Annonce
Hvide Sande

Radaranlæg på Klitten skal tænde og slukke for varslings-lys på kæmpe-vindmøllerne i Vesterhav Syd

Sådan kommer radaranlægget til at se ud set fra vest. Visualisering. Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vattenfall har søgt om tilladelse til at opstille et radaranlæg på ejendommen Holmsland Klitvej 80; anlægget skal varsle den offentlige lufttrafik og styre Vesterhav Syds hindringslys i skumringen og i nattetimerne.

HVIDE SANDE: En 15 meter høj mast med en radar på toppen, der kører rundt med 24 omdrejninger i minuttet er på vej på ejendommen Holmsland Klitvej 80.

Vattenfall, der jo skal etablere den kystnære havvindmøllepark, Vesterhav Syd, har søgt om tilladelse til at sætte et radaranlæg op af hensyn til varsling af den offentlige lufttrafik, der skal styre vindmøllernes hindringslys i skumringen og i nattetimerne.

For at kunne styre lyset, kræves et anlæg, der kan opdage, hvornår der er fly i luftrummet omkring vindmølleparken og dermed sikre, at lyset kun tændes, når der faktisk er fly det berørte luftrum.

Sådan ser anlægget ud, når man kommer fra syd. Visualisering Ringkøbing-Skjern Kommune.

En af kritikpunkterne mod Vesterhav Syd har netop været, at skulle der sættes traditionelle advarselslys på møllerne, ville det skabe et sandt lysshow mod vest om natten.

Lysene på møllerne er tændte i løbet af dagen, men der har været et stærkt ønske om, at de øverste lys på vindmøllerne er slukket, når mørket falder på. De svagere lys der er monteret midt på mølletårnene, vil være tændte hele døgnet.

Annonce

Sensorbaseret

Radaranlægget er sensorbaseret, og en analyse har vist, at radaren skal op i en højde af 15 meter for at kunne dække området, hvor møllerne kommer til at stå.

Det er nødvendigt, at anlægget placeres på den nærliggende del i forhold til vindmøllerne, da placeringen er bestemt af, hvornår flyene kan registreres, og dermed hvor lang reaktionstid piloterne har til at ældre på kursen.

Placeringen på adressen Holmsland Klitvej 80 er valgt, fordi der allerede er flere tekniske installationer på stedet, blandt andet en minkfarm og en telemast.

Anlægget kræver en landzonetilladelse fra kommunen.

Sagen har været sendt i nabohøring, og der er kommet fire indsigelser. De gør først og fremmest på bekymring for, om radaren vil støje, når den drejer rundt, om der kan omme reflektioner og andre lysgener fra den, om der er strålingsfare fra radaren, og om der kan gives værditabserstatning.

Annonce

Ingen fare

Vattenfall har efterfølgende påvist, at grænseværdien for støj er overholdt inden for en afstand af 40 meter fra radaranlægget.

Hvad angår reflektioner, er radaren malet i en grå farve - lidt mørkere, end den der bliver brugt på vindmøller - der er valgt ud fra, at anlægget skal gå i ét med landskabet omkring den. Den giver kun i mindre grad lysreflektioner.

Med hensyn til strålingsfaren, er grænseværdien ifølge Vattenfall overholdt inden for en afstand af fem meter fra antennen, og nærmeste bebyggelse er 150 meter borte. Befolkning i afstande over tre meter fra radaren udsættes ikke for helbredsskadelig elektromagnetisk stråling.

Og sådan vil anlægget se ud, når man kommer fra nord. Visualisering Ringkøbing-Skjern Kommune.

De fire klagere har en forventning om, at der udbetales værditabserstatning for den værdiforringelse, de mener, deres ejendom vil være udsat for, når radarmasten rejses.

Vattenfall mener dog, at der ikke er grundlag for erstatning, og planlægger ikke at udbetale nogen erstatning til naboerne.

Sagen behandles på det kommende møde i teknik- og miljøudvalget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce