Portræt

Per elsker at arbejde med det vigtigste råstof

Per Rahbek går på pension fra vicedirektørstillingen ved UCRS. Foto: Jørgen Kirk
Per Rahbek har været en del af Skolebyen i Skjern i 39 år. De sidste 25 år som en del af ledelsen. Han går nu på pension fra stillingen som vicedirektør for UCRS, men fortsætter som leder af skolehjemmet, for han elsker stadig at arbejde med uddannelsen af Danmarks vigtigste råstof, nemlig dygtige medarbejdere.

Ringkøbing-Skjern: Per Rahbek har som 63-årig valgt at pensionere sig selv fra stillingen som vicedirektør for Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS).

- Det er to år siden, jeg besluttede, at jeg ville stoppe nu efter at have været en del af ledelsen og været med i den strategiske udvikling i 25 år, og jeg synes egentlig, at det passer fint, nu, hvor ledelsen er i gang med endnu en runde ændringer i strukturen, siger Per Rahbek.

Per Rahbek begyndte, som nyuddannet matematiklærer fra Herning Seminarium, på Skjern Tekniske skole i 1980, så næste år kan han fejre 40 års jubilæum i Skolebyen. Og det bliver faktisk til et jubilæum, for Per Rahbek fortsætter som leder af skolehjemmet, der netop nu er i gang med endnu en udvidelse for at kunne huse alle de elever, der ønsker at bo tæt på deres uddannelsessted.

- Der er nu 98 værelser på skolehjemmet, og det bliver mere og mere væsentligt, at vi har plads til at have mange boende, fordi flere af vores uddannelser er landsdelsuddannelser, og fordi vi rekrutterer forholdsvis hårdt, siger Per Rahbek, der regner med, at han går to tredjedele ned i tid med den nye opgave.

Per Rahbek har haft med skolehjemmet at gøre i 37 år. Det har givet mange sjove historier.

- En af de kuriøse historier var en elev, der ringede lørdag aften og sagde, at der ikke var strøm på værelset. Da jeg kom over på skolehjemmet, sad han i et dampende varmt 5000 liter stort badebassin med en pige på hver side og en vandslange ind til hanen på toilettet. Der var rendt en del vand ud på toiletgulvet. Vandet havde ramt nogle ledninger og taget strømmen. Det "sjove" var, at han ikke lige fortalte noget om oversvømmelsen. Det "talte" vi lidt om bagefter, siger Per Rahbek med et smil.

Per Rahbek

Per Rahbek er 63 år.

Han er født i Stauning og bor i dag i Skjern sammen med sin hustru Lene Sikjær, der lige er gået på pension efter at have været folkeskolelærer i lige knap 40 år - mest på Kirkeskolen i Skjern.

Parret har fire drenge tilsammen; De tre bor i dag i Aarhus, og en i Oslo. Der er tre børnebørn.

Per Rahbek blev uddannet som lærer på Herning Seminarium og fik straks efter uddannelsen arbejde på Skjern Tekniske Skole.

I 1984 blev han afdelingsleder og stod for planlægning.

I 1989 overtog han inspektørjobbet på jern- og metalområdet og kom dermed i ledelsen.

I 1995 blev han viceforstander og var vicedirektør indtil 1. august, hvor han fratrådte den post for fremover "kun" at være leder af skolehjemmet.

Per Rahbek har i to perioder været konstitueret direktør for UCRS, men han har ikke ønsket at have direktørjobbet permanent.

Meget taknemmelig

- Når man kigger tilbage, har det været en tid med mange udfordringer og muligheder, og jeg er meget ydmyg og taknemmelig for, at jeg har fået ansvar for at være med til den kolossale udvikling af UCRS. I 1980 begyndte vi omkring 20 lærere på Skjern Tekniske Skole. I dag er der 250 ansatte i Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, og vi har 1500-1600 årselever - og mange flere mennesker igennem, når vi tæller efteruddannelse og andre kurser med, siger Per Rahbek.

- At have været med i den fase sammen med ledelsen, bestyrelsen og lærerne. Det har været fantastisk. Jeg var blandt andet konstitueret forstander i den første periode, hvor vi fusionerede med handelsskolerne. Det var en meget spændende proces, fortæller Per Rahbek.

Han kan på de 39 år kun huske ét år, hvor der ikke har været gang i et eller andet byggeri i Skolebyen.

- De, der fandt på det navn, var ret forudseende. I dag ligger der på denne vej blandt andet en børnehave, en friskole, en efterskole, og alle vores uddannelser blandt andet 10'eren, EUX, HHX, HTX og Skjern Tekniske Skole, samt voksenuddannelser. Og nu er der også kommet en akademiuddannelse på Innovest. Det var en rigtig god dag, da den uddannelse blev oprettet, for sådan, som jeg ser det, er det væsentligste råstof vi har, vores arbejdskraft. Kompetenceudvikling er det væsentligste element i, at vi kan få vores velfærdssamfund til at fungere, og vi har råd til det, siger Per Rahbek.

Håndens og åndens arbejde

- Vores brand er vigtigt. At vi er ordentlige i vores måde at behandle elever og kursister på, og at vi leverer topkvalitet i undervisningen. Det gør vi, og det er væsentligt for hele området. Der har været en del år, hvor mange mente, at det vigtigste var, at de unge fik en længerevarende universitetsuddannelse. Men de senere år er der heldigvis flere, der har indset, at erhvervsuddannelserne også er bærende i vores samfund, og at både håndens og åndens arbejde er vigtig for Danmarks succes, siger Per Rahbek.

- Det betyder meget for Skjern, at vi har den store uddannelsesby, og det betyder meget for kommunen, at vi har så mange grunduddannelser her, som vi både har kunnet fastholde og udvikle på. Hvis der ikke er udvikling, er der afvikling, og vi udvikler os til stadighed ved hele tiden at være innovative og på forkant med erhvervslivets behov. Senest har vi ansøgt om at få flere turismerelaterede uddannelser til området. Det er en af de ting, vi altid har været gode til. Hele tiden at se, hvor behovet for arbejdskraft er, siger Per Rahbek.

Han understreger gang på gang, at samarbejdet mellem alle aktører i Ringkøbing-Skjern Kommune fungerer fantastisk - uanset om det gælder kommunens beskæftigelsesudvalg, arbejdsgivere, erhvervsråd, andre uddannelsesinstitutioner eller fagforeninger.

- Det er unikt for vores området. Det hører vi tit. Og det er helt essentielt for eksempel inden for efteruddannelse, som jeg har haft meget at gøre med i min tid, siger Per Rahbek.

Og de unge mennesker, hvordan har de ændret sig på de 39 år?

- De unge i dag er meget målrettede, voldsomt dedikerede og meget dygtige. Langt flere får en uddannelse nu end tidligere. Vi har nået regeringens mål, om hvor mange unge, der skal have en uddannelse. Derfor har vi lokalt sat et højere mål for at have noget at stile efter, siger Per Rahbek.

- Det betyder meget for Skjern, at vi har den store uddannelsesby, og det betyder meget for kommunen, at vi har så mange grunduddannelser her, som vi både har kunnet fastholde og udvikle på, siger Per Rahbek. Foto: Jørgen Kirk

Her er vores netværk

Det har passet ham rigtig godt, at arbejdslivet kom til at foregå i Skjern.

- Der var ikke så mange lærerjob på det tidspunkt, og det passede mig rigtig godt, at det var med voksne mennesker, og det var mit held, at det var her. Både min hustru og jeg er fra Skjern-området. Det er her, vi har vores netværk og vores interessegrupper. Vi har talt meget med dem, der flytter efter deres børn. Det bliver ikke os, selv om vi har børn, der bor i Aarhus, siger Per Rahbek.

- Vores børn er et godt eksempel på, at mange unge ikke bare kommer tilbage, når de bliver uddannet andre steder, hvor de så finder fodfæste. Vi sender vores stærkeste råstof væk og håber, at de kommer tilbage. Derfor skal vi have stærke uddannelser lokalt, og vi skal være bedre til at få snor i de unge. Inden de tager herfra, skal de helst være i stærke relationer, siger Per Rahbek.

Skylder lidt tid på hjemmefronten

Med et lederjob på UCRS er Per Rahbek godt klar over, at han "skylder" lidt tid på hjemmefronten.

- Der er flere småprojekter på vores hus, der skal bruges lidt tid på. Børn og børnebørn bliver der også mere tid til samt til sommerhuset i Houstrup. Og så vil vi til at rejse endnu mere. Jeg er afsindig nysgerrig, så det med aktiv ferie på mange planer er lige mig. Vi har for eksempel brugt lang tid på at rejse i de lande, hvor der har været eller er indianere, som USA, Peru og Bolivia, siger Per Rahbek.

Han overvejer også, om han skal kaste sig ud i at læse historie på fjernstudium ved et universitet.

I givet fald bliver det nok noget med europæisk historie inden for de seneste 50 år.

- Det, synes jeg, er ret spændende, siger Per Rahbek.

Selv om han nu går delvis på pension fra uddannelsesverdenen, vil han ikke helt afvise, at han stadig kommer til at indgå i noget netværksarbejde.

- Jeg er for eksempel næstformand i den lokale afdeling af Lederne. De lokale netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune har bidraget til mange af de positive ting, der er sket i Skjern og i kommunen. UCRS er en åben organisation, og vi har aktive samarbejdspartnere overalt. Det har været - og er afgørende, siger Per Rahbek.

Receptionen er i øvrigt fredag 16. august fra 13-15 i kantinen ved UCRS i Skjern.

Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Mest læste

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce