Annonce
Debat

Power-to-X ved Lem Kær Møllerne: Ikke den bedste placering

Annonce

Læserbrev: Til emnet Power-to-X (PtX) ved Lem Kær Møllerne kan der stilles mange spørgsmål og gives mange kommentarer. Her er nogle af dem.

Hvorfor ikke placere PtX-anlægget på fabriksarealet i Lem tæt på Vestas og anden industri der? Fra de sydligste møller er der ikke langt til Lem med kabler. Vejnettet er der allerede, og overskudsvarmen fra anlægget kan kobles på varmeforsynings-nettet i Lem. Derved undgås varmetab gennem lange rørledninger fra PtX-anlægget. Og så er den viste tegning med bygninger på nærmest lavbundsjord vel heller ikke den bedste.

På hvor mange MW bliver møllerne tilsammen? Man kan læse, at møllerne vil blive med højder fra 150 – 270 m. Men på hvor mange MW? Vil møllerne f.eks. være på 5 og 10 og endda måske på 12 MW? Og måske tilsammen på 75 MW?

75 MW vil med penge fra den grønne pulje betyde, at opstilleren skal betale 75 x 125.000,-kr. = 9,375 million kr. Dertil kommer for 60 ha solceller a 1 MW pr. ha = 60 x 40.000,- kr. fra den grønne pulje = 2,400 million kr. Altså 9,375 + 2,400 = 11,775 million kr,. som opstilleren skal betale til de sognene omkring Lem Kær Møllerne.

Kommunen har vedtaget, at det er beboerne i de tilstødende sogne i en radius på 4,5 km, der fortrinsvis skal have del i ovennævnte millionbeløb. Og modsat sidste gang, hvor det næsten har været en kamp at få pengene udbetalt, så lad dog sognene selv bestyre disse. Det kunne f.eks. være i form af 125.000,- kr. pr. år til hver sogn i 25 år.

Vil der være radarlys på møllerne, eller vil der være rødt og hvidt blinkende lys på alle møllerne aften som nat i forskellig højde?

Alle beboerne i Højmark, Lem og Velling vil være i møllernes nærzone, 5 – 7 km fra møllerne, afhængigt af, om møllerne er på 150 eller 270 m høje. I nærzonen vil intensiteten være høj og varig.

Vil der være mulighed for værditab for boligejere i nærzone?

I Velling har vi efterhånden vænnet os til de nuværende 11 Lem Kær Møller. Med det, der nu kan være på vej, udskiftning og forskellig højde og udseende samt støj, må det forudses, at køberpotentialet i forbindelse med salg af boliger bliver reduceret.

Hvad med Kystnærhedszonen, bliver den overholdt ved byggeri af et nyt fabriksanlæg i det åbne land? Det, der kan være på vej, er jo ikke i forbindelse med eksisterende bygninger?


Hvorfor ikke placere PtX-anlægget på fabriksarealet i Lem tæt på Vestas og anden industri der?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce