Annonce
Ringkøbing-Skjern

Paragraf 3 fik interesseret køber til at løbe skrigende væk fra sommerhusgrund

De nye paragraf 3-områder på Holmsland Klit rummer typisk klithede, som er en beskyttet biotop. Foto: lk
Reaktioner på den pludselige beskyttelse af arealer på Holmsland Klit er ved at tikke ind hos grundejerforeningerne.

Holmsland Klit: Konsekvenserne af, at 11 sommerhusområder på Holmsland Klit pludselig har fået status som paragraf 3-områder og dermed omfattet af naturbeskyttelsesloven, står endnu ikke lysende klar hos sommerhusejerne, som i uge 41 fik brev fra kommunen om sagen.

Sikkert er det dog, at de anslåede 750 sommerhusejere, som har deres hus i paragraf 3-områderne, i fremtiden skal søge dispensation for naturbeskyttelsesloven, inden de stikker spaden i jorden til et nybyggeri eller en udvidelse af deres hus. Og dispensationen kan blive endog meget svær at få ifølge Danmarks Naturfredningsforening, som ikke forventer byggeaktivitet i paragraf 3-områder.

Ifølge Tage Schmidt, formand for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, ligger der et stort arbejde foran både foreningerne og kommunen i at få klarlagt konsekvenserne af den nye virkelighed. På lørdag er paragraf 3-sagen et ”meget tungt” punkt på dagsordenen på forretningsudvalgsmødet, forklarer Tage Schmidt.

- Der er en hel del ting, vi er nødt til at få kigget på. De foreløbige meldinger er, at grundejerne står måbende og uforstående over for det. De ved ikke, om de kan få lov at bygge eller udvide. Mange spørgsmål hænger ubesvaret i luften. Vi må derfor forsøge at få styr på problematikken og omfanget, siger Tage Schmidt, der er formand for Hegnet Grundejerforening ved Bjerregård.

Han har hørt om et tilfælde, hvor en grundejer allerede er kommet i klemme.

- Det springende punkt er jo, hvor meget der må blive bygget. Jeg har hørt om en grundejer, som vil sælge sin grund og også har skaffet en køber. Da køber så finder ud af, at grunden ligger i et paragraf 3-område, og han risikerer ikke at må bygge på grunden, løber køber selvfølgelig skrigende væk, siger Tage Schmidt.

Et af de store spørgsmål, som grundejerne mangler svar på, er, om der faktisk kan gives en byggetilladelse, hvis grunden er beliggende i et paragraf 3-område, men ikke rummer beskyttet natur så som klithede eller strandeng. Der kan jo være grunde, som blot består af for eksempel græsareal. Kan der gives en dispensation for naturbeskyttelsesloven her, spørger Tage Schmidt.

Annonce

Sommerhus-sagen

Sagen handler om anslået 750 sommerhuse beliggende på Klægdalen, Krylen, Esebjergvej og dele af Krogen i Houvig. Dele af Jakob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Lyngsletten i Klegod, den sydlige del af Fladsbjergvej, Stormkløven og Klitsvinget i Klegod, dele af Tingodden og Søholmvej i Aargab, dele af Vesterledvej, Riskrogvej og Havbjergevej i Haurvig, samt dele af Sommervej, Skodbjergevej, Hareklit, Havvej og Sandvej i Skodbjerge. Også et område i det nordlige Hvide Sande er omfattet.

I 1992 har disse områder status som landzone, da der endnu ikke er lavet en lokalplan, der gør dem til sommerhusområde. Da naturbeskyttelsesloven vedtages i 1992, bliver arealerne, som har karakter af hede eller strandeng, med ét slag beskyttet som såkaldte paragraf 3-områder, hvor der ikke må ske tilstandsændringer eller opføres nybyggeri.

Hver gang der blev søgt om byggetilladelse, skulle naturbeskyttelsesloven tages i anvendelse – men blev det aldrig. Kommunen sendte aldrig byggesagerne videre til amtet med anmodning om dispensation, og da dispensationsretten overgik til kommunerne i 2007, fortsatte Ringkøbing-Skjern samme praksis med at undlade at tage stilling til eventuel dispensation.

I alt er der siden 1992 givet 590 byggetilladelser til ny- og ombygninger i de 11 områder, hvorved der er gået beskyttet natur tabt.

Nye ejendomsvurderinger?

Han forventer, at paragraf 3-restriktionerne vil få betydning for salgspriser og ejendomsværdier.

- Det vil det absolut. Det bliver måske svært at sælge sit hus, for man kan jo stille spørgsmål ved værdien af grunden. Når ejerens muligheder pludselig er låst, kan værdien og potentialet i en grund være væk, siger Tage Schmidt. Han er spændt på, om der skal laves en ny ejendomsvurdering af de anslåede 750 ejendomme, som ligger i paragraf 3-områderne.

- Det bør man jo gøre, for der vil komme en værdiforringelse. Det er svært at se, at man skal kunne lade være med det. Værdien falder, og det skal afspejle sig i ejendomsvurderingen. Nogle sommerhusejere er blevet stavnsbundet, men de kunne så glæde sig over en lavere ejendomsskat. Det vil jo så betyde lavere skatteindtægter til Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Tage Schmidt.

Tage Schmidt, formand for sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit, forventer, at sommerhuse og grunde i paragraf 3-områder vil falde i værdi - og bør derfor beskattes lavere. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

Udvalgsformand er ikke bekymret: - Vi skal nok have nyt tilbud klar til januar

Navne For abonnenter

Blev dansk på Grundlovsdag: Andreea er det gode eksempel for hendes tosprogede elever på Kirkeskolen

Ringkøbing-Skjern

Færre flygtninge og nye gebyrer: Dansk Flygtningehjælp lukker sprogskoler i hele landet

Annonce