Annonce
Udland

Polens højrenationale regering står til sejr ved parlamentsvalg

Wojtek Radwanski/Ritzau Scanpix
Polakkerne går søndag til parlamentsvalg, mens forholdet mellem Polen og EU bliver stadig mere giftigt.

Polens højrenationale regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), ser ud til kunne vinde endnu en regeringsperiode. Det kan øge landets isolation og spændingerne i relationen til EU.

I hvert fald hvis de polske vælgere stemmer, som meningsmålingerne forudser forud for søndagens parlamentsvalg i Polen.

PiS ser ud til at få mellem 40 og 47 procent af stemmerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er dog usikkert, hvorvidt PiS kan genvinde det absolutte flertal, som regeringspartiet har haft siden valget i 2015. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vælgerne er delt på midten, siger Anna Materska-Sosnowska, politolog ved universitetet i Warszawa.

- Stemmeprocenten kommer til at afgøre, om PiS kan regere alene, om partiet bliver nødt til at danne en koalition, eller om det mister sit flertal.

Det kan dog heller ikke udelukkes, at oppositionen har en chance. Den står til i alt at kunne samle næste lige så mange stemmer som PiS.

Oppositionen ledes af midterpartiet Borgerplatform og består desuden af socialdemokrater og kristendemokrater.

Der er dog det forbehold, at det polske valgsystem tildeler en bonus i fordelingen af sæder i parlamentet til det største parti. Og det bliver efter al sandsynlighed PiS.

Polen har 38,5 millioner indbyggere. Økonomien har det godt med høj vækst og en arbejdsløshed omkring fem procent.

Men valget kommer, mens forholdet mellem Polen og EU bliver stadig mere giftigt.

Polakkerne har til mange landes vrede længe blokeret for en ambitiøs europæisk klimapolitik med faste CO2-mål. Samtidig er der i Bruxelles stor uro over landets demokratiske udvikling.

EU-Kommissionen besluttede torsdag at rejse sag mod Polen ved EU-Domstolen. Det sker på grund af bekymring for det polske retssystems svindende uafhængighed og den hårdt trængte pressefrihed i landet.

EU mener, at PiS-regeringen undergraver retssystemets uafhængighed med eksempelvis sanktioner mod kritiske dommere.

Det højrenationale regeringspartis leder, Jaroslaw Kaczynski, har beskrevet søndagens valg, som et valg mellem traditionelle katolske værdier og liberale værdier.

- Vi kan garantere, at polske familier, Polens frihed og den polske kirke beskyttes mod angreb, sagde han fredag ifølge Reuters.

/ritzau/AFP

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce