Debat

Processen - og de glemte fakta

Læserbrev: I Dagbladet Ringkøbing-Skjern lørdag 17. februar 2018 skriver havnedirektør og formand for Hvide Sande Service Group Steen Davidsen (SD) om hele processen omkring Vesterhav Syd, med start i de indledende samtaler med forskellige foreninger. I hans version er alt foregået ordentligt og redeligt. Men der mangler nogle fakta.

Da screeningsrapporten til kystnære havvindmøller sendes i høring 25. juni 2012, er det afstanden fra 4 til 20 km, der er oplægget. Høringsfristen er 26. august 2012, kun 2 måneder, hvoraf den ene er feriemåned.

Ingen af de mails, der er sendt frem og tilbage mellem SD og Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit (SHK), Søndervig Beboerforening (SB) og Klittens Borgerforening (KB) mellem 1. og 26. august 2012 bekræfter, at man accepterer møller i en afstand af kun 10 km. På mødet 1. august 2012 med de tre foreninger var svaret, at skulle der være kystnære havmøller ud for Holmsland Klit, skal de mindst 20 km ud fra kysten - som også var det oplæg, der var grundlaget for mødet. Allerede her er der forfattet svarskrivelser fra Hvide Sande Service Group!

SD arbejder videre med en visualiseringsplan for, hvordan møllerne kan placeres i en vifte ud fra Hvide Sande helt hen til ud for Søndervig. Planen fremlægges ikke på mødet 1. august.

SHK vil forelægge planerne på sit årsmøde 25. august 2012 - dagen før afleveringsfristen for høringssvaret.

Planen, SD arbejder med, er den, som sendes ind sammen med Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Energistyrelsen 24. august 2012 dagen før årsmødet. Kun de positive tilkendegivelser blev sendt med som bilag.

SHK, SB og KB er i høringssvaret kun nævnt med, at der havde været kontakt med dem. Thue Amstrup-Jørgensen, formand for SHK, og Keld Hansen, medlem af bestyrelsen i SB, blev ikke orienteret om høringssvaret.

På SHKs årsmøde 25. august får den daværende borgmester fra samtlige SHKs medlemmer en klar melding om, at man ikke ønsker kystnære møller tæt på kysten. Borgmesterens svar: "Sommerhusgrundejerforeninger vil ikke fremtidigt blive hørt i sådanne sager!"

Læg mærke til, at høringssvaret var sendt dagen før årsmødet.

Nye medlemmer til Ringkøbing Fjord Turisme (RFT): 25. april 2016 sender SD en mail til 54 personer/virksomheder, hvori der står, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i RFT mandag 2. maj 2016 med det formål at pålægge bestyrelsen at arbejde for at få Vesterhav Syd flyttet længere ud fra kysten. Bestyrelsen for RFT har hidtil bakket op om Vesterhav Syd 4 -10 km fra kysten ved formanden Jørgen Iversen. I mailen opfordres man til at melde sig som medlem af RFT for at forhindre, at RFTs bestyrelse bliver pålagt på at arbejde for, at Vesterhav Syd kommer længere ud på havet.

Opfordringen lykkes, forslaget faldt med stemmerne 46 for at ændre holdning og 47 imod.

Ved at gennemgå den nuværende medlemsliste i RFT kan man se, at nogle af dem, SD sendte mail til, nu er medlemmer. Det var de nok ikke før 25. april. Ikke mange af de nævnte har megen tilknytning til turisme, om nogen.

SD, du snakker om viden eller mangel på samme. Hvis du havde gjort brug af den viden, der foreligger på området med hensyn til at placere havvindmøller tæt på eller længere ude på havet, viden, som har været tilgængelig siden 2012, så ville du også ønske kæmpemøller langt ud på havet. Eventuelle arbejdspladser ville jo være det samme. Indrøm det bare, SD, og hjælp med at få møllerne flyttet længere ud; dette ville tjene Hvide Sande til ære.

Vi skal ikke kommentere VVM-redegørelsen, men kan dog ikke undlade at sige, at når de statslige myndigheder sammenligner konsekvenserne for Holmsland Klit med Horns Rev 1-møllerne, som er 110 m høje og placeret 14 km fra land og udefter, i deres argumentation for, at 189 m møller 4 km ud for Holmsland Klit ikke har konsekvenser for turisterhverv og ejendomspriser, så det kan ikke blive mere useriøst og mangelfuldt i henhold til VVM-reglerne.

0/0
Danmark

Video: Se den fulde statsminister-duel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke

Klumme

Midt i en konfirmationstid: Talen, som en farfar aldrig fik holdt til sit ældste barnebarn

Klumme

Hvad har Kasper Søndergaard, min cykel og sammenhængskraft til fælles?

Debat

Den fødende kvinde

Leder For abonnenter

Flere penge end ord til uddannelser, tak

Det er et sympatisk forslag, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen bragte frem under en debat med statsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uge. Forslaget går på, at der skal flyttes en større andel af de såkaldte velfærdsuddannelser til de byer i provinsen, der senere skal beskæftige de færdiguddannede mennesker. Realiteten er nemlig, at de videregående uddannelsesinstitutioner i dag i overvejende grad ligger i landets store byer Odense, Aarhus, Aalborg og København. Derfor er det også en realitet, at landets unge er tvunget til at flytte til en storby, hvis de skal uddanne sig - og konsekvensen er meget ofte, at de samme unge mennesker stifter familie og bliver boende i storbyen efter endt uddannelse. Det er selvfølgelig godt for de store uddannelsesbyer, men det er samtidig skidt for de byer og kommuner, som i de senere år har fået sværere og sværere ved at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Derfor kan det være fornuftigt, som Mette Frederiksen foreslår, at flytte flere uddannelser derud, hvor mange af os bor - blandt andet i Vestjylland. Det er også lige så fornuftigt, at Dansk Folkepartis "lokale folketingsmedlem" Dennis Flydtkjær har meldt ud, at DF er med på, at der skal gang i en "udflytningsbølge". Ifølge Dennis Flydtkjær er DF klar til frem mod 2025 at sætte 600 millioner kroner af til at flytte uddannelser ud fra de større byer, og han sagde følgende her i spalterne: "Der blev taget hul på uddannelsesudflytning, da man fik en afdeling for markedsføringsøkonomer i Skjern, men der skal meget mere til. Jeg synes, det vil være oplagt at etablere turistuddannelser i Ringkøbing-Skjern, hvor turismen buldrer derudaf, og uddannelser, der understøtter områdets mange produktionsarbejdspladser, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft". Sådan. Det er da klar tale, og når der med 120 procent sikkerhed bliver klippet snore i forbindelse med åbningen af blandt andet Naturkraft uden for Ringkøbing og Lalandia Søndervig i løbet af de næste tre, fire eller fem år, er der vel ingen, der kan være uenig med Dennis Flydtkjær i, at der bliver behov for folk med en uddannelse, der har fokus på netop turisme og turister. Når det er sagt, er sagen jo - desværre - at forslag ikke fører noget positivt med sig, hvis man ikke for alvor prioriterer forslagene. Heller ikke, selv om de er nok så sympatiske. Derfor er det mega vigtigt, at regeringen - uanset hvilken farve den har efter valget - vil tilføre flere penge til uddannelsesområdet. Og Dennis Flydtkjær … Hvis du igen får en plads i Folketinget, kan du være helt sikker på, at Dagbladet vil holde dig fast på den der med en turistuddannelse her i kommunen. Og tag så lige at konvertere det der med at "synes det vil være oplagt med en turistuddannelse" til en realitet.

Klumme

Alle hører til et sted og har to vigtige valg!