Annonce
forside

Professor: Danmark er for dårligt rustet til robotterne

Robotter kommer til at udgøre en markant større del af det danske arbejdsmarked i fremtiden, vurderer en arbejdsmarkedsforsker.

Danskerne skal uddannes bedre for at blive klar til ny teknologi på arbejdsmarkedet, mener RUC-professor.

Robotter og ny teknologi vil have stor indflydelse på det danske arbejdsmarked de næste 10-15 år.

Men i Danmark er vi for dårligt rustet til udviklingen. Det mener Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, RUC.

- Der gøres ikke nok i uddannelses- og forskningssektoren i dag. Man kan ikke blive ved med at skære ned og så regne med at have en arbejdsstyrke med de nødvendige kompetencer, der kan omstilles til nye job.

- Der skal mere gang i det, så folk får de nødvendige kompetencer. Det er ikke længere kun i dansk, matematik og engelsk, men også i it, så de kan begå sig på fremtidens arbejdsmarked, siger Bent Greve.

Mandag holder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) inspirationsmøde på Marienborg om fremtidens arbejdsmarked.

Her er eksperter, virksomheder, organisationer og ministre inviteret til at give indspark og gode idéer om blandt andet robotter og anden ny teknologis indflydelse på fremtidens arbejdsmarked.

Ifølge Bent Greve tyder meget på, at arbejdsmarkedet vil blive ændret markant på kort tid.

- Mindst en tredjedel af de eksisterende job i Danmark er i fare for at være væk inden for 10-15 år. Der kan så sagtens blive skabt andre job, og det er ikke rigtig til at måle endnu.

- Det nye og overraskende er, at det ikke længere kun er de ufaglærte job, der forsvinder. Der vil også være mange faglærte og højt specialiserede job, der forsvinder, fordi det kan splittes op og laves af robotter, siger han.

Den nye teknologi vil måske kunne trække noget produktionsvirksomhed tilbage til Danmark, vurderer han. Men gør ikke den store forskel i forhold til arbejdspladser.

- Selv hvis man trækker det tilbage, giver det ikke ret mange arbejdspladser, når det er robotteknologi, der kører det. Det kan da nok give lidt, men det er ikke så meget, som man forestiller sig, lyder det fra Bent Greve.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

KA er en del af den danske model

Læserbrev: Det siges tit, at angreb er det bedste forsvar. Det er tydeligt, at næstformand Palle Bisgaard fra 3F følger den taktik i Lauge Bonde-sagen, hvor 3F har tvunget en virksomhed, der i mange år har haft en anerkendt overenskomst, til at tegne overenskomst. Selv om virksomhedens medarbejdere og ledelse er rasende over 3Fs tvang, tromler fagforbundet bare videre i sin magtarrogance. I stedet for at reflektere over 3Fs rolle i sagen bruger Palle Bisgaard spaltepladsen på at beskylde Arbejdsgiverforeningen KA for alverdens ting, og jeg vil gerne afmontere et par af hans myter. I KA er vi tilhængere af den danske model. Vi er selv en del af den danske model, fordi vi aftaler løn- og arbejdsvilkår gennem en landsdækkende overenskomst, der dækker bredt branchemæssigt. Overenskomst er kernen i den danske model, og vores har samme vægt som andre overenskomster. Arbejdsretten har for længst anerkendt vores overenskomst og understreget, at den har et niveau og indeholder alt, hvad der er sædvanligt for kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked. Vi mener – modsat 3F – at både lønmodtagere og arbejdsgivere skal have frihed til at vælge, hvilke fag- og arbejdsgiverforeninger, de ønsker at være medlem af. Vi ser konkurrencen og mangfoldigheden på arbejdsmarkedet som en klar fordel for begge parter. Den tvang, som 3F benytter, hører ikke hjemme i et moderne samfund som det danske. 3F har travlt med at tage patent på den danske model. Det holder ikke, når man husker, hvordan Østre Landsret allerede i 1984 fastslog, at KA opererer inden for den danske model. Det var dengang, at Arbejdsministeriet med socialdemokraten Svend Auken som minister i begyndelsen af 1980erne havde nægtet at godkende KAs ferieoverenskomst med den begrundelse, at KA ikke var en rigtig arbejdsgiverforening og vores overenskomst ikke var en rigtig overenskomst. Østre Landsret nåede frem til den modsatte konklusion: KA er en del af den danske model. Hvis den danske model skal overleve på sigt, er det nødvendigt at give plads til andre spillere og nye løsninger. Den danske model overlever ikke, hvis den udelukkende skal hvile på Fagbevægelsens Hovedorganisation, der mister medlemmer i stort tal og dermed taber legitimitet. Hvis modellen skal have et folkeligt mandat, nytter det ikke at pege fingre af de hundredtusindvis af danskere, der gerne vil modellen, men som ønsker at gøre tingene på en anden måde og derfor vælger alternative arbejdsmarkedsorganisationer.

Annonce