Annonce
Ringkøbing-Skjern

Projekt Langtidsrask fortsætter og udvider

Projekt langtidsrask forebygger sygemeldinger f.eks. pga stress - eller afkorter perioden, når en sygemelding er uundgåelig. PR foto
Et projekt til forebyggelse af sygefravær på virksomheder og institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter i endnu to år.

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommune forebygges sygefravær på virksomheder og i institutioner gennem Projekt Langtidsrask, hvor både medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere hurtigt kan få hjælp til at forebygge sygefravær - eller til at gøre en nødvendig sygefraværsperiode så kort som muligt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det kommunale projekt har eksisteret siden februar 2018 og har vist sig at være et rigtigt godt tilbud. Så godt, at beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune før jul bevilgede en fortsættelse af Projekt Langtidsrask i yderligere to år. Samtidig besluttede udvalget at udvide tilbuddet til flere virksomheder og med flere tiltag.

Fortsættelsen kom på baggrund af en afsluttende evaluering af de første to år med Projekt Langtidsrask. Evalueringen udarbejdet af konsulenthuset Cabi viser, at der er god effekt af tilbuddet - medarbejdere, arbejdsgivere samt tillidsrepræsentanter er alle meget glade for Langtidsrask.

Af den afsluttende evaluering fra Cabi fremgår det, at fire ud af fem siger, at de har fået større viden om symptomer og udfordringer. Syv ud af ti konkluderer, at de er blevet mere opmærksomme på hjælp til selvhjælp - f. eks. i forhold til kost, motion, øvelser, smertetackling.

Herudover siger otte ud af ti, at de er blevet mere opmærksomme på, at der findes en række tilbud, hvor de kan få hjælp i forhold til daglige udfordringer.

Idéen bag Projekt Langtidsrask er at give råd og vejledning om de tilbud og muligheder medarbejdere i de medvirkende virksomheder og institutioner har via kommunale forvaltninger, praktiserende læger eller private sundhedsforsikringer via overenskomster. Medarbejderne kan herefter selv tage handling på de udfordringer, der fylder - og dermed forhåbentlig undgå eller afkorte en mulig sygemelding.

Annonce

Fire elementer

Langtidsrask er et samarbejde mellem Beskæftigelse og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune, og er et tilbud til offentlige og private virksomheder om forebyggelse af sygefravær.

Tilbuddet indeholder fire elementer: forebyggelse - livskvalitet - økonomi - erhvervsfremme, samlet i ét projekt.

Siden februar 2018 har medarbejdere med udfordringer af fysisk, psykisk eller social karakter kunnet henvende sig hos projektleder og socialrådgiver Christina van Diemen og fysioterapeut Marianne Nørremark og få anonym råd og vejledning om muligheder i den kommunale forvaltning, i den offentlige sygesikring og i private sundhedsforsikringer. Medarbejderne kan desuden henvende sig på telefon og mail.

I 2018 og 2019 har Vestas i Ringkøbing og Lem, Arla Danmark Protein, GPV i Tarm, VM Tarm samt en lang række enheder inden for kommunens ældrepleje heriblandt Fjordparken, Skjern Hjemmepleje og Rosenlunden deltaget.

Fysiske gener

Knap halvdelen af henvendelserne til projektet handler om fysiske gener, næsten en fjerdedel drejer sig om psykiske problematikker, mens tæt på én ud af fem henvendelser er spørgsmål, der handler om familieliv.

Derudover er der en restgruppe på 18 procent, hvor henvendelserne bl.a. handler om økonomi, jobskifte, samarbejde, søvn og misbrug.

Ud over at tilbyde en udstrakt hånd til medarbejdere, der står i konkrete problematikker, hvor de ikke har overskud til eller viden om, hvordan de kan komme videre, har Langtidsrask formidlet viden om forskellige muligheder for arbejdsplads-fastholdelse til både medarbejdere, arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter.

Fra virksomhederne er der ligeledes meget positiv respons, i evalueringen.

- Der er god business case i det her. Vi har kunnet konstatere et faldende sygefravær. Med 500 medarbejdere, så rykker det, når dine folk kommer på arbejde hver dag, siger f.eks. Kim H. Thomsen, HR Business Partner i Vestas Wind Systems.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Samarbejde kan være en kur mod butiksdød

De findes allerede mange steder - samarbejdsaftaler. Det gælder i hvert fald i foreningslivet. Her har mange klubber og foreninger på den ene eller anden måde slået pjalterne sammen for at sikre, at der er deltagere nok på de forskellige hold, og det kan være både badminton, fodbold, gymnastik eller noget helt fjerde. Alternativet har i mange tilfælde været at lukke ned, og det med at lukke ned fører sjældent noget positivt med sig. I en helt anden boldgade kan det meget vel være, at netop et samarbejde kan give god mening - nemlig når det drejer sig om at holde liv i de lokale butikker. Butiksdøden har i årevis hærget i mange af kommunens talrige landsbyer. Som regel har de lokale kæmpet til det sidste for at holde liv i dagligvareforretningen, men alt for mange gange har de måttet kaste håndklædet i ringen, og landsbyen står uden butik. Sidste år var det Stauning, der var igennem denne proces, da Brugsen lukkede. Her endte historien heldigvis lykkeligt sidst i 2019, idet Brian Pedersen overtog forrretningen, der fortsætter som en Min Købmand. Forhåbentlig bakker de lokale op om den! Nu er det andelsbutikken i Velling, der er i klemme. For nylig sagde købmanden op, men forretningen drives dog videre af behjertede frivillige. Men det går ikke for godt med økonomien, og findes der ikke en løsning, risikerer Velling at stå uden dagligvarebutik med de konsekvenser, det får for lokalsamfundet. Det bliver alt andet lige mindre attraktivt at bo i byen, når der ikke er en butik. I tirsdags var der ekstraordinær generalforsamling om butikkens fremtid. Der var blandt de fremmødte borgere opbakning til at forsøge at drive butikken videre. Og så var der en gæst, der slog de optimistiske strenge an - købmanden fra Stauning. Efter hans mening er der bestemt baggrund for en dagligvarebutik i Velling - og han kunne godt se sig selv i et samarbejde mellem de to købmandsbutiker. Det er endnu ikke bestemt, hvad et samarbejde helt konkret skal bestå af, men det lyder fornuftigt. Skal dagligvarebutikkerne i landsbyerne overleve, må de i mange tilfælde finde utraditionelle løsninger. Det kræver dog, at kunderne bakker helhjertet op. Ellers kan det være lige meget med de gode intentioner og flotte ord på en generalforsamling.

Annonce