Annonce
Danmark

Rasmus Paludans tilholdssag: Læs hvordan han forfulgte og chikanerede ung mand i årevis

Rasmus Paludan fik i 2013 et tilhold mod en dengang 24-årig mand, som han havde chikaneret i lang tid. Tilholdet, der blev givet af Københavns Politi var på den maksimale længde et tilhold kan have: Fem år. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Avisen Danmark er kommet i besiddelse af dokumenter, der afslører, hvordan Rasmus Paludan igennem flere år forfulgte og chikanerede en ung mand i en grad, så Paludan fik et tilhold på fem år. Ifølge papirer fra Justitsministeriet var både ofret og hans familie tæt på sammenbrud på grund af den årelange chikane fra Paludan.

Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan, var i årevis ved at drive en jysk familie ud på sammenbruddets rand. Avisen Danmark kan nu afsløre detaljerne omkring den stalkersag, der resulterede i, at Paludan fik et tilhold på de maksimale fem år af Københavns Politi mod en ung mand.

Ifølge en lang række dokumenter, som avisen Danmark er kommet i besiddelse af - blandt andet den konkrete meddelelse om tilholdet til Paludan fra politiet - resulterede flere års systematisk chikane og forfølgelse i, at Københavns Politi 10. januar 2013 via en stævningsmand forkyndte det fem år lange tilhold til Rasmus Paludan. I tilholdet får Paludan forbud mod at opsøge eller kontakte en på det tidspunkt 24-årig mand, som Paludan havde mødt på latinstudierne på Københavns Universitet.

Københavns Politi skriver i tilholdet mod Rasmus Paludan, at der er begrundet mistanke om, at Paludan gennem længere tid har chikaneret den unge mand gennem utallige sms-beskeder og opkald - ifølge avisen Danmarks oplysninger ofte mellem 20 og 40 opkald om dagen.

Det fremgår i tilholdet, at Paludan løbende har skiftet sim-kort i sin telefon, når han har foretaget de mange opringninger og sms-beskeder, og at indholdet har været krænkende og chikanerende.

Annonce

Paludan: Ingen kommentarer

Avisen Danmark har kontaktet Rasmus Paludan både via email og telefon for at få hans kommentar til historien om hans fem år lange tilhold mod den 24-årige og omstændighederne omkring det.

Tirsdag klokken 12.43 har avisen Danmark sendt en mail med følgende indhold:

“Kære Rasmus Paludan. Avisen Danmark kommer til at bringe en historie, der beskriver dit tilhold mod en anden mand, som Københavns Politi meddelte dig om i et brev af 28. december 2012.

Vi vil gerne stille dig følgende spørgsmål:

Hvad er årsagen til at du, som der står i meddelelsen om tilholdet, har krænket den anden mands fred ved at genere ham, hans venner og familie med telefonopkald og sms-beskeder?

Hvad er årsagen til at du ikke er stoppet med at kontakte den anden mand efter du 27. september 2012 af Københavns Politi er blevet oplyst om ikke at kontakte ham?

Hvad er årsagen til at du løbende har skiftet sim-kort i den telefon, som du har brugt til at kontakte den anden mand med?

Hvorfor har du forsøgt at melde dig ind i den fodboldklub, som den anden mand er medlem af?

Hvorfor har du meldt dig ind i den svømmeklub, som den anden mand er medlem af?

Hvorfor - efter tilholdet er blevet meddelt - har du filmet/taget billeder af den anden mand, når han har spillet fodbold?

Hvorfor har du filmet/taget billeder af den anden mand under Tulipanfestival i Ribe?”

Klokken 14.25 modtog avisen Danmark en svarmail med teksten:

“Jeg har ingen kommentarer”.

Samme besked fik avisen over telefonen fra en medarbejder, der på Rasmus Paludans telefon præsenterede sig som "Martin" fra Stram Kurs' presseafdeling.

Forstod ikke en advarsel

Avisen Danmark har været i kontakt med ofret for Rasmus Paludans systematiske og årelange forfølgelse. Han ønsker ikke sit navn frem, at kommentere sagen eller bidrage til artiklen. Når der efterfølgende bliver citeret fra dokumenterne, er hans navn derfor udskiftet med "den 24-årige".

I tilholdet står der blandt andet:

"Jeg vurderer, at De har krænket den 24-åriges fred ved at genere den 24-årige, hans venner og familie ved telefonopkald og sms-beskeder, og at det for at få Dem til at standse chikanen er nødvendigt at give Dem et tilhold," skriver vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Kim Lykke Østergaard.

I tilholdet lægger Københavns Politi vægt på, at Rasmus Paludan allerede i september 2012 fik en skrivelse om, at han ikke skulle kontakte den 24-årige hverken skriftligt eller mundtligt, herunder opsøge ham personligt, og at politiet havde en begrundet mistanke om, at Paludan alligevel havde fortsat sin chikane.

Psykisk terror og sammenbrud

Inden sagen resulterede i det fem år lange tilhold, havde den 24-årige og hans familie gennem flere år adskillige gange anmeldt chikanen til politiet og forsøgt at blive beskyttet af et tilhold. Det fremgår af et dokument fra Justitsministeriet, som avisen Danmark har fået aktindsigt i. Dokumentet, der er formuleret som en klage til daværende justitsminister Morten Bødskov (S), politimesteren på Station City i København og i Esbjerg, er en beskrivelse af sagen givet af to personer tæt på den 24-årige og hans familie. Justitsministeriet har censureret alle personfølsomme oplysninger ud af aktindsigten, men avisen Danmark er siden kommet i besiddelse af det fulde brev.

"Den 24-årige er påbegyndt et universitetsstudie i København, der selvfølgelig kræver, at den 24-årige kan kan koncentrere sig om studiet 100 procent. Vi frygter, at den 24-årige ikke kan blive ved med at holde til chikanerne og må stoppe studiet. Vi frygter samtidig, at den 24-årige ikke fortsat kan modstå den psykiske terror og får et decideret sammenbrud. Familien i Ribe samt et hjemmeboende barn er også hårdt psykisk belastet af chikanerne. Der er derfor også et spørgsmål om, hvor længe familien samlet klarer det voldsomme pres. (...) Han føler sig meget påvirket af situationen, dels på grund af det voldsomme pres, han selv konstant lever i, og dels på grund af at han føler, at hans venner og familie får deres liv ødelagt på grund af ham. Da stalkeren også inddrager den resterende del af familien, ja, sågar forældrenes fætre og kusiner, må man kalde det ret omfattende," står der i klagen.

Sådan har vi gjort

Paludans tilholdssag har været kendt længe især blandt folk med kendskab til Borchs Kollegium og boldklubben KB Ribe. Avisen Danmark bliver bekendt med sagen i slutningen i april i år. Efterfølgende har vi talt med en lang række kilder i og omkring sagen og fået aktindsigt i retsdokumenter og dokumenter fra Justitsministeriet. Vi kan dog af hensyn til kildebeskyttelsen ikke afsløre, hvordan vi er kommet i besiddelse af en væsentlig del af de mest centrale dokumenter.

Avisen Danmark har i to omgange været i kontakt med den mand, som Paludan har haft forbud mod at kontakte. Begge gange har han afvist både at give kommentarer og at bidrage til historien.

Venner ramt

Avisen Danmark har talt med en lang række kilder med førstehåndskendskab til sagen, der bekræfter, at den 24-årige har oplevet at blive forfulgt, stalket og chikaneret af Rasmus Paludan - ikke blot via telefonopkald og sms.

De fortæller, at Paludan og den 24-årige mødte hinanden, da de begyndte på latinstudiet på Københavns Universitet. Den 24-årige observerede, at Paludan virkede udenfor i de sociale sammenhænge på studiet, og da Paludan på et tidspunkt tager kontakt til den 24-årige, bliver Paludan ikke affejet som i mange andre tilfælde.

Efterfølgende forsøger den 24-årige at undgå Paludan, der ønsker at fastholde den kontakt, der ellers blot var ganske kortvarig. Og herfra begynder chikanen at eskalere.

Ud over telefonchikanen begynder Paludan at opholde sig både foran den 24-åriges bopæl i Borchs Kollegium i indre København og gårdhaven, der tilhører kollegiet.

En lange række af de andre beboere på det lille kollegium bliver også udsat for chikane - blandt andet e-mails til de unges forældre med frit opfundne og eksplicitte historier om, hvad deres børn foretager sig i hovedstaden.

Den 24-årige bliver også forfulgt fra København til den årlige Tulipanfest i Ribe, hvor Paludan filmede eller tog billeder af den 24-årige.

Ligesom Paludan mødte op til fodboldkampe i københavnsområdet, som den 24-årige deltog i for boldklubben KB Ribe, hvor Paludan også filmede eller tog billeder.

Derfor skriver vi historien

Rasmus Paludan er i løbet af de seneste uger gået fra at være et forholdsvis ukendt Youtube-fænomen til at være opstillingsberettiget til Danmarks lovgivende forsamling med mere end 20.000 vælgererklæringer i ryggen.

Den seneste mandatprognose, udarbejdet af professor Kasper Møller Hansen for Altinget, viser, at Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, kommer i Folketinget med fem mandater - tre fra Jylland og to fra Sjælland. Mandater, der kan være med til at afgøre, hvem der bliver landets næste statsminister.

På avisen Danmark betragter vi det som vores opgave at give læserne faktuelle oplysninger og konkret viden, så de kan drage deres egne konklusioner på et oplyst grundlag. Historien er vigtig, fordi politikere, der beder om danskernes stemmer og kan komme til at udøve politisk magt, har et særligt ansvar for selv at overholde landets love.

Peter Rasmussen,
chefredaktør, avisen Danmark

Melder sig ind i sportsklubber

Rasmus Paludan har desuden meldt sig ind i eller forsøgt at melde sig ind i en række sportsklubber - blandt andet KB Ribe - som den 24-årige også var medlem af. Ud fra avisen Danmarks oplysninger deltog Rasmus Paludan ikke i sportsudøvelserne, men stod blot på sidelinjen og observerede.

Fodboldklubben KB Ribe, der er en klub for spillere med tilknytning til Ribe, forsøgte dog at afvise Rasmus Paludan som medlem.

Det fik ikke Rasmus Paludan til at opgive. I stedet klagede han til Danmarks Idrætsforbund over klubbens nægtelse af ham. I klagen forklarer Rasmus Paludan sit ønske om medlemskab med oplevelser fra en aften i byen i Ribe 19. maj 2012, hvor en unavngiven person skulle have sagt til Rasmus Paludan, at "han er et af de mennesker i verden, han har allermest afsky over for".

I den forbindelse skriver Rasmus Paludan i klagen, der er sendt den 27. januar 2013:

"Det er således ganske afgørende, at jeg bliver medlem af KB Ribe, så jeg kan blive overbevist om, at ovennævnte personer og deres adfærd ingenlunde er repræsentativt for ripensere eller medlemmer af KB Ribe".

Polititilhold

Et tilhold, eller polititilhold, er en skriftlig advarsel fra politiet, som gives til en person der har krænket, forulempet og eller forfulgt, fysisk eller skriftligt, en privatperson, institution eller offentlig myndighed.

Danmark har ikke en decideret stalkinglovgivning, men den 1. marts 2012 trådte ”Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft. I § 1 står der: "Ved tilhold kan en person forbydes at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge efter den anden."

Et tilhold gives for et bestemt tidsrum på indtil 5 år. Overtrædelser kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Forlig stoppede chikane

Dokumenterne, som avisen Danmark er kommet i besiddelse af, beskriver desuden, hvordan den 24-årige havde svært ved at betale for sagsomkostninger i forbindelse med civile søgmål fra Rasmus Paludan, og at hans advokat "af ekstraordinært hensyn til klienten" kun vil tage halv takst for sit arbejde for den 24-årige. Flere kilder bekræfter over for avisen Danmark, at Rasmus Paludans civile søgsmål mod den 24-årige ramte familien hårdt økonomisk.

Efter tilholdet i januar 2013 blev Rasmus Paludan i flere tilfælde sigtet for at have overtrådt sit tilhold. Ifølge avisen Danmarks oplysninger stoppede chikanen først, da Rasmus Paludan og den 24-årige indgik et forlig i december 2013. Forliget forpligter den 24-årige til at trække sine anmeldelser for Paludans gentagne overtrædelser af tilholdet tilbage, og til ikke at omtale forligets indhold til andre end forældre, søskende og partsrepræsentanter. Avisen Danmark er i besiddelse af forligsdokumentet.

Avisen Danmark har været i kontakt med Rasmus Paludan både via e-mail og telefonisk via en pressemedarbejder i Stram Kurs. Rasmus Paludan har ingen kommentarer.

Rasmus Paludan har anmeldt sin ankomst til Tulipanfesten i Ribe, der starter torsdag og slutter søndag 19. maj. Ifølge avisen Danmarks oplysninger planlægger ofrets familie at forlade byen i den periode.

Side 1: Københavns Politis tilhold til Rasmus Paludan, der blev forkyndt 10. januar 2013. Overstregningerne er foretaget af avisen Danmark.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce