Debat

Processen: Ikke et demokrati værdigt

Læserbrev: Efter 17 år i Folketinget, herunder fra 2007 - 2011 formand for Folketingets Energiudvalg, må jeg sige, at jeg aldrig har oplevet en så udemokratisk proces som den, vi har oplevet lige siden vedtagelsen om de kystnære havvindmøller. Herunder har jeg i særdeleshed fulgt processen vedrørende Vesterhav Syd - beskrevet i læserbrevet fra Keld Hansen, Thue Amstrup-Jørgensen og mig.

Lige siden starten i juni 2012 har det kun drejet sig om Hvide Sande og i særdeleshed havnen. Alt om natur, sommerhuse, beboere, turister og handelsliv er blevet fejet af bordet. Kort og godt resten af livet på Holmsland Klittange er kommet i anden række.

Embedsmænd har udarbejdet rapporter, hvor konklusionen er, at store havvindmøller godt kan placeres kun 4 km fra kysten ud for sommerhusområder.

I høringssvaret fra kommunen til Energistyrelsen undlader man at tage alle beboerforeningers svar med.

Alle forslag i forbindelse med høringer fejes af bordet med ordene " Det har Folketinget bestemt".

VVM-redegørelsen har ingen afværgeforanstaltninger og følges ikke.

Orienteringsmateriale om værditabsordningen er under al kritik. Forsidebilledet skal vise 189 m høje møller 8 km ude på havet, men man skulle tro at det var 20 km ude, så utydeligt er billedet.

Vattenfall får lov til at opstille de kystnære havvindmøller i et for almindelige mennesker mærkeligt mønster. Det er det mest økonomiske, lyder svaret fra Vattenfall. Energistyrelsen svarer, at det er ok.

Energiklagenævnet afviser den enkelte boligejers klage med henvisning til, at mange andre boligejere får den samme ulempe.

Det, som vi til nu har oplevet, er ikke et demokrati værdigt! Og hvor er Naturens Rige blevet af?

0/0
Danmark

Video: Se den fulde statsminister-duel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke

Klumme

Midt i en konfirmationstid: Talen, som en farfar aldrig fik holdt til sit ældste barnebarn

Klumme

Hvad har Kasper Søndergaard, min cykel og sammenhængskraft til fælles?

Debat

Den fødende kvinde

Leder For abonnenter

Flere penge end ord til uddannelser, tak

Det er et sympatisk forslag, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen bragte frem under en debat med statsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uge. Forslaget går på, at der skal flyttes en større andel af de såkaldte velfærdsuddannelser til de byer i provinsen, der senere skal beskæftige de færdiguddannede mennesker. Realiteten er nemlig, at de videregående uddannelsesinstitutioner i dag i overvejende grad ligger i landets store byer Odense, Aarhus, Aalborg og København. Derfor er det også en realitet, at landets unge er tvunget til at flytte til en storby, hvis de skal uddanne sig - og konsekvensen er meget ofte, at de samme unge mennesker stifter familie og bliver boende i storbyen efter endt uddannelse. Det er selvfølgelig godt for de store uddannelsesbyer, men det er samtidig skidt for de byer og kommuner, som i de senere år har fået sværere og sværere ved at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Derfor kan det være fornuftigt, som Mette Frederiksen foreslår, at flytte flere uddannelser derud, hvor mange af os bor - blandt andet i Vestjylland. Det er også lige så fornuftigt, at Dansk Folkepartis "lokale folketingsmedlem" Dennis Flydtkjær har meldt ud, at DF er med på, at der skal gang i en "udflytningsbølge". Ifølge Dennis Flydtkjær er DF klar til frem mod 2025 at sætte 600 millioner kroner af til at flytte uddannelser ud fra de større byer, og han sagde følgende her i spalterne: "Der blev taget hul på uddannelsesudflytning, da man fik en afdeling for markedsføringsøkonomer i Skjern, men der skal meget mere til. Jeg synes, det vil være oplagt at etablere turistuddannelser i Ringkøbing-Skjern, hvor turismen buldrer derudaf, og uddannelser, der understøtter områdets mange produktionsarbejdspladser, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft". Sådan. Det er da klar tale, og når der med 120 procent sikkerhed bliver klippet snore i forbindelse med åbningen af blandt andet Naturkraft uden for Ringkøbing og Lalandia Søndervig i løbet af de næste tre, fire eller fem år, er der vel ingen, der kan være uenig med Dennis Flydtkjær i, at der bliver behov for folk med en uddannelse, der har fokus på netop turisme og turister. Når det er sagt, er sagen jo - desværre - at forslag ikke fører noget positivt med sig, hvis man ikke for alvor prioriterer forslagene. Heller ikke, selv om de er nok så sympatiske. Derfor er det mega vigtigt, at regeringen - uanset hvilken farve den har efter valget - vil tilføre flere penge til uddannelsesområdet. Og Dennis Flydtkjær … Hvis du igen får en plads i Folketinget, kan du være helt sikker på, at Dagbladet vil holde dig fast på den der med en turistuddannelse her i kommunen. Og tag så lige at konvertere det der med at "synes det vil være oplagt med en turistuddannelse" til en realitet.

Klumme

Alle hører til et sted og har to vigtige valg!