Annonce
Ringkøbing

Parcelhuskvarter gemmer på stor jernalderlandsby - de første flyttede til området for 1800 år siden

Arkæologerne fandt en brønd, og på bunden af den, lå dele af et vognhjul. Foto: Ringkøbing-Skjern Museum
Arkæologerne har gennem flere år gravet i Rindum Mølleby, der betragtes som en nøglelokalitet af Slots- og Kulturstyrelsen. Fundene giver et indblik i livet for cirka 1500 år siden.

RINGKØBING: Hvis beboerne i parcelhuskvarteret Rindum Mølleby føler, at de bor i en slags landsby, så er de ikke de første, der har haft den fornemmelse.

Sådan var det også for 1500 år siden.

Det afslører en kæmpe arkæologisk udgravning på byggegrundene, der har stået på gennem flere år, og som lige nu er i gang på den del, der snart skal udstykkes. Mange borgere i kvarteret har med intereesse fulgt udgravningen og kommet hen til arkæologerne og spurgt, hvad de finder, og derfor har ArkVest, der er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Varde Museerne nu omdelt en folder til alle postkasser, der fortæller om udgravningerne.

- Mejlby har været en meget stor landsby. Den strækker sig helt fra indkørslen til Rindum Mølleby på Mergelvej og over til Fakta på den anden side af Holstebrovej, fortæller museumsinspektør og arkæolog Torben Egeberg fra ArkVest.

Og det er ikke hvilken som helst udgravning. Slots- og Kulturstyrelsen betragter området som en såkaldt nøglelokalitet, da huskonstruktioner fra år 500 til 600 er meget sjældne, og i mange af landets egne helt ukendte.

Annonce
Under udgravningen ert der fundet flere begravelser. Den døde fik ting med sig i graven, og dette lerkar var en af de ting, der dukkede op af jorden i Rindum Mølleby. Foto: Ringkøbing-Skjern Museum

Et landbosamfund

Omkring 200 år efter at Jesus blev født, kom de første beboere til Mejlby og bosatte sig der, hvor Rindum Mølleby nu er. De kom fra det sted, hvor Ringkøbing Gymnasium senere kom til at ligge, og rykkede ind på de bare marker. Her byggede man langhuse, hvor der var beboelse i den ene ende og stald i den anden ende, og for at klare sig, indrettede man sig praktisk med brønde og lertagningsgruber. I dag er der mange, der har en kuglegrill på terrassen, men det er heller ikke et nyt fænomen, for jernalderfolket havde kogestensgruber, hvor de lavede maden. Der har ligget mellem 10 og 20 gårde i Rindum Mølleby.

Affaldshåndtering var en disciplin, som jernalderfolket ikke var så optaget af, og det har vist sig at være noget af et held for eftertiden. I den store brønd blev der fundet dele af et vognhjul, som var smidt ned.

- Vi kan se, at de har kørt med vogne, og der er et vejspor, der kører lige ud mod Vonåen og i den anden retning mod Herning. Det interessante er, at den går næsten parallelt med Ringvejen, forklarer Torben Egeberg.

Når en af landsbyens beboere døde, blev de begravet i nærheden. Arkæologerne har fundet flere begravelser. Særligt ved Hirsemarken og overfor Humlemarken. De døde er blevet gravlagt med smykker, og der er både fundet kister og stammebåde, som de døde er blevet lagt i.

- Man kender det fra andre steder, hvor man har brugt både til at begrave en afdød i som et symbol på den færd, den døde skulle ud på. Men her er det lige så meget det praktiske. Man har brugt det, man havde, til at give den afdøde en værdig afsked, fortæller Torben Egeberg.

Fundene fortæller en del om datidens landbosamfund, for jernalderfolket har vidst, at når de havde boet et sted længe nok, var gødningen sevet ned i jorden, og derfor var jorden nemmere at dyrke. Derfor flyttede de for at udnytte den jord, de boede på, og fandt nye steder at bo. Sådan blev det opdyrket, og omkring vikingetiden er der stadig gårde i Rindum Mølleby, men de er blevet færre. Herefter er gårdene flyttet ud på nordsiden, og her begynder jernalderfolket at bosætte sig i rækker på samme måde, som man ser gårdene senere oppe i tiden. Ved Ringkøbing Skole har man fundet nogle bosættelser, der svarer til husmandssteder, og Torben Egeberg er overrasket over, at den landbostruktur, som man kender den fra nyere tid, også fandtes i jernalderen.

Udgravningerne fortsætter til efteråret på de sidste byggegrunde i udstykningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce