19 andre får lov at overleve. Arkivfoto: Morten Dueholm
Region Midtjylland får med stor sandsynlighed lov til fortsat at drive bosteder for voksne med autisme. Det fremgår af en ny påtænkt afgørelse fra Socialtilsyn Midt i den verserende tilsynssag mod regionens Specialområde Autisme. Socialtilsynet varsler i stedet et skærpet tilsyn – og sammen med det følger en række påbud, som regionen skal leve op til.

Viborg/Skals: Region Midtjylland, de ansatte, en lang række kommuner og ikke mindst borgerne på 20 specialiserede botilbud kan umiddelbart ånde lettet op.

Området kastes ikke ud i kaos. Stederne får lov til at overleve.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Socialtilsynet varslede ellers i midten af november, at det ville trække godkendelsen for alle regionens autismebosteder. Det skyldes, at tilsynet tre år i træk havde fundet kritisable forhold på flere, men dog ikke alle bostederne. Regionen har nu fremlagt en plan for, hvordan man vil rette op på de kritiserede forhold.

Planen indebærer, at regionen lukker og genstarter de tre mest kritiserede bosteder: Højskolebakken i Skals og Thorning samt Bækketoften og Rugmarken i Hedensted. Desuden gennemføres en række tiltag for at forbedre kvaliteten på alle autismebosteder.

Genstart betyder, at regionen afvikler de tre bosteder og samtidig søger om at få dem godkendt i en ny form. Det indebærer en kritisk gennemgang af retningslinjer, procedurer og faglige tilgange. Alt afhænger dog af, at socialtilsynet kan godkende de tre bosteder. - Jeg er rigtigt glad for, at det nu ser ud til, at vi får lov til at beholde godkendelsen for autismeområdet. Det viser, at tilsynet har tillid til, at vi kan komme i mål med udfordringerne på autismeområdet, siger Ann-Britt Wetche, socialdirektør i Region Midtjylland, i pressemeddelelsen.

Heri står der også, at som en del af genopretningsplanen styrkes områdeledelsen med tre ekstra viceområdechefer, der får særligt fokus på driftsledelse og kvalitetssikring på de enkelte afdelinger. Desuden er der kommet nye ansigter i ledelsen på flere afdelinger. De nye ledelser skal fremover være tættere på medarbejderne og dagligdagen på bostederne.

Alle specialområdets medarbejdere har i løbet af året været igennem et koncentreret uddannelsesforløb i reglerne for magtanvendelse, og hvad man kan gøre for at undgå magtanvendelser. Det bliver nu fulgt op med støtte i hverdagen fra konsulenter i Specialområde Autisme.

Bostederne får også støtte fra såkaldte forbedringsteams. Det bliver deres opgave at sikre, at der hele tiden er fokus på forbedringer, og at der er de rette muligheder for at gennemføre dem.

Annonce

De påtænkte påbud lyder (i forkortet form):

  • Specialområdet skal gennemføre kompetenceudvikling i konflikthåndtering.
  • Specialområdet skal implementere kompetenceudviklingen i konflikthåndtering. Der skal laves en handleplan.
  • Specialområdet skal gennemføre kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse.
  • Specialområdet skal implementere reglerne om magtanvendelse. Der skal laves en handleplan.
  • Specialområdet skal sikre, at de forebygger vold og overgreb. Der skal laves en handleplan.
  • Specialområdet skal sikre, at borgerne mødes af medarbejdere med de fornødne kompetencer. Der skal laves en handleplan.
  • Specialområdet skal sikre borgernes sundhed og trivsel. Der skal laves en handleplan.
  • Specialområdet skal dokumentere, at de indskrevne borgere enten har fuld råderet over deres bolig, eller at der er et sagligt og proportionelt hensyn der medfører, at tilbuddet anvender dele af boligen som neutrale støttearealer.
  • Påbud 1 og 3 skal være opfyldt senest 3 måneder efter afgørelsen. De øvrige påbud skal opfyldes senest 1 måned efter afgørelsen, men betragtes først for endeligt opfyldt, når handleplanen godkendt
  • Kilde: Region Midtjylland
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

En forbistret regnefejl

Formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, er vred. Det har han god grund til at være. Når politikerne igen og igen foretager miljøindgreb i landbruget, må indgrebene i det mindste ske på et solidt videnskabeligt grundlag. Det ser bare ikke altid ud til at være tilfældet Først blev det afsløret, at Aarhus Universitet har undervurderet det areal, der i Danmark dækkes af lavbundsjorder. Universitetet regner nu med cirka 171.000 hektar kulstofrige landbrugsjorde i Danmark i stedet for 108.000 hektar. Senest er det kommet frem, at Aarhus Universitet har fejlberegnet og overvurderet landbrugets udledning af kvælstof med 3000 tons. Begge udregninger har direkte konsekvenser for landbruget. Tallet om lavbundsudtagning kan have store konsekvenser for klimaindsatsen, hvis Danmark skal blive klimaneutral. Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser; undervurderes arealet, får indsatsen ikke den forventede effekt. Med hensyn til kvælstofudledningen foretog regeringen kort før jul et lynindgreb mod landbruget, hvor der blev stillet krav om målrettede efterafgrøder på 380.000 hektar. Regnefejlen på de 3000 ton svarer til effekten af 326.000 hektar med efterafgrøder. Regeringsindgrebet betød et krav til landbruget om langt flere efterafgrøder allerede i år - men altså på et helt fejlagtigt grundlag. Ikke underligt, at Søren Christensen tordner mod "myndighedernes troværdighed". Regnefejlene er - for at sige det mildt - uheldige både for miljøet og for landbrugserhvervet. De politiske indgreb rammer et i forvejen presset erhverv, der er udsat for benhård konkurrence på verdensmarkedet, og som oven i købet i stigende grad møder uvilje fra en "klimabevidst" offentlighed. De to regnefejl kan godt foranledige skeptikere til at spørge, om andre beregninger så også er fejlbehæftede. Bygger kravene til landbrugets miljøindsats på et solidt videnskabeligt grundlag hele vejen igennem? Det lyder ærligt talt, som om hele vandmiljøområdet bør kulegraves - af hensyn til både landbruget og miljøet.

Annonce