Annonce
Ringkøbing-Skjern

Ultralokal lokalplan skal sætte poolhus-ejer skakmat

Bankvej 6 ligger midt i Vedersø Klit og har sengepladser til 24 personer. Ved årsskiftet blev ejer Leif Kristensen tvunget til at stoppe udlejningen. Arkivfoto
Teknik- og miljøudvalget udsteder paragraf 14-forbud mod poolhus-ejer i Vedersø Klit og laver lokalplan, der kun gælder hans matrikel. Derved bliver andre helårshuse ikke automatisk ramt af samme krav, hvis de skal ændre status til sommerhus.
Annonce

Vedersø Klit: Kommunen gør endnu et forsøg på at sætte ejeren af ejendommen Bankvej 6 i Vedersø Klit skakmat og stoppe hans bestræbelser på at udleje det store poolhus til turister.

Teknik- og miljøudvalget har vedtaget at udstede et såkaldt paragraf 14-forbud mod Bankvej 6.

Forbuddet skal følges op med en ny lokalplan, der slår fast, at et sommerhus maksimalt må være 120 kvadratmeter.

Dermed kan det 407 kvadratmeter store poolhus aldrig blive sommerhus. Lokalplanen skal tilmed skæres sådan, at den ikke kommer ikke til at gælde for andre ejendomme – kun for Bankvej 6.

På den måde sikrer kommunen, at ejere af andre helårshuse i Vedersø Klit ikke bliver ramt af maksimumsgrænsen på 120 kvadratmeter, hvis de vil sælge deres hus til sommerhusbrug.

Balladen om Bankvej 6

Leif Kristensen køber helårshuset Bankvej 6 i Vedersø Klit i 2009. Han søger om byggetilladelse til at udvide huset til 407 kvadratmeter. I 2013 begynder den intensive korttidsudlejning.

Naboerne protesterer over festlarm ved huset og klager til Erhvervsstyrelsen og til Folketingets ombudsmand. Kommunen bliver meldt til politiet og Statsforvaltningen.

I 2014 tager kommunen klagerne til efterretning og beder Leif Kristensen stoppe udlejningen.

Kommunen forklarer, at Bankvej 6 er en helårsbolig, der udlejes som et sommerhus, så påbuddet om at stoppe udlejningen gives både efter byggeloven og planloven.

Leif Kristensen klager til Natur- og Miljøklagenævnet og får medhold. Nævnet ophæver påbuddet og sender sagen retur til ny behandling i kommunen.

I 2016 meddeler teknik- og miljøudvalget Leif Ingemann Kristensen, at forholdene skal lovliggøres og udlejningen stoppe.

Han klager til Planklagenævnet. Her kommer afgørelsen i august 2018.

Leif Kristensen får ikke medhold i klagen over kommunens påbud, så nu skal udlejningen stoppes.

Han stopper udlejningen 1. januar 2019 og søger om at få omdannet husets status fra helårshus til sommerhus.

27. februar siger teknik- og miljøudvalget siger nej til statusændring og varsler et forbud i henhold til Planlovens paragraf 14 og en lokalplan, der sætter maxgrænsen for sommerhuse på 120 kvadratmeter, hvilket for altid vil udelukke Bankvej 6.

13. august vedtager udsteder teknik- og miljøudvalget forbuddet, der skal følges op af lokalplan, der kun gælder for Bankvej 6.

Seneste udvikling: Leif Kristensens advokat gør kommunen opmærksom på, at helårsboliger kan udlejes 100 dage om året til ferie- og fritidsformål - og beder kommunen bekræfte, at Bankvej 6 kan udlejes som sådan.

Annonce

Under radaren

Udvalgsformand John G. Christensen (S) siger, at Bankvej 6 havde et ”setup som gjorde, at kommunen måtte reagere”.

- Bankvej 6 har jo haft en voldsom udnyttelse til udlejning, som har påkaldt sig naboernes og myndighedernes interesse. Det kunne have kørt i ubemærkethed, hvis udlejningen havde været mindre. Han kunne have gået under radaren. Det tror jeg også, nogen gør andre steder, siger John G. Christensen.

Hvis ejere af helårshuse i Vedersø Klit vil sælge dem til sommerhusbrug, skal de søge om at få ændret status.

- Så sker der en sagsbehandling, hvor man ser på præmisserne. Det vil være en helt ny vurdering, siger udvalgsformanden.

Annonce

Personlig forfølgelse

Leif Kristensen, ejeren af Bankvej 6, er fortørnet over lokalplanen, der kun kommer til at gælde hans matrikel.

- Det synes jeg da er specielt. Det tangerer personlig forfølgelse. Det føler jeg, det gør, når man laver en lokalplan, der bare skal ramme mig. En lokalplan skal have et bredt offentligt sigte. Det har den ikke, når den bare rammer mig. Sigtet er at ramme mig personligt, siger Leif Kristensen.

Kommunens seneste træk er kulminationen på en årelang tvist med Leif Kristensen, som i flere år har udlejet sit store poolhus midt i feriebyen til turister på korttidsbasis, som var det et sommerhus, selv om huset har status som helårsbolig.

Udlejningen har generet naboerne, der mener, at festlighederne i huset med 24 sengepladser er gået over gevind. Naboer har flere gange har klaget til kommunen, som så har forsøgt at sætte en stopper for Leif Kristensens forretning.

Annonce

Købte jord men fik nej

Leif Kristensens modtræk var at få ændret husets status til sommerhus, hvilket ville kræve, at han kunne købe jord, så bebyggelsesprocenten kunne komme ned under maxgrænsen på ti for sommerhuse. Det lykkedes da også Leif Kristensen at indgå aftaler om køb af et jordareal på selve Bankvej, men teknik- og miljøudvalget ville hverken acceptere arealoverførsel eller statusændring og bebudede et forbud mod begge dele med afsæt i Planlovens paragraf 14.

Politikerne var tvunget til at gribe til et decideret forbud, for der er intet i den gældende lokalplan, der kan bremse en statusændring fra helårsbolig til sommerhus, når blot byggeprocenten er under ti.

I lokalplanen fra 1992 er intentionen ganske vist at begrænse sommerhuses størrelse til 120 kvadratmeter, men det gælder ikke i delområdet nord og øst for Hotel Vedersø Klit, hvor Bankvej 6 er placeret.

Politikerne begrunder derfor forbuddet med, at lokalplanens ”hovedsigte er at bevare områdets bygningsmæssige og landskabelige værdier og dermed sikre og udbygge dets rekreative formål”, og det vil ”være i strid med strid med formålet at medregne et vejareal, hvis tilknytning til boligparcellen er helt marginal og dermed ikke understøtter områdets bygningsmæssige og landskabelige værdier”.

Annonce

Lider ikke skade

I høringsfasen har Leif Kristensen via sin advokat protesteret og argumenteret med, at Vedersø Klits særpræg som sommerhusområde ikke ændres eller lider skade ved, at status på Bankvej 6 ændres.

- Tværtimod er det mere naturligt at ejendommen fungerer som sommerhusbebyggelse på linje med områdets øvrige ejendomme, skriver advokaten.

Han afviser kommunens påstand om, at en ændring af ejendommens status til sommerbolig vil have uheldige konsekvenser for de ”bygningsmæssige- og landskabelige værdier i området”.

- Hverken huset eller arealet omkring det ændres, blot fordi huset ændrer status, lyder argumentet.

Advokaten konkluderer, at kommunen ikke er kommet med argumenter, vægtige begrundelser eller juridiske grunde, der kan begrunde, at Bankvejs ejer skal have afslag på arealoverførslen og ændring af ejendommens status.

Advokaten peger desuden på, at en lokalplan skal have et generelt sigte.

- Kommunens ønske om at udarbejde en lokalplan har alene til formål at forhindre min klient i at få ejendommens status ændret til sommerbolig, hvilket ikke er beskyttelsesværdigt, skriver advokaten, der allerede har klaget til Planklagenævnet over kommunens paragraf 14-forbud.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

World Cleanup Day i Troldhede

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Ny ejer skulle bruge mindre end et år på at gøre konkursbo til en god forretning: IPL Group har udsigt til overskud

Ringkøbing-Skjern

Ansat smittet med corona: Skole og børnehave opfordrer forældre til at hente børnene

Annonce