Annonce
Erhverv

Priser til fagligt dygtige lærlinge

Nicklas Rahbæk Frølund Lauridsen, der er i lære som kleinsmed ved VM Tarm og Casper Hansen, der er i lære som industriteknikker hos Niebuhr fik i år Landiaprisen. Her er de to lærlinge flankeret af Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsindustrien under Dansk Industri og direktør for Landia, Steen Buhl Larsen, (TH). Foto: Søren Palmelund.
Landia-fondens legat, Landiaprisen, gik i år til Nicklas Rahbæk Frølund Lauridsen og Casper Hansen.

Lem: Landia-fonden uddelte fredag for tredie gang Landiaprisen, legater á 10.000 kroner til to dygtige smede- og industritekniker-elever. Uddelingen fandt sted i forbindelse med indvielsen af Landias nye administrationsbygning.

Faglærerne på hovedforløb Metal på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern havde valgt at indstille Nicklas Rahbæk Frølund Lauridsen, Barde, fra virksomheden VM Tarm til Landiaprisen.

I begrundelsen lød det: "Nicklas er i lære som rustfast klejnsmed. Nicklas møder altid på skolen med et smil og godt humør. Han er kvalitetsbevidst og arbejder hurtigt. Nicklas tænker fremad, er fagligt nysgerrig, god til at stille spørgsmål med faglig dybde, og derudover er han god til at planlægge sit arbejde. Han er utrolig stabil og hans gode humør, humor og arbejdsomhed er med til at skabe en god arbejdskultur og godt sammenhold på det hold, som han har været tilknyttet på Skjern Tekniske Skole".

"Nicklas har helt fra starten på grundforløbet vist sig at være hjælpsom og en god kammerat. Altid klar til at hjælpe andre, hvad enten det er i teoriundervisningen eller på værkstedet."

Faglærerne på hovedforløb Industriteknik Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier havde valgt at indstille Casper Hansen fra virksomheden Niebuhr Gears til Landiaprisen.

I begrundelsen lød det: "Casper er i lære som industritekniker: Casper er en positiv type. Han er omhyggelig og engageret i fag og går op i de små detaljer. Casper søger hele tiden alternative muligheder for løsning af opgaverne på skolen. Hans tilstedeværelse er med til at der bliver en god og hyggelig stemning i klassen. Altid klar til at hjælpe de andre i klassen hvis der opstår et behov, dette gøres på en god og høj faglig måde".

"Casper har haft en støt stigende udvikling siden han startede uddannelsen".

Annonce

Om Landia-prisen

Landia-fonden blev i år uddelt for tredie gang med legater á 10.000 kroner til to dygtige smede- og industritekniker-elever.

Formålet er blandt andet at synliggøre behovet for lærlinge i Vestjylland.

Eleverne, som kan modtage legaterne, er ordinære elever på hovedforløb 2.

Erhvervsskolerne udvælger suverænt modtagere ud fra de givne kriterier:

- Linie som smed, industriteknikker eller lignende uddannelse. Legatmodtagerne skal være under 25 år, og kan også være EUX studerende.

- En selvstændig og nytænkende person med positiv social adfærd og en god kammerat.

- Faglig dygtig, kreativ, og med god opgaveforståelse.

- Flittig og med interesse for branchen.

- Kvalitetsforståelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce