Annonce
Hvide Sande

Politikere vil sende Hvide Sande-byggeri i høring

Punkthusene vil få en fremtrædende placering på Nørregade. Visualisering.

Trods protester fra beboere på Nørresande går et enigt teknik- og miljøudvalg ind for at sende lokalplanforslag ud i høring.

HVIDE SANDE: Trods protester fra naboerne i boligkvarteret Nørresande går et enigt teknik- og miljøudvalg ind for punkthusprojektet på Nørregade.

Det besluttede politikerne på udvalgsmødet i dag, hvor de vedtog at sende sagen videre til byrådet med anbefaling om at sende lokalplanforslaget ud i høring i otte uger.

På et vigtigt punkt imødekommer politikerne dog naboerne: Der bliver vejadgang direkte til Nørregade som foreslået af Grundejerforeningen Nørresande.

Forvaltningen havde givet politikerne tre mulige løsninger på vejadgangen til de nye punkthuse: En vejadgang via Tyskerhavnen (A), en vejadgang direkte til Nørregade (B) og en vejadgang via Tyskerhavnen, men med en sydligere indkørsel til lokalplanområdet mellem to af fiskerhytterne (C).

Beboerne i Nørresande havde fastslået, at de ikke ønskede vejadgang til punkthusene via vejudlægget i deres matrikel.

Grundejerforeningen foretrak løsning B eller C.

Annonce

Direkte adgang

Dette afviste forvaltningen dog: Oversigtsforholdene ved udkørsel til Nørregade ville være for dårlige, mente man. Og løsning C ville lede trafikken ind mellem fiskerhytterne, hvor afstanden mellem disse kun er fem meter; dermed ville der ikke være plads til, at biler kan passere hinanden.

I stedet anbefalede forvaltningen model A, da fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Nørregade ikke påvirkes.

- Vi mener dog, at man sagtens kan lave en udkørsel direkte til Nørregade, så det indstiller vi til byrådet, siger formanden for teknik- og miljøudvalget John G. Christensen.

Det planlagte byggeri vil få en markant placering ved indkørslen til Hvide Sande fra nord.

De tre punkthuse bliver i tre etager, og indeholder hver op til seks boliger.

Forvaltningen vurderer, at føres planerne ud i livet, vil det øge udbuddet af forskellige boligtyper i Hvide Sande og dermed Hvide Sandes attraktion som bosætningsby til helårsbeboelse.

Planerne er også i tråd med kommuneplanens beskrivelse af Hvide Sande og visionen om, at byen i fremtiden skal have større fokus på fortætning af bymidten med boliger i tre til fire etager.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Forslagene efter Hilde-sagen: En dyr omgang tidsspilde

Siden nyopererede Hilde-Kristin Reed Mogensen Kristi Himmelfartsdag sidste år lagde en selfie op på Facebook, er hendes navn blevet til et begreb. Hilde-sagen får de fleste læsere af Dagbladet til at tænke på benhård tolkning af sygedagpengeregler og på jobafklaring på kanten af sygesengen. Dagen før sin operation fik Hilde besked fra kommunen om, at hun få dage efter ville komme i et såkaldt jobafklaringsforløb og få frataget sine sygedagpenge til fordel for den lavere ressourceforløbsydelse. Sygedagpengeperioden på 22 uger var udløbet, og kommunen fandt ikke grundlag for at forlænge perioden. En shitstorm, en lang række artikler i Dagbladet samt et par kommunale kovendinger senere er Hilde i dag færdig med sin efterbehandling og håber at være kommet fri af kræften. Hun er også lige så stille på vej tilbage til sit job som dyrlæge i Tim. Samtidig er kommunen færdig med sin 'efterbehandling' af denne og andre sygedagpengesager, og det har nu ført til en henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med forslag til ændringer af lovgivningen. Sygedagpengeperioden bør, mener kommunen, forlænges fra 22 til for eksempel 30 uger. Det vil selvfølgelig give den syge mere tid til at blive rask - men det er værd at minde kommunen om, at uanset om fristen er det ene eller det andet antal uger, så er en henvendelse som den, Hilde fik dagen før en alvorlig kræftoperation, helt hen i vejret. Men honnør for udspillet! Knap så højt løfter vi på hatten over de andre forslag fra kommunen. At det skulle gøre nogen forskel, om man kalder det jobafklaringsforløb eller jobudviklingsforløb, skal man vist have den store diplomuddannelse i bureaukrat-dansk for at forstå visdommen i. Det er nu en gang indholdet og ikke den sproglige indpakning, som betyder noget. Tilsvarende lyder forslaget om en landsdækkende kampagne, der skal fremhæve meningen med og værdien af jobafklaringsforløb, ærlig talt som en dyr omgang tidsspilde. Et godt råd: Brug i stedet kræfterne og pengene på at administrere både menneskeligt og fornuftigt i forhold til de muligheder, loven giver. Det kunne for eksempel have sparet Hilde for en opslidende kamp med myndighederne.

Annonce