Annonce
Debat

PTX-anlæg: Brug Nørhede og skån Lem Kær

Annonce

Læserbrev: Det er utroligt, hvad vindmølleindustrien kan få lov til.

Jeg tænker her på Lem Kær enge, at man kan få lov til at omdanne det til et industriområde. Ja, jeg er målløs, ingen anden industrivirksomhed ville få lov til dette. Ikke desto mindre er det det, der er planer om, og endda med borgmesterens velsignelse, og man kan frygte et flertal af byrådet.

Igen er det vindmølle-baronerne, der er på spil med såkaldte testmøller, så Skovgaard invest kan score kassen. Jeg kan have en mistanke om, at de nuværende møller har stået der så længe, at det offentlige tilskud ophører, så er det jo godt at få snablen i statskassen, det er den eneste der får glæde af det, og så selvfølgelig Vestas, som får penge for testmøller, som de ellers skal betale for på de officielle testcentre.

Men en placering i Lem Kær er jo et slag i ansigtet på de tre landsbyer Lem, Velling og Højmark, som alle har progressive kræfter, der bruger en masse energi på at gøre det attraktivt at bosætte sig i disse byer. Som tidligere lembo har jeg selv været aktiv og ved derfor, hvordan de føler det.


En placering i Lem Kær er jo et slag i ansigtet på de tre landsbyer Lem, Velling og Højmark.


Der skulle aldrig have været møller i Lem Kær. Der er jo støjgener fra de nuværende møller i den nordlige del af byen. Lem Kær kunne tværtimod være et attraktivt rekreativt område for de tre landsbyer med et stisystem, som jeg for øvrigt var med til at planlægge sammen med de to andre sogneforeninger, men dengang var der ikke de økonomiske ressourcer til at få det gennemført.

Tilbage til vindmøllerne, jeg synes de to møller, som jo snart bliver til tre, kunne være forsøgsmøller, man kunne jo i hvert fald stille som betingelse, at den tredje skal være det.

Og med hensyn til PTX og for den sags skyld også et brint-produktionsanlæg, så synes jeg, det er oplagt at få det til kommunen, et oplagt sted er Nørhede. Det er et industriområde, og det ligger lige op ad den kommende 1+2-vej og lige op ad 22 vindmøller, som står stille meget af tiden. Så kunne de producere brint i stedet for at stå stille, og al den strøm, der vil komme fra de kommende havmøller, så kunne man samtidig spare højspændingsledninger fra Holstebro til grænsen.

Men her skal der jo gøres en aktiv politisk indsats. Så såvel borgmesteren som viceborgmesteren, som jo har kontakt de regeringsbærende partier, I må vise, at denne kontakt har en værdi?

Ørsted, Mærsk og Vestas med flere er jo gået sammen om at forske i PTX og brintproduktion i København. Jeg mener, at Vestas burde være med til at få det rykket herover. Det er jo her, vi har vindproduktionen, og politisk er argumenterne jo lige til højrebenet. Det vil skabe arbejdspladser og et Danmark i balance. Vi vil stadig have tre attraktive landsbyer i naturens rige så vi kan få øget bosætning. En win-win-situation.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Skjern

Skjern får sin egen tv-kanal: Underholdningsshow, natur, kultur og butikker skal fylde sendefladen

Annonce